Hjelpemiddel

Bravo Level Up

I Bravo Level Up finner du materiell for intensiv språkstimulering for barn i alderen 0-12 år med spesielle behov. Mange av barna med spesielle behov får i dag for lite språkstimulering når de egentlig trenger mer. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har.

Søk om hjelpemiddel
Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral.
NAV HMS artikkelnr: 177793
Finnes på samnorsk (ordene er de samme for nynorsk og bokmål), fra 2018 på bokmål og nynorsk

Enkeltbarn med en bekreftet diagnose kan søke om å få innvilget Bravo Level Up fra NAV Hjelpemiddelsentralen som et treningshjelpemiddel for begrepsutvikling.

Innhold
Materiellet i Level Up bygger videre på materiellet i Bravo Kickstart. 24 nye aktivitetsukeplaner gir mulighet for enda flere skreddersydde aktiviteter. Vi anbefaler derfor å søke på Bravo Kickstart og Bravo Level Up i kombinasjon for å få et intensivt og konkret verktøy til å gjennomføre daglige aktiviteter med barnet på 10-15 minutter i en periode på 12 måneder.

I tillegg til flere bokstav- og begrepsaktiviteter, finnes det i Level Up også aktiviteter som inkluderer tegnspråk, lettleste bøker, lotto og mulighet for tilpasning til barnets egne interesser. Ukeplanene som følger med legger til rette for enkel gjennomføring for foreldrene og et positivt samspill mellom barn og foreldre. Tilgang til nettkurs og mulighet for veiledning følger selvfølgelig også med. Innholdet passer for barn fra 0-12 år, uavhengig av morsmål, alder og språkgrunnlag. Målsetningen er å jobbe med begrepsutvikling hos barnet.

Bravo-leken har bidratt til at flere knekker lesekoden og  til at barn med spesielle behov kan få et økt ordforråd og forståelse for begreper. Et godt språk legger grunnlag for vennskap og god livskvalitet. Vi anbefaler derfor ett tett samarbeid mellom hjem og barnehage eller hjem og skole. Da får også barnet delta i en aktivitet i sammen med andre barn.

Vår hovedoppfordring er å sette i gang med Bravo-leken så tidlig som mulig. I dag vet vi bedre enn «å vente og se», og derfor er fokuset på tidlig innsats større enn noen gang.

Les mer i Hjelpemiddeldatabasen
Bravo Kickstart
Bravo Level Up

Kontakt oss for en hyggelig prat, produktdemonstrasjon eller tilbud!

Ønsker du å kjøpe Bravo Level Up uten å søke gjennom NAV HMS ber vi deg ta kontakt med oss direkte på post@intempo.no.