Du som jobber i barnehage har verdens viktigste jobb! Barnas hjerne vokser og utvikler seg i rekordfart de aller første årene. Når du er sammen med barna i så mange timer hver dag, har du et viktig ansvar og en stor mulighet til å støtte denne utviklingen.

I artiklene på denne siden deler vi andres erfaringer med å bruke språkverktøyet Bravo Kickstart/Level Up i samlingsstunden. Kanskje ønsker din avdeling mer aktive, morsomme og læringsrike samlingsstunder – utviklet spesielt for de yngste barna i din barnehage. Vi har derfor laget 180 ferdige opplegg til samlingsstundene som kan brukes over to år i barnehagen, slik at du kan fokusere på gjennomføringen. Les, bli inspirert og sett i gang selv!

Se hele meg-prosjekt i din kommune?
Se hele meg-prosjektet handler om at vi i dag vet mye om hjernens utvikling og hvor viktig de tre første årene i barnets liv er i et folkehelseperspektiv. Her finner du prosjektbeskrivelse med mer info om kursene og verktøyene.

Les og se mer her

6 gode grunner til å prøve Bravo-leken
Over 350 barnehager i Norge og Danmark leker nå Bravo-leken. Språkstimuleringsverktøyet fungerer som et supplement til andre metoder og verktøy som brukes i en barnehage. Hvorfor bør du velge Bravo-leken til din barnehage?

Les mer

PPT/Spesialpedagogikk i barnehagen
Spesialpedagogikk i barnehagen organiseres på svært mange ulike måter i dag. Ser du etter et språkverktøy som kan brukes for alle barna i tillegg til ekstraøkter for barna som har spesielle rettigheter?
Bravo-leken er systematisk, inkluderende og gir gode resultater på ordforråd, forståelse og språklig bevissthet.

Les mer

Tilpasset Rammeplanen og ferdig planlagt
Kunne du tenke deg 180 ferdige planlagte samlingsstunder som gjør at du får mer tid til barna? Et konkret verktøy som sikrer at personalet har et pedagogisk språkmateriell knyttet til Rammeplanen til daglig bruk? Et verktøy som passer for alle barn uavhengig av morsmål, alder og utgangspunkt?

Les mer

En helhetlig barnehagehverdag
“Vi har alltid vært opptatt av helhet. Vi arbeider for at barna skal være trygge, at de får sanseopplevelser, fysisk aktivitet og spiser sunn mat. Med Bravo-leken har vi fått ny innsikt i hvorfor det er så viktig. Kunnskap om hjernen gir oss inspirasjon til å gjøre enda mer i hverdagen og knytter aktivitetene våre sammen, sier Eva-Lill Nilsen i Engehaugen menighetsbarnehage på Gjøvik.

Les mer

Færre hjelpetiltak etter tidlig Bravo-start
For tre år siden bestemte Andøy kommune at alle barnehagebarn skulle bruke Bravo-leken. Resultatet er at dagens 1.- og 2.-klassinger trenger færre spesialpedagogiske tiltak. – Satsningen er vellykket, sier skolesjef Torfinn Bø.

Les mer

Bravo på samisk
I barnehager for samiske barn i samiske distrikt skal barnehagen fremme barnas samiskspråklige kompetanse. Verktøyet Bravo Kickstart er kulturtilpasset og oversatt til sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk. Materiellet er nå klart og kan bestilles gjennom oss. Arbeidet er delvis finansiert gjennom prosjektmidler fra Sametinget. 

Les mer

Barna tør bruke språket mer
40 barnehageavdelinger med tilsammen 45 % flerspråklige barn er i gang med ekstra tidlig innsats. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Prosjektet er finansiert av Egmont Fonden og har blitt videreført i flere kommuner ved hjelp av Sparebankstiftelsen SR-bank.

Se filmene og les mer

Bruk ressursene våre
Klikk deg gjerne innom ressurssiden vår. En side full av tips og nedlastbare filer som viser hvordan dere kan bruke materiellet og variere leken. Vi håper dette kan være et sted å hente inspirasjon for deg som leker Bravo-leken i barnehagen.

Besøk ressurssiden