2010: Helhetlig praksis

Intempo 10 år – en hyllest til kunnskapsbasert praksis!

Intempo er en sosial entreprenør som tilbyr Se hele meg-prosjekt til norske kommuner. Et viktig element i Se hele meg er implementering av tiltak i barnehager og på helsestasjoner som fremmer barns tidlige hjerneutvikling. Gründerduoen Heidi Aabrekk og Elisabeth Hunnes har de siste 10 årene utviklet verktøyet selskapet er mest kjent for; Bravo-leken. Vi ønsker å bruke jubileumsåret 2019 til å se oss litt tilbake og benytte anledningen til å takke og løfte fram noen av dem som har vært med på å forme dette tankesettet som viser seg å gjøre akkurat det vi hadde som mål; å gi de minste barna en utvikling som varer. I artikkelen fra 2009 fikk dere lese om Bakkelidgrenda barnehage, den aller første barnehagen som prøvde ut materiellet, og nå fortsetter vi med en barnehage som startet opp i 2010, og som 9 år senere fortsatt holder koken, Sørbyen barnehage på Gjøvik.

Helhetlig praksis!

2010 – Sørbyen barnehage, Gjøvik

I 2010 var Heidi Aabrekk gjest på God Morgen Norge på TV2 og Eva-Lill Nilsen, styrer i Sørbyen barnehage var en av seerne som tenkte: – Dette er noe for oss! I 2010 het barnehagen Engehaugen menighetsbarnehage og de var på jakt etter gode ressurser i hverdagen. Heidi Aabrekk kom til Gjøvik og hadde kurs for hele personalet som startet opp med det samme. – I løpet av denne perioden fra 2010 til nå så har Bravo utviklet seg masse og vi har fulgt med, forteller Eva-Lill.

Etter oppstarten fikk både Intempo og barnehagen et par kritiske innlegg i avisene om verktøyet som lignet for mye på en skoleaktivitet for så små barn. – Jeg tror kritikken handlet om uvitenhet hos kritikerne, forklarer Eva-Lill. – De ser på det som «skolsk», det at barna skal lære å lese gjennom Bravo-leken. Men for oss har det aldri handlet om å lære barna å lese, men om å øke ordforrådet, styrke begrepsforståelsen og den språklige bevisstheten – altså grunnlaget for gode leseferdigheter senere. Vi møter sjelden skeptiske foreldre, siden de får en god forklaring på hvordan vi bruker Bravo i hverdagen. Men da vi høsten 2018 slo sammen vår barnehage med en annen, og ble til Sørbyen barnehage, så var de nye ansatte spørrende om hvorfor vi holdt på med Bravo. Et vanlig spørsmål er; hvorfor er det så mange vanskelige ord? Vår erfaring er at ofte så er det de mer uvanlige hverdagsordene som barna liker, fordi barn elsker å lære nye ting. De ansatte fra vår barnehage har alltid vært litt delt i synet på Bravo-leken. Men alle er med og er positive sammen med barna. Vi ser på det som svært viktig at personalet er engasjert på lik linje med alt annet du gjør sammen med barna i hverdagen.

Systematisk innsats over tid
– Da vi så at barna elsket Bravo, valgte vi å fortsette på tross av kritikken. Barna i barnehagen kommer fra ulike hjem. Forskning sier at hjemmet utgjør ca. 2/3 av hvordan barnet utvikler seg. Det betyr at også barnehagen spiller en stor rolle for barna som går der. Utvikling av motorikk og språk ser vi store forskjeller på blant barna, og gjennom Bravo så får vi dekt språkstimuleringsbehovet hver dag for alle barn. Uten Bravo er jeg redd for at denne utviklingen og stimulansen blir mer tilfeldig. Bare se hvor flinke disse barna har blitt etter mye allsidig fysisk aktivitet!

I barnehagen har vi Bravo for alle barna fra september til november og fra februar til april hver dag. I desember så spurte barna etter Bravo, det var noe de savnet, så da tok vi det litt frem igjen. Barna elsker Bravo, og det er noe de selv får være delaktige i gjennom den fysiske delen. Jeg tror også at det fungerer så bra siden barna både får sanseinntrykk, når den voksne leser opp og viser kortene, gjenstandene og bildene, men også at de får muligheten til å uttrykke seg mellom stasjonene eller på puslestasjonene.

Helheten
I 2015 ble Eva-Lill også intervjuet av Intempo, og i denne artikkelen forteller hun om barnehagens helhetlige tilnærming. Hvilken rolle spiller helhetstankegangen i dag? spør vi. – For oss ble det mye tydeligere hva vi ønsket å satse på i barnehagen etter at vi startet med Bravo. Den helhetlige tenkningen er utgangspunktet for arbeidet vårt. Vi så hvor viktig det var at barna fikk lære gjennom alle sansene, at engehaugen_680nettverket i barnets hjerne er mottagelig for nye input hele tiden. Uten en bevissthet om denne inputen, så vil heller ikke hjernen ha så mye å bygge videre på senere i livet. Når barnet føler seg trygg, får omsorg og nærhet så er det klar for å ta til seg ny lærdom. Maten vi spiser gir oss energi men den er også viktig for utviklingen til barnet, ikke bare fysisk, men også psykisk. Vi er opptatt av å servere næringsrik mat, så to dager i uka har vi kokk som lager mat fra bunnen av, og en dag har vi alltid fersk fisk. Et sammensatt måltid der vi får proteiner, karbohydrater og fett er vårt fokus. Vi har også fokus på fysisk aktivitet der vi bruker skogen med ulendt terreng slik at barna skal få mulighet til å bruke hele kroppen. Og så må vi hvile, noen barn sover i løpet av dagen, men de som ikke sover skal også få mulighet til å hvile, så hver dag har alle barna hvilestund der de kan koble av.henge_680

Det som har endret seg siden 2010 er vel at vi er tryggere på oss selv og måten vi jobber på. Og den helhetlige tenkningen er mer satt hos personalet. Vi i personalet ser viktigheten av at barna bruker alle sansene når de skal lære nye ord. Vi må være bevisst på dette i alt vi gjør i hverdagen, ta oss tid til barnet og dets utvikling. Aldri undervurdere språket vi snakker med,  for barn er utrolig smarte små mennesker. Barna møter skriftspråket hele tiden i bøker, mens Bravo-leken tilbyr en annen form for begrepsinnlæring. Barn er glade i forutsigbarhet og det kjente. Bravo-runden er noe de kjenner godt, men ordene er stadig nye så da får de følelsen av at det er noe nytt også. Barna snakker gjerne om ordene vi har lest i ettertid også. Vi har mange barn som er flinke til å skrive bokstaver og lese.

Er det noe du ønsker vi i Intempo skal gjøre framover?
– Fortsette det gode arbeidet. Bruke nettressursene til å inspirere oss i barnehagen til å fortsette med Bravo. Kanskje mer fokus på mat og fysisk aktivitet, det er noe samfunnet og foreldregenerasjonen er opptatt av. Kanskje dere kan få til en Bravo-konferanse. Der det kan legges frem det som har blitt gjort den siste tiden, og hva forskning sier nå med gode eksempler fra barnehagene?

Vi takker Eva-Lill og Sørbyen barnehage for innsatsen gjennom mange år og for at dere ville dele deres historie!

Det blir konferanse til høsten!
Vi inviterer alle barnehager, helsestasjoner og kommuneledelser til en helhetlig #1000førstedager-konferanse på Gardermoen 28. – 29. oktober! Se program og påmelding her!

Del gjerne Sørbyens gode praksis med andre!