Hjelpemiddel

Et hjelpemiddel for trening av grunnleggende ferdigheter

Bravo Kickstart/Level up er et verktøy for å trene på de grunnleggende ferdighetene til barn i alderen 0-12 år. Gjennom intensiv språkstimulering kan barnet raskere kode/avkode språket samt trene på begreper. Jo tidligere barnet starter reisen, jo tidligere er det fremme!

Symbol, lyder, begrepsforståelse og ordforråd går hånd i hånd – og det er viktig å starte tidlig. Når barnet bruker materiellet i Bravo Kickstart/Level up til å leke Bravo-leken, kan den systematiske sansestimuleringen bedre språkutviklingen, utvide ordforrådet og øke barnas språklige bevissthet. Leken tar 10-15 minutter og  gjennomføres i samspill med en voksen og gjerne med flere andre barn. De ferdige ukeplanene gir forslag til korte lystbetonte aktiviteter med sansestimulering og bevegelseserfaring.

Bravo-leken kan være et godt og viktig supplement til symbol- og bildekommunikasjon. Et hjelpemiddel som muliggjør skriftlig kommunikasjon tidligere er innovativt og kombineres på enkel måte med digitale hjelpemidler der tastatur og prediksjon allerede er godt innarbeidet. Vi ser at skriftspråkskunnskap øker livskvaliteten og åpner for mer nyansert kommunikasjon tidligere – utover basisbehovene. Dette kan fremme selvstendighet sammen med venner, i skolegang og utdanning.

Forskning viser at resultatene av tidlig intervensjon er bedre jo mer systematisk tiltakene er når de er satt inn tidlig og med høy intensitet. For best mulig effekt bør derfor treningen foregå hjemme og i samarbeid med barnehage/skole. Materiellet finnes både på nynorsk, bokmål og samisk, og har symbol for tegnspråk.

Les mer om Bravo Kickstart/Level up.

For mer informasjon om Bravo-leken kan du kontakte Heidi Aabrekk på tlf. 97043426 eller på e-post.

Flere artikler om hjelpemiddel