Du må være innlogget for å ta dette kurset.

Brukernavn og passord har du fått tilsendt om du..
.. har kjøpt Bravo Kickstart eller Bravo Level Up.
.. har kjøpt medlemskap i Bravoklubben.

Ønsker du medlemsskap i Bravoklubben som gir tilgang til nettkurset? Kjøp her.

Logg inn her

Under ser du en oversikt over moduler og leksjoner som du vil få tilgang til når du logger inn.

Modul 1 Bravo-leken - en generell innføring
I denne modulen lærer du mer om grunnlaget for Bravo-leken. Hvorfor leker vi på denne måten? Hva er det vi gjør? Hvordan leker du i barnehagen?
Leksjon 1 Hva er Bravo-leken?
Leksjon 2 Hvem er Bravo-leken for?
Leksjon 3 Lag et enda mer stimulerende læringsmiljø på avdelingen
Leksjon 4 Hvorfor starte så tidlig som mulig?
Modul 2 Grunnprinsipper i Bravo-leken
Hjernen trenger variasjon, entusiasme og intensitet for å lage varige nettverk som gjør læring lettere senere.
Leksjon 1 Entusiasme
Leksjon 2 Variasjon
Leksjon 3 Intensitet
Modul 3 Slik leker dere Bravo-leken i barnehagen eller på skolen
Bravo-leken egner seg som en del av samlingsstunden. Her lærer du hvordan du planlegger, organiserer og gjennomføre lærerike og varierte samlingsstunder for barna.
Leksjon 1 Bravo-runden i samlingsstunden
Leksjon 2 Bravo for småbarn fra 1 - 3 år
Leksjon 3 Bravo for de eldste i barnehagen og skolebarn
Leksjon 4 Bravo for barn med spesielle behov
Leksjon 5 Filmer av ulike inntrykksstasjoner
Leksjon 6 Filmer av ulike puslestasjoner
Leksjon 7 Slik er du fysisk aktiv med barn i ulike aldrer
Modul 4 Tips, triks og kilder
Kom raskt i gang, få tips og triks som gjør starten lettere. Du finner også kildene til forskningslitteraturen som legger grunnlaget for Bravo-leken.
Leksjon 1 Tips og triks
Leksjon 2 Ukeplaner
Leksjon 3 Materiellet
Leksjon 4 Oppsummering
Leksjon 5 Kilder