Hjelpemiddel

Bravo Kickstart/Level up

I Bravo Kickstart/Level up finner du materiell for intensiv språkstimulering for barn i alderen 0-12 år med spesielle behov. Mange av barna med spesielle behov får i dag for lite språkstimulering når de egentlig trenger mer. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har.

Søk om hjelpemiddel
Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
Kickstart NAV HMS artikkelnr: 177790
Level up NAV HMS artikkelnr: 177793
Finnes på bokmål og nynorsk

Enkeltbarn med en bekreftet diagnose kan søke om å få innvilget Bravo Kickstart/Level up fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et treningshjelpemiddel til hjemmebruk. Målet er begrepsutvikling og mer nyansert kommunikasjon om talespråket uteblir. Dette er et intensivt og konkret verktøy til å gjennomføre daglige aktiviteter med barnet på 10-15 minutter i en periode på 12 mnd.

Innhold
Fra 2018 har enkeltpakkene Kickstart og Level Up blitt slått sammen til en pakke, materiellet gir likevel en naturlig progresjon i aktivitetene som tidligere. Tilgang til nettkurs og mulighet for veiledning følger også med. Innholdet passer for barn fra 0-12 år, uavhengig av morsmål, alder og språkgrunnlag.

I de 24 første aktivitetsukeplanene finnes 120 skreddersydde aktiviteter som kombinerer bokstav- og begrepsinnlæring med fysisk aktivitet. Ukeplanene legger til rette for enkel gjennomføring for foreldrene og lekeøktene gir et positivt samspill mellom barn og voksne.

De neste 24 ukeplanene bygger videre på de 24 første, og gir en naturlig progresjon og mulighet for å skreddersy aktivitetene til det enkelte barns behov. Ukeplanene rommer i tillegg til flere bokstav- og begrepsaktiviteter, også aktiviteter som inkluderer tegnspråk, lettleste bøker og lotto.

Bravo-leken har bidratt til at flere knekker lesekoden og  til at barn med spesielle behov kan få et økt ordforråd og forståelse for begreper. Et godt språk legger grunnlag for vennskap og god livskvalitet. Vi anbefaler derfor et tett samarbeid mellom hjem og barnehage eller hjem og skole. Da får også barnet delta i en aktivitet i sammen med andre barn.

Vår hovedoppfordring er å sette i gang med Bravo-leken så tidlig som mulig. I dag vet vi bedre enn «å vente og se», og derfor er fokuset på tidlig innsats større enn noen gang.

Les mer i Hjelpemiddeldatabasen
Bravo Kickstart
Bravo Level Up

Kontakt oss for en hyggelig prat, produktdemonstrasjon eller tilbud!

Ønsker du å kjøpe Bravo Kickstart/Level up uten å søke gjennom NAV HMS ber vi deg ta kontakt med oss direkte på post@intempo.no