Ekstra tidlig innsats i vinden

seminarbergen_680

Aldersgruppen 0 til 3 år har aldri opplevd mer blest! 260 fagfolk deltok på våre fagseminar “Tidlig innsats” høsten 2016, Egmont Fonden har lansert årsrapporten med hovedtema “En bedre start. Livsduelighet hos de allermindste”, Schrødingers katt tar opp tema og Rammeplanen har fått et eget kapittel for 0 til 3 åringene.

Siden 2009 har Intempo arbeidet for konkrete tiltak for de aller yngste  – framfor kartlegging. I 2016 opplevde vi den største etterspørselen noensinne etter verktøy for ekstra tidlig innsats med Bravo-leken som hjelpemiddel og aldri har så mange nye kommuner tatt i bruk Bravo-leken  for alle barn! Trenden har fortsatt inn i 2017!

Tidlig innsats – seminar i Bergen
Hjerneforsker Audrey van der Meer fra NTNU delte sine funn og gav råd om å ikke vente å se, men sette i gang tiltak så tidlig som mulig for å på best mulig måte støtte barns utvikling.

Her er utdrag fra hennes foredrag:

Babyer som bryner seg får hjerneboost
Hundre år gammel teori påvirker fortsatt hvordan vi behandler babyene våre. Det kan gå ut over ungenes læring, mener hjerneforsker.

I den vestlige verden tenker mange nybakte foreldre fortsatt at babyer bør utvikle seg i sitt eget ulike tempo, og at de ikke må «pushes» med utfordringer som de ikke er klare for. Smårollingene skal lære å rulle seg rundt for egen maskin, uten «hjelpende» dytt – og ikke holde sin egen vekt før de selv klarer å stå eller gå. De bør heller ikke slutte med bleie før de er klare for det.

– Nervecellene hos de minste barna danner opp mot tusen nye koblinger i sekundet, forteller professor Audrey van der Meer. Hun forsker på babyers hjerneutvikling. 

Ifølge hjerneforsker Audrey van der Meer, kan denne tankegangen spores tilbake til tidlig på 1900-tallet, da fagfolk var overbeviste om at alt lå i genene, og at barns utvikling skjedde uavhengig av stimuleringen som en baby utsettes for. De mente det var skadelig å skynde på utviklingen, fordi utviklingen ville og måtte skje naturlig.

Tidlig innsats mot de yngste
Siden det skjer så mye i hjernen i løpet av de første leveårene, mener Van der Meer at det er lettere både å fremme læring og forebygge vansker hos de aller yngste.

Begrepet «tidlig innsats» dukker stadig opp i diskusjoner om barnehage og skole, undervisning og læring. Tidlig innsats handler om å hjelpe barn så tidlig som mulig, for å sikre at flest mulig barn lykkes i utdanningsløpet sitt og videre inn i voksenlivet – nettopp fordi det er tidlig i livet at hjernen har størst evne til å endre seg under påvirkning av forholdene som omgir den.

– Når jeg snakker om tidlig innsats, tenker jeg ikke på seksåringene, men på de minste barna mellom null og tre år. I dag går 98 prosent av norske barn i barnehage, og da blir kvaliteten på tiden som barna tilbringer der, ekstra viktig. Jeg er opptatt av at barnehager ikke bare er en oppbevaringsplass, men en læringsarena – og da mener jeg at lek er læring, forklarer Van der Meer. Se hele hennes artikkel som er publisert her!

Les også denne ferske rapporten om sammenhengen mellom risikofaktorer i 2 – 3 års alderen og samfunnskostnader senere i livsløpet.

Egmont Fondens årsrapport
Egmont Fonden har bevilget midler til Intempos språksatsing for flyktningbarn, og 7 rogalandskommuner har deltatt på kurs og starter med Bravo-runden i samlingsstundene fra januar. I februar er det oppstart for Hordaland og Sogn og Fjordane. Satsingen er en del av Egmont Fondens strategi for de kommende årene, der 0 til 3 åringer har et særlig fokus. De lanserte nylig sin årsrapport med tittelen: En bedre start. Hvordan bryter vi den negative sociale arv tidlig nok og sammen? Livsduelighet hos de allermindste. Den er soleklar i sin konklusjon; de “allermindste” er nøkkelen for alt forebyggende arbeid. Foreldre, helsesøstre og barnehagepersonale er avgjørende for barns livsduelighet – eller livsmestring som vi vil kalle det. Les hele den lettleste rapporten her!

NRK TV
Er det håp for hjernen? Et innblikk i teknologien som både spiller på lag med barns utvikling og som kan utgjøre en trussel for barn løftes frem i dette programmet. Vi får bli med inn i Audrey van der Meers laboratorium og se hvordan de forsker på barns hjerneutvikling. Vi får også se konsekvensene av foreldrenes mobilbruk. Se hele programmet her!

Ny Rammeplan for barnehager med eget kapittel for 0 til 3 åringer

Fokus på sosialt entreprenørskap som en del av løsningen
Kommunal – og moderniseringsdepartementet lanserte i vår et inspirasjonshefte for samarbeid med sosiale entreprenører.  En støtte for kommunene som ønsker å ta i bruk innovative løsninger – blant annet Se hele meg-prosjekter i regi av Intempo. Se presentasjonen fra årets Sosentkonferanse i regi av FERD  – og departementets kokebokblogg finner du her!

Del gjerne!