Tidlig innsats, ikke nødvendigvis tidlig resultat!

thomas_680

Årets fjerde gjesteblogger blir vår egen Thomas Flach Eide. Han er vår ferskeste ansatte, men har allerede jobbet i Intempo AS i et par måneder og har kommet godt i gang! Som salgssjef er han klar for å spre Bravo-leken til nye markeder og er ellers et godt tilskudd til en til nå kvinnedominert stab.

Alt har sin første gang.

Ingen får gode tekniske ferdigheter over natten når man leker med ball. Jo mer barna leker med ball, jo bedre behersker barna ballen på sikt, uavhengig av hvilket utgangspunkt de har. Det er vanskelig å se for seg en 1-åring som trikser og gjør avanserte finter med ball, men det er heller ikke målet. Barna skal ha det gøy. Alt de trenger er en ball og en arena å leke med ballen på.

Bravo-leken ønsker å være «en slik ball». Jo tidligere man setter fokus på språk, jo tidligere vil barnet beherske språk og utvikle sine språklige ferdigheter. Barna lærer mer enn vi tror, og vi må ikke undervurdere de minste barna. De er naturlig nysgjerrige og har en utrolig evne til å tilegne seg kunnskap. Bravo-leken har som mål å redusere forekomsten av lese- og skrivevansker gjennom tidlig innsats gjennom flere år. Vi som utvikler Bravo-leken får hele tiden tilbakemeldinger fra barnehager som synes at det er kjempekjekt å leke med Bravo-leken både for store og små. Selv om det ikke nødvendigvis er et mål i seg selv, så lærer også mange av barna å lese før skolestart. Vi er ikke ute etter å lære 1-åringene avanserte finter og triks med ballen. Vi vil at barna skal få leke seg med ballen, med et bedre resultat enn om de aldri hadde fått lekt med ball.

På samme måte som foreldrenes fokusering på en bestemt ballidrett kan påvirke barnas ferdigheter senere, vil barnehagens fokus på valg av verktøy få konsekvenser livet ut. Barna har små mesterhjerner som utvikler seg i rekordfart. De minste barna lærer nye ord hver dag. Vi ønsker at alle barna skal få mulighet til å leke seg til kunnskap som de får nytte av senere i livet. Målet er ikke å få bitte små verdensmestere innenfor språk, men vi ønsker å gi de stimuli som gjør at de knekker lesekoden enklere og raskere, og fører til færre «reparerende tiltak» senere i livet.

Noen barn får fotballer, andre barn får volleyballer. Ofte blir barna gode i den sporten foreldrene selv har drevet med, kanskje fordi foreldrene har fokus nettopp på denne ballgrenen. Ofte er det likevel slik at de som er flinke med ball i en idrett også er flinke i andre ballidretter. Vi tror at det å sette fokus på språk, uansett hvilken ball man bruker, gir resultater senere i livet!

Jo tidligere du begynner på reisen, jo raskere kommer du frem!

– Thomas Falch Eide

Del gjerne!