Barnehage

6 tips til Bravo-leken i førskolegruppa

«Vi har aktive og varierte Bravo-økter for de eldste i barnehagen med oppgaveløsning og gode samtaler. Ungene er kjempegira!» forteller Vesla Bjerrang i Wig Wam barnehage.

Bravo-leken kan følge et barn gjennom hele barnehageløpet og kan gjerne brukes til skoleforberedende aktiviteter for de eldste. Materiellet kan brukes på mange ulike måter, og varierte Bravo-økter er et stikkord for å lykkes med denne aldersgruppen.

Erfaringsbasert læring
«Vi bruker kroppen mye i leken og er gjerne ute», forteller Vesla Bjerrang som leker med førskolegruppa i Wig Wam barnehage. «Når vi har om tall og mengder får de se kort om mengder og løper deretter rundt for å finne så og så mange steiner som de plasserer på riktig kort.»

Aktive lekeøkter med oppgaveløsning og gode samtaler karakteriserer måten Vesla Bjerrang leker med barna på. «Etter at vi hadde sett kortene om servicenæringer tok vi turen til Andenes og lette etter butikken, frisøren og rådhuset. Dette var en fin måte å snakke mer om begrepene og fylle dem med innhold. Ungene er kjempegira og blir ikke lei Bravo-leken, og dette har virkelig overrasket meg! Vi bruker det hver eneste dag og knytter det også opp til andre språkstimuleringsverktøy», avslutter Vesla.

Også skolesjef Torfinn Bø i Andøy kommune er fornøyd med opplegget barnehagen gjennomfører. “Resultatet etter tre år med fokus på tidlig innsats er at dagens 1.- og 2.-klassinger trenger færre spesialpedagogiske tiltak. Satsningen er vellykket.”

6 tips til deg som leker med de store barna

  1. Lek Bravo-leken både ute og inne
  2. Gi barna enkle oppgaver, men vis fasiten først
  3. Lek i mindre grupper
  4. Erfar begrepene og sett dem i sammenheng
  5. Bruk kroppen aktivt i leken og øv på nye og mer avanserte fysiske aktiviteter
  6. Varier innholdet på stasjonene og bruk materiellet på ulike måter

Få flere tips i nettkurset.

Materiell og 24 ukeplaner for morsomme samlingsstunder med Bravo.

Les mer

Oppfølgeren til Kickstart med nytt materiell og 24 nye ukeplaner.

Les mer

Aktivitetsmøbler med flere funksjoner for aktivt innemiljø på avdelingen

8.990,00kr Velg alternativ