Hjelpemiddel

Et hjelpemiddel for trening av grunnleggende ferdigheter

De fleste hjelpemidler erstatter eller avhjelper personer med en funksjonsnedsettelse. Bravo-leken er et verktøy for å trene på de grunnleggende ferdighetene til barn i alderen 0-12 år. Gjennom intensiv språkstimulering kan barnet raskere kode/avkode språket samt trene på begreper. Jo tidligere barnet starter reisen, jo tidligere er det fremme!

Symbol, lyder, begrepsforståelse og ordforråd går hånd i hånd – og det er viktig å starte tidlig. Bravo-leken er et hjelpemiddel som gjennom systematisk sansestimulering kan bedre språkutviklingen, utvide ordforrådet og øke barnas språklige bevissthet. Aktiviteten gjennomføres i samspill med en voksen, gjerne med flere andre barn og tar 10-15 minutter. De ferdige ukeplanene gir barnet sansestimulering og bevegelseserfaring hver dag i korte lystbetonte aktiviteter. Bravo-leken kan være et godt og viktig supplement til symbol- og bildekommunikasjon. Forskning viser at resultatene av tidlig intervensjon er bedre jo mer systematisk tiltakene er når de er satt inn tidlig og med høy intensitet.

Et hjelpemiddel som muliggjør skriftlig kommunikasjon tidligere er innovativt og kombineres på enkel måte med digitale hjelpemidler der tastatur og prediksjon allerede er godt innarbeidet. Vi ser at skriftspråkskunnskap øker livskvaliteten og åpner for mer nyansert kommunikasjon tidligere – utover basisbehovene. Dette kan fremme selvstendighet sammen med venner, i skolegang og utdanning.

For best mulig effekt bør treningen foregå i samarbeid med barnehagen og/eller i hjemmet. Materiellet finnes både på nynorsk og bokmål, og har symbol for tegnspråk.

Les mer om produktene vi tilbyr som bør søkes om sammen:
Bravo Kickstart og Bravo Level Up

For mer informasjon om Bravo-leken kan du kontakte Heidi Aabrekk på tlf. 97043426 eller på e-post.

Flere artikler om hjelpemiddel