Har barnet du ønsker å hjelpe forsinket utvikling?
Vi tilbyr hjelpemiddel for barn med utfordringer både språklig og motorisk. I dag vet vi bedre enn «å vente og se», derfor er fokuset på tidlig innsats større enn noen gang. Bravo-leken passer for barn fra 0-12 år som har som målsetning å trene på begreper og avkode språket. bObles passer for dem som trenger nødvendig støtte for å kunne delta i lek og hverdagslige aktiviteter. Det finnes i dag flere kompenserende tiltak og hjelpemidler for barn med ulike språkvansker. De kan være viktige for å kompensere for manglende språk, men må ikke være til hinder for å la barna utvikle det muntlige eller skriftlige språket videre. Bravo-leken har bidratt til at flere knekker lesekoden og til at barn med spesielle behov får et økt ordforråd og forståelse for begreper. bObles kan brukes alene eller sammen med Bravo-leken som variasjon til den motoriske treningen.

Bravo Kickstart
I Bravo Kickstart finner du materiell for intensiv språkstimulering og begrepsutvikling for barn i alderen 0-12 år med spesielle behov. Mange av barna med spesielle behov får i dag for lite språkstimulering når de egentlig trenger mer. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har.

Les mer

Bravo Level Up
Bravo Level Up bygger videre på Bravo Kickstart som hjelpemiddel for begrepsutvikling og bør søkes på samtidig som du søker på Bravo Kickstart. Materiellet i Level Up, utfyller  og bygger videre på materiellet i Kickstart og gir barn i alderen 0-12 år med spesielle behov muligheten til 12 måneder med intensiv språkstimulering.

Les mer

bObles som støtte i lek og hverdagslige aktiviteter
De fleste hjelpemidler erstatter eller avhjelper personer med en funksjonsnedsettelse. bObles gjør det mulig for barn å trene på grunnleggende motoriske ferdigheter og delta i lek og hverdagslige aktiviteter.

Les mer

Et hjelpemiddel for trening av grunnleggende ferdigheter
De fleste hjelpemidler erstatter eller avhjelper personer med en funksjonsnedsettelse. Bravo-leken er et verktøy for å trene på de grunnleggende ferdighetene, spesielt for barn med forventet eller forsinket språkutvikling hvor målet er mer nyansert kommunikasjon om talespråket uteblir.

Les mer

Mitt barn har forsinket utvikling
Folk har lett for å senke tempoet (og forventningene!) når de skal lære vekk til utviklingshemmede. Men Daniela er en særs utålmodig 3-åring, og da er det supert at Bravo-leken er rask og variert. Jeg ser at hun holder fokus og konsentrasjon lenger fordi Bravo-leken foregår hurtig og intensivt. Det er en stor bonus at storesøster Blanca også gjerne vil være med – hun lærer også ord og bokstaver!

Les mer

Derfor trenger du ikke ”vente og se”
I 2004 fikk Heidi Aabrekk en sønn med en alvorlig hjerneskade. ”Verken som mor eller spesialpedagog hadde jeg de verktøyene jeg trengte for å hjelpe ham, sier Heidi. Forskning viser at barn med behov for alternativ og supplerende kommunikasjon sannsynligvis vil ha størst utbytte av å starte stimuleringen før fylte to år.”

Les mer