Barnehage

6 gode grunner til å velge Bravo-leken

Begrunnelsen er enkel for Torunn Jakobsen Sæther i Bogerudsletta barnehage. ”Både de yngste og eldste barna synes dette er morsomt og gleder seg til Bravo-samlingene. De etterspør Bravo og er engasjerte – dette synes de er gøy!”

Over 350 barnehager i Norge og Danmark leker nå Bravo-leken. Språkstimuleringsverktøyet brukes som et supplement til andre metoder og verktøy som brukes i en barnehage. Hvorfor bør du velge Bravo-leken til din barnehage?

1. Det er morsomt
Debatten om lek eller læring i barnehagen pågår stadig. Men trenger lek og læring egentlig å være motsetninger? Det kan være mye læring i en morsom lek, og Bravo-leken er nettopp dette! I Bogerudsletta barnehage i Oslo synes både de yngste og eldste barna at dette er morsomt.

”De gleder seg til Bravo-samlingene, etterspør Bravo og er engasjerte i samlingene – dette synes de er gøy”, forteller Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerudsletta barnehage.

2. Det passer for de yngste barna
Når vi vet at 80% av landets ettåringer går i barnehage, kreves det verktøy rettet spesielt mot denne aldersgruppen. Hjerneforskningen viser at de yngste barnas hjerner er annerledes enn treåringenes. ”Spillereglene for Bravo-leken er de samme hver dag, mens innholdet er variert. Dette gjør at barna gjenkjenner leken. Den er en del av den daglige rutinen, samtidig som det stimulerer de minste barnas naturlige nysgjerrighet”, forteller Tonje Laurendz Bornø, styrer i Nordberg menighetsbarnehage. For Tonje og hennes barnehage har Bravo-leken svart til forventningene om en velfungerende språklek for de yngste barna i barnehagen.

3. Det passer også for de eldste barna
Fordi Bravo-leken kan tilpasses ulike aldersgrupper kan også de eldste barna i barnehagen leke Bravo-leken. I Wig Wam barnehage bruker de materiellet på ulike måter med de yngste og de eldste. «Vi har aktive og varierte Bravo-økter for de eldste i barnehagen med oppgaveløsning og gode samtaler. Ungene er kjempegira!» forteller Vesla Bjerrang i Wig Wam barnehage.

3. Det er ferdig planlagt
En av målsetningene med Bravo-leken er at den skal være lett å gjennomføre i hverdagen. Derfor har vi utviklet ukeplaner med 180 fiks ferdig planlagte samlingsstunder. Slik kan alle barnehageansatte gjennomføre leken, og tid brukt til planlegging minimeres.

”Materiell og ukeplaner er ferdig utviklet på en slik måte at de går rett inn i det pedagogiske arbeidet på avdelingen. Det krever lite forberedelser og tar relativt liten tid å utføre”, forteller Anne Brith Tangenes, styrer i Solund barnehage.

5. Det er et systematisk og helhetlig språkstimuleringsverktøy
Et av grunnprinsippene i Bravo-leken er intensitet. Derfor leker barnehagene en kort Bravo-økt hver dag i avgrensede perioder. Når barnehagene følger ukeplanene blir barna eksponert for systematisk språkstimulering, for eksempel tre måneder på høsten og tre måneder på våren.

”Språkmiljøet i barnehagen blir påvirket av Bravo-leken”, forteller Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerudsletta barnehage. ”Vi registrerer at barna har stor interesse for ord og bokstaver. De leker med ord, de leker med bokstaver og lyder, og har interesse for ord og rimeleker både seg imellom og sammen med voksne.

6. Det har langtidsvirkende effekt
Hjerneforskning viser at jo flere nettverk i barnas hjerne som stimuleres tidlig, jo lettere blir læring senere. Stimuleringen kan gjøres gjennom et systematisk språkarbeid de første to leveårene, og dette gir resultater. Å utvikle et godt ordforråd, en god begrepsforståelse og språklig bevissthet er en del av de barnehageansattes arbeidsoppgaver. Gjennom Bravo-leken kan du legge til rette for et godt språkmiljø i barnehagen som gjør læring lettere senere.

”Arbeidet som du gjør i barnehagen vil gi gevinst med tiden, og samtidig er det svært godt å ha i bakhodet at Bravo-leken kan være med på å forebygge lese-og skrivevansker i skolealder”, sier Anne Brith Tangenes, styrer i Solund barnehage.

Materiell, nettkurs og ferdig opplegg til 48 uker med Bravo i samlingsstunden.

9.490,00krVelg alternativ

Materiell på samisk, nettkurs og ferdig opplegg til 24 uker med Bravo-leken.

6.237,00krVelg alternativ

Multifunksjonelle aktivitetsmøbler for aktivt innemiljø på avdelingen.

9.990,00krKjøp