Barnehage

Bli en Bravo-avdeling!

”Vi tar en runde Bravo før vi vasker hendene og spiser lunsj. Etter fire år med Bravo-leken, har lek-med-språket-opplegget blitt en av mange hverdagsrutiner i Tysnes kommunes barnehager. Og på overgangsmøtet med skolen var det flere som hadde knekt lesekoden i år enn tidligere”, forteller en fornøyd Lena Epland Sløgedal, enhetsleder for barnehagene i Tysnes kommune.

Birgit Jensen Nes er pedagogisk leder og en av Bravo-sjefene i Tysnes. Hun er veldig fornøyd med Bravo-leken som språkstimulerings-verktøy. ”Forventningene ved oppstarten var relativt lave – det var få som hadde prøvd denne måten å jobbe på da vi startet i 2010. Vi visste likevel at tidlig innsats var viktig, så det kunne jo ikke skade å prøve”, fortsetter Birgit.

”Gjennom de siste fire-fem årene har vi sett at barna elsker det, og praksisen vår bekrefter det hjerneforskerne hevder; at vi ikke må undervurdere de minste. Vi har virkelig fått øynene opp for at jo mer de lærer når de er små, jo lettere blir læring senere. Hva som er resultatet av Bravo-leken og hva som skyldes det andre vi gjør er umulig å si, men det er jo hele poenget med å arbeide helhetlig. Vi tar med oss kunnskapen om hjernen og overfører det til andre situasjoner i løpet av dagen. Nå lager vi for eksempel regnestykker både med de store og små i samlingsstunden, vi finner ut hvor mange gutter og jenter vi er, og hvor mange det blir til sammen. Vi ser at de har full oversikt over andre matematiske begreper som vannrett, loddrett og parallelt, for ikke å snakke om de geometriske figurene.

Vår erfaring er at når vi bevarer det beste fra den tradisjonelle pedagogikken og legger til elementene fra Bravo-leken, oppnår vi både god lekekompetanse, og språklig og motorisk kompetanse. I tillegg fungerer de godt sosialt når vi sender dem videre til skolen, så da tror jeg vi har gjort noe riktig her i Vågsmarka barnehage.”

5 tips fra Tysnesbarnehagene

  1. La Bravo-leken bli en av de daglige rutinene
  2. Regn med litt innkjøringstid i forhold til organisering, men deretter er det veldig enkelt, tar lite tid og har stor underholdningsverdi for barna.
  3. Det er ingenting som heter ”Vi rakk ikke Bravo” – da har vi ikke vært bevisste nok!
  4. Flett Bravo-leken inn i de planlagte aktivitetene. Om vi for eksempel planlegger en tur, så tar vi enten kortene med, eller forbereder oss på hva vi skal oppleve gjennom kortene i forkant.
  5. Den voksne som leder leken må være engasjert!

Slik blir dere en Bravo-avdeling

  • Bestill ”Bli en Bravo-avdeling!” og få tilsendt Bravo Kickstart-materiellet og tilgang til nettkurset. Gå gjennom kurset sammen med personalet og sett i gang med Bravo-leken i samlingsstunden. Samlingsstunder for 24 uker er ferdig planlagt og tilgjengelig på pdf, så leken kan startes opp umiddelbart. Ønsker dere en demo av leken, ta kontakt med nærmeste Milas-representant.
  • Vi ringer dere så raskt som mulig for å avtale to kurskvelder det første året med 6 – 9 mnd mellomrom. Da går vi gjennom nyere hjerneforskning og erfaringene vi har med Bravo-leken i samlingsstunden. Vi reflekterer over hvordan dere kan skape en god kombinasjon av tradisjonell pedagogikk og de nye måtene å arbeide på både i samlingsstunden og resten av dagen.
  • Året etter går vi videre med Bravo Level Up, som er ett kveldskurs og ny materiellpakke med planlagte samlingsstunder for nye 24 uker.
  • Etter dette er dere Bravo Active. Nå kan dere fornye tilgangen til vårt oppdaterte nettkurs hvert år, delta på flere kurs og kjøpe materiell til rabatterte priser og bli en del av det stadig voksende Bravo-nettverket i Skandinavia.

Se oversikten over vårt treårige kursløp her.

Et treårig kursløp med materiell, tre kurs og tre år i Bravoklubben.

Les mer

Materiell og 24 ukeplaner for morsomme samlingsstunder med Bravo.

6.237,00kr Se innholdet

Lær bakgrunnen for og hvordan og du leker Bravo-leken.

1.000,00kr3.000,00kr Velg alternativ