Vi jubler over positive funn i ny rapport

– Vi som arbeider med de minste barna er ikke overrasket over at tidlig stimulering gir resultater, men at den samfunnsmessige verdien anslås så høy er helt utrolig! Med mulighet for 1200 % avkastning på hver investerte krone, må dette være årets beste investering for kommunene, sier Elisabeth Hunnes smil, prosjektansvarlig for “Se hele meg” i Intempo.

Intempo er en sosial entreprenør som tilbyr Se hele meg-prosjekter til norske kommuner. Et viktig element i Se hele meg er implementering av kunnskapsbaserte tiltak i barnehager og på helsestasjoner som fremmer læring og forebygger vansker. Gründerduoen Heidi Aabrekk og Elisabeth Hunnes har i tett samarbeid med barnehagelærere og helsesykepleiere utviklet verktøyet selskapet er mest kjent for; Bravo-leken. En ny rapport fra Vista analyse konkluderer med at systematisk arbeid med Bravo-leken er et kostnadseffektivt virkemiddel for å stimulere språkutviklingen til de minste barna. Innsatskostnadene er lave og realiserbare innenfor dagens rammebetingelser for barnehager, og de finner at den samfunnsmessige avkastningen kan være på hele 6-13 kroner per investerte krone. Anslagene inkluderer kun gevinster som er forholdsvis enkle å verdsette, og vurderes derfor som konservative anslag på gevinsten. Johan H. Andresen i Ferd har i flere år vært en viktig støttespiller for sosialt entreprenørskap i Norge. – I tillegg til hensynet til hvert enkelt barn, blir det stadig viktigere å finne effektive tiltak som kan redusere utgiftspostene i allerede trange kommunebudsjetter. Vi vet nå at språklek i barnehagen gir store gevinster for kommuneøkonomien på sikt. Har norske kommuner råd til å la være? spør Johan H. Andresen i sin kronikk i Aftenposten.

Oppvekstsjefer, enhetsledere for barnehager, helsesykepleiere og kateketer – kan vi løse en utfordring sammen?
Rapporten fra Vista analyse viser at det særlig er barn med det svakeste utgangspunktet som har størst utbytte av språkleken, men siden det er vanskelig å vite hvem de 20 prosentene som trenger ekstra stimulering før fylte 3 år er, inkluderes hele barnegruppen i 6godegrunner_680satsingen. En slik felles, tidlig stimulering løfter flere barn over i et hensiktsmessig språkutviklingsløp, uten å fortrenge lek og andre tradisjonelle aktiviteter på en småbarnsavdeling. Ved å etablere et to-årig Se hele meg-prosjekt får kommunen:

  1. Kurs i ny kunnskap om barns tidlige hjerneutvikling for helsesykepleiere, barnehageansatte og kateketer. Praktisk innføring i Bravo-leken for alle målgrupper. Nettkurset er åpent og gratis for alle.
  2. Bravo-leken implementeres i samlingsstundene i barnehagene i 4 x 3 måneder.
  3. Bravo Mini, et samspillsverktøy for barn og foreldre deles ut til familiene på helsestasjonene.
  4. Mulighet til å koble menighetene på gjennom materiellet BibelBravo som trosopplæringsverktøy
  5. Oppfølging og veiledning over to år med sluttrapport ved prosjektets slutt.

Det kunne ikke vært en bedre måte å feire 10 års jubileum på, sier Heidi Aabrekk i Intempo. Siden 2009 har 34 460 barn lekt Bravo-leken, og med slike resultater håper jeg enda flere kommuner lar seg begeistre slik at vi sammen kan gi enda flere et bedre utgangspunkt for resten av livet, avslutter hun.

Les mer om “Se hele meg-prosjektene” her.

Les hele rapporten fra Vista analyse “Rapport 2019/15 Evaluering av språkleken Bravo”.

Del gjerne!