Bravo-leken er lek og læring på samme tid.

Turid N. Nygård