Seminar om tidlig innsats 2.6. 2016: Leter du etter konkrete verktøy for språk og kommunikasjon?

Invitasjon seminar tidlig innsats 2. juni

Tobiidynavox, Barnas språksenter og Bravo-leken inviterer til seminar 2. juni i Oslo. Tema er tidlig innsats og hvilke verktøy som kan tas i bruk allerede barnas første leveår. Professor i nevropsykologi Audrey van der Meer åpner dagen med funn fra nyere hjerneforskning.

Målgruppene for seminaret er helsesøstre, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, HMS hjelpemiddelsentral, pedagogiske ledere og annet støttepersonell rundt barn med spesielle behov.

Barn med spesielle behov kan ha rett til å få dekket hjelpemidler hos NAV Hjelpemiddelsentral. Vi opplever at mange leter etter gode tiltak til de minste barna. Det kan være vanskelig å innhente det rette materiellet for å kunne gi barna et godt tilbud. Tiden de første årene er svært verdifull. Vi ønsker derfor å sette fokus på hjelpemidler og verktøy for de minste barna som omhandler språk og kommunikasjon.

Seminaret er et samarbeid mellom Tobii Dynavox, Barnas Språksenter og Bravo-leken som alle tilbyr hjelpemidler som kan dekkes gjennom NAV hjelpemiddelsentral.

 

Program for dagen

Kl.09.00- 09.15 Kaffe og registrering

Kl.09.15-10.00 Hjerneforskningens funn og tidlig innsats. Audrey van der Meer (NTNU)

Kl.10.00-10.15 Pause/forfriskninger

Kl.10.15-11.00 Derfor trenger du ikke vente og se. Heidi Aabrekk (Bravo-leken)

Kl.11.00-11.15 Pause/kaffe

Kl.11.15-12.00 Tidlig utvikling med øyestyring. Gisle Dimmen (Tobii Dynavox)

Kl.12.00-12.15 Pause med lunsj/kaffe

Kl.12.15-13.00 Send munnen på treningsleir! Fra 6 mnd. Line K. Avers (Barnas Språksenter)

Kl.13.00-13.15 Pause

Kl.13.15-15.00 Workshops. Evaluering

 

Praktisk informasjon:

Kursavgift: Gratis m/lunsj

Påmelding: Innen 15. mai via nettside: www.barnasspraksenter.no

Sted: Oslo, Kuben Videregående Skole

Tid: kl. 09.00-15.00

Påmeldingsfrist: 15.mai

Kontaktinfo: thomas@intempo.no (tlf. 95079618)

 

Del på facebook og send gjerne invitasjonen videre!

Invitasjon seminar tidlig innsats (pdf)