Hjelpemiddel

bObles

Mange barn med spesielle behov får i dag for lite stimulering, enda hjerneforskning viser at de egentlig trenger mer. Det å kunne være i variert bevegelse med venner og familie støtter barns utvikling og deltagelse i lek i hverdagen.

bObles Start er en modulpakke for de minste barna som ikke kan gå eller stå til bruk i hjemmet. Pakken er satt sammen for å gi barna nødvendige støtte til deltagelse i lek og hverdagslige aktiviteter. Barna får utforske sin egen verden i tilrettelagte omgivelser og gir dem muligheter for utvikling og mestring. bObles Up er for videre utvikling.

Enkeltbarn med en bekreftet diagnose eller forventet forsinket motorisk utvikling kan søke om å få innvilget hjelpemiddelet fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et hjelpemiddel for deltagelse i lek og hverdagslige situasjoner.

Les mer i Hjelpemiddeldatabasen:
bObles start
bObles up 

Eller i vår brosjyre:
bObles start 
bObles up

Ønsker du å kjøpe bObles uten å søke gjennom NAV HMS ber vi deg ta kontakt med oss direkte på thomas@intempo.no.