Språksatsing på flyktningbarn

teham_680

40 barnehager og asylmottak inviteres til oppstart av et innovativt språkprosjekt utviklet av Intempo, med støtte fra Egmont Fonden. Familier på asylmottak og barnehager med høy andel flyktningbarn prioriteres. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningebakgrunn.

Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Nettopp dette er bakgrunnen for Bravo-leken, som er et nytt språkverktøy for de minste barna. Bravo-leken er utviklet med sikte på tidlig språkstimulering og er forankret i nyere hjerneforskning.

Bravo-leken, som er utviklet av Intempo, skal med 600 000kr fra Egmont Fonden engasjere samlet sett 40 asylmottak og barnehager med mange flyktningbarn i Hordaland og Rogaland.

«Det er viktig å styrke flyktningbarnas språklige kompetanse og allmenne utvikling ­både mens de er små barn og på lengre sikt. Bravo-leken er en innovativ måte å bidra til dette på, og den kan være med på å sikre flyktningbarna en god start i barnehage og skole», sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon.

For moro skyld og for hjernens skyld
Bravo-leken er et innovativt verktøy som sikrer fokus på språk og fysisk aktivitet gjennom lek. Materiellet består av 120 ferdige samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Bravo-leken er i bruk i nærmere 300 barnehager over hele landet der lek og læring går hånd i hånd. Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerud gård barnehage sier: ”De gleder seg til Bravo-samlingene, etterspør Bravo og er engasjerte i samlingene – dette synes de er gøy”.

Sammen med Egmont Fonden har vi nå mulighet til å gi enda flere et konkret verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem, for på den måten kan vi støtte barnas utvikling og gjøre det enklere å få venner og bli integrert i samfunnet på en god måte, sier Heidi Aabrekk.

Barnehager og asylmottak i Hordaland og Rogaland – se her!
Vi har lyst å være med!  

Klikk her for å melde deres interesse for kurset i Bergen

Klikk her for å melde deres interesse for kurset i Stavanger   (fullt i Rogaland)

(Påmeldingsfrist 5. januar 2017.  Barnehagene kan sende tre ansatte fra hver barnehage på kurs. Bravo-materiell mottas i forkant av kurset. Alle utgifter til kurs og materiell er dekket av Egmont Fonden, reise til og fra dekker barnehagen/asylmottaket.)

Kurs Bergen

Barnehager/asylmottak Hordaland 16. februar  kl 17 – 20

Foreldremøte 16. februar kl 14-16

Kurs Stavanger (fullt!)

Barnehager/asylmottak Trondheim 6. desember kl 17 – 20

Foreldremøte 6. desember kl 20.15-22

Plan for gjennomføring Bravo-leken

Fakta om Egmont Fonden
Egmont Fonden er næringsdrivende stiftelse. Fondet består av en kommersiell del, som driver medievirksomhet og står bak blant annet Nordisk Film, TV2 Egmont Publishing med over 700 magasiner og blader på verdensbasis samt kinodrift, og en allmennyttig del, som støtter et godt liv for barn og unge. I 2015 gikk over 100 mill. kr. av overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhet til innsatser som øker omsorgen for barn og unge og deres læring.

Del gjerne med barnehager eller asylmottak du tror kan være interessert i å lære Bravo-leken og få materiell!