Hjelpemiddel

Bravo Kickstart

I Bravo Kickstart finner du materiell for intensiv språkstimulering for barn i alderen 0-12 år med spesielle behov. Mange av barna med spesielle behov får i dag for lite språkstimulering når de egentlig trenger mer. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har.

Søk om hjelpemiddel
Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
NAV HMS artikkelnr: 177790

Enkeltbarn med en bekreftet diagnose kan søke om å få innvilget Bravo Kickstart fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et treningshjelpemiddel for begrepsutvikling hvor målet er mer nyansert kommunikasjon om talespråket uteblir. Vi anbefaler å søke på Bravo Kickstart og Bravo Level Up i kombinasjon for å få et intensivt og konkret verktøy til å gjennomføre daglige aktiviteter med barnet på 10-15 minutter i en periode på 12 mnd.

Innhold
I de 24 aktivitetsukeplanene finner du 120 skreddersydde aktiviteter som kombinerer bokstav- og begrepsinnlæring med fysisk aktivitet. Dette legger til rette for enkel gjennomføring for foreldrene og et positivt samspill mellom barn og foreldre. Tilgang til nettkurs og mulighet for veiledning følger selvfølgelig også med. Innholdet passer for barn fra 0-12 år, uavhengig av morsmål, alder og språkgrunnlag.

Bravo-leken har bidratt til at flere knekker lesekoden og  til at barn med spesielle behov kan få et økt ordforråd og forståelse for begreper. Et godt språk legger grunnlag for vennskap og god livskvalitet. Vi anbefaler derfor ett tett samarbeid mellom hjem og barnehage eller hjem og skole. Da får også barnet delta i en aktivitet i sammen med andre barn.

Vår hovedoppfordring er å sette i gang med Bravo-leken så tidlig som mulig. I dag vet vi bedre enn «å vente og se», og derfor er fokuset på tidlig innsats større enn noen gang.

Les mer i Hjelpemiddeldatabasen
Bravo Kickstart
Bravo Level Up

Kontakt oss for en hyggelig prat, produktdemonstrasjon eller tilbud!

Ønsker du å kjøpe Bravo Kickstart uten å søke gjennom NAV HMS ber vi deg ta kontakt med oss direkte på post@intempo.no