Alfabetdansen

Se, hør og lær alfabetdansen. I Alfabetdansen får barna synge alle bokstavene i alfabetet med bevegelser til!

I kombinasjon med Bravo-leken passer det godt med sang og musikk, rim og regler. Du finner flere sanger, rim og regler på Youtube-kanelen vår.

Her kan du laste ned tekstarket til Alfabetdansen, og i filmen under kan du synge med og lese teksten samtidig.