Eg leikar Bravo fordi det er kjekt, og det er ein fantastisk måte å lære på der ein brukar alle sansane.

Renate Rendedal