Bravo-sjefens ressurser

manedensbravosjefapril2_680

Vi ønsker å hjelpe deg som er Bravo-sjef, slik at du lettere kan organisere og gjennomføre leken på din avdeling. Nedenfor finner du lenker til ulike dokumenter som du kan lese gjennom eller laste ned. Lykke til med leken!

1) Statusrapport mai 2017
Rapporten er basert på tilbakemeldinger fra 16 Bravo-sjefer som deltok på veiledningsmøter i Bergen og på Sandnes i mai 2017, telefonsamtaler til styrere/Bravo-sjefer i løpet av vinteren og svar fra en elektronisk spørreundersøkelse: Statusrapport mai 2017 Språksatsing for flyktningbarn

2) Svar på debattinnlegg i Første Steg 01/2017. 
Får du spørsmål fra andre fagpersoner om hvorfor dere leker Bravo-leken? I dette debattinnlegget forklarer Heidi Aabrekk kort hvorfor Bravo-leken er et godt supplerende verktøy til språkstimulering: 05/17_Svar på debattinnlegg i Utdanningsnytt.pdf

3) Bravo-veiledningskompendium
Har du deltatt på Bravo-veiledning? Eller gikk du glipp av det? Her finner du det som ble gjennomgått. 0517 Kompendium Bravo-sjefveiledning

4) Slik arbeider vi helhetlig på vår avdeling. Kartleggingsverktøy for de voksne. 
Ønsker dere å jobbe videre med helhetstankegangen? Øk bevisstheten hos alle ansatte og sett fokus på konkrete mål innen fysisk aktivitet, språk, kosthold og trygghet: Kartleggingsskjema for barnehageansatte.pdf

5) Slik kommer du raskt i gang med Bravo-samlingsstund! 
Last ned PDF-en, heng den opp sammen med materiellet og/eller del den ut til dine kollegaer: Bravo på 123

6) Foreldremøtepresentasjon – Slik leker vi Bravo-leken i barnehagen og tips til hjemmebruk!
Mange foreldre lurer på hva Bravo-leken er. Bruk gjerne foreldremøtene til å informere og la dem prøve selv. Her finner du en ferdig powerpoint-presentasjon du kan laste ned og bruke: Foreldremøte Språksatsing flyktningbarn.pptx

7) Vi anbefaler ellers de andre innleggene i Bravoklubben for mange gode tips og morsomme aktiviteter.