Barnehage

Barna tør bruke språket mer

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Barnehagene har blitt støttet av Egmont Fonden.

Etter tre måneder med ekstra tidlig innsats på småbarnsavdeling
I Varatun barnehage på Sandnes er Thone-Heidi Hevrøy Rognstad pedagogisk leder på en avdeling med 10 flyktningbarn mellom 1 og 3 år. De har nå lekt Bravo-leken i tre måneder. Les gjerne mer om oppstarten her. Etter kurs i desember og oppstart med Bravo-leken i januar 2017 opplever hun blant annet at barna snakker mer, de forstår flere beskjeder og noen av barna virker gladere og mindre frustrerte. Thone-Heidi ber en av treåringene om å vaske hendene, og han går ut i gangen mens han bretter opp genseren. – Jeg føler de har blitt tryggere på å bruke de ordene de kan for å gjøre seg forstått. Det er mindre peiking, nå enn det var for noen måneder siden, de har kanskje fått mer selvtillit?

Etter 3 måneders innsats på storbarnsavdeling
I Espira Ree barnehage i Time kommune møter vi en gruppe med 24 barn der halvparten er flerspråklige. – Fire og fem-åringene viser en enorm interesse for bokstaver uavhengig av språkbakgrunn, forteller Carina som er Bravo-sjef og pedagogisk medarbeider på gruppa. Bravo er en veldig liten del av hverdagen, for vi bruker ikke mange minuttene på dette. Likevel er den helhetlig, for vi lærer om noter, mengder, bokstaver og litt om forskjellige fysiske aktiviteter. Jeg føler vi er innom alle fagområdene i Rammeplanen og det er veldig kjekt og spennende, forteller Carina.

For moro skyld og for hjernens skyld
Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for å legge et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Bravo-leken er utviklet som et systematisk supplement til bøker, samtaler og sanger som sammen bidrar til en god språkutvikling. Bravo-leken lekes i 10-15 minutter i samlingsstunden og legger et godt grunnlag for videre utforsking av begreper gjennom aktiviteter og samtaler resten av dagen. Materiellet består av 120 samlingsstunder der begreper erfares gjennom alle sansene. Sammen med Egmont Fonden gir vi nå enda flere et konkret verktøy som sikrer barna en systematisk introduksjon til verden som omgir dem. På den måten kan vi støtte barnas hjerneutvikling og gjøre det enklere å få venner og bli integrert i samfunnet på en god måte, sier Heidi Aabrekk i Intempo. Vi ønsker å bidra til at din kommune satser ekstra på de første 1000 dagene i barnas liv. Les mer om Se hele meg-prosjekt. Del gjerne med de du tror kan være interessert i å øke samarbeidet mellom barnehagen, helsestasjonen og foreldrene.

“Det er viktig å styrke flyktningbarnas språklige kompetanse og allmenne utvikling ­både mens de er små barn og på lengre sikt. Bravo-leken er en innovativ måte å bidra til dette på, og den kan være med på å sikre flyktningbarna en god start i barnehage og skole”, sier Henriette Christiansen, direktør for Egmont Fondens Støtte- og bevillingsadministrasjon.

Videreføring av språkprosjektet i flere kommuner
Tre barnehager i Strand kommune deltok i perioden 2016-2018 i språkprosjektet Språksatsing for flyktningbarn finansiert av Egmontfondet«De tre barnehagene som deltok var så fornøyde at kommunen søkte Stiftelsen SR-bank Rogaland – og fikk innvilget midler til å videreføre satsingen i alle våre barnehager,» forteller Arild Tid Johannessen, barnehagekonsulent i Strand kommune.

Det samme er tilfellet også for Time kommune, der Stiftelsen SR-bank Rogaland også har innvilget midler til videreføring av satsingen i enda flere barnehager, forteller Beate Alsvik.

Les mer om Strand kommune og deres satsing her. 

Fakta om Egmont Fonden
Egmont Fonden er næringsdrivende stiftelse. Fondet består av en kommersiell del, som driver medievirksomhet og står bak blant annet Nordisk Film, TV2 Egmont Publishing med over 700 magasiner og blader på verdensbasis samt kinodrift, og en allmennyttig del, som støtter et godt liv for barn og unge. I 2015 gikk over 100 mill. kr. av overskuddet fra Egmont Fondens medievirksomhet til innsatser som øker omsorgen for barn og unge og deres læring.

Samspillsverktøy for foreldre og barn til utdeling fra helsestasjonen.

1.490,00krVelg alternativ

Materiell, nettkurs og ferdig opplegg til 48 uker med Bravo i samlingsstunden.

9.490,00krVelg alternativ

Multifunksjonelle aktivitetsmøbler for aktivt innemiljø på avdelingen.

9.990,00krKjøp