Stor kommunal satsning på tidlig innsats

sehelemeg_680

Det er med stor glede vi rapporterer om at det første «Se HELE meg-prosjektet» sparkes i gang 10. februar i Eidsberg kommune! I samarbeid med Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Ferd Sosiale Entreprenører og Intempo AS etablerer Eidsberg kommune i Østfold et treårig tverretatlig prosjekt der Bravo-leken tilbys de aller fleste 0 til 3 åringene i kommunen – både hjemme og i barnehagene.

Barnets første møte med språk og sanser
Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte med samfunnet. Grunnlaget for helse, trivsel og læring legges de tre første årene i barnas liv. Målet med prosjektet er å inkludere alle voksenpersoner som møter barnet i de tre første leveårene og tilby kunnskap og verktøy som kan fremme barnets utvikling og forebygge vansker. Eidsberg kommune skal samarbeide med Intempo AS som tilbyr Bravo-leken som verktøy for språkstimulering og fysisk aktivitet og kompetanseheving for alle ansatte – og Sparebankstiftelsen Østfold finansierer hele prosjektet!

Den 10. og 11. februar får 9 småbarnsavdelinger, helsestasjonen, Familiesenteret og foreldre til barn i alderen 0-3 år delta på tre kurs tilpasset de ulike målgruppene. Foreldre som er hjemme med barn får tilbud om å låne materiell fra helsestasjonen til bruk hjemme, og småbarnsavdelingene leker med barna mellom 1 og 3 år i barnehagen. Familiesenteret vil følge opp barn med spesielle behov som også får mulighet til å leke Bravo-leken. På denne måten sikres de fleste barn mellom 0 og 3 å få en kickstart på livet, med særlig fokus på trygghet, språk og sanser.

Sparebankstiftelsen Østfold Akershus bidrar
Sparebankstiftelsen Østfold Akershus ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet og velger i denne runden å bruke sosiale entreprenører som mellomledd. De investerer med dette i en aldersgruppe som gir den aller størst samfunnsøkonomiske avkastningen og målet er å bidra med en utvikling som varer. Ved å gi kommunen en solid økonomisk støtte til et slikt prosjekt gir Sparebankstiftelsen et tydelig signal om at ekstra tidlig innsats er viktig og noe som er verdt å satse på i lokalmiljøet – både for barna, banken og fremtidige samfunnsborgere.

Les mer om Sparebankstiftelsen samarbeidsavtale med Ferd Sosiale Entreprenører på Sparebankstiftelsen Østfold Akershus egen nettside.

Del gjerne – slik at flere får med seg denne gode nyheten!