Barnehage

Bravo Kickstart på samisk

Bravo Kickstart på samisk er nå ferdig utviklet! I 2016 fikk Intempo AS prosjektmidler fra Sametinget for å oversette og kulturtilpasse språkverktøyet Bravo Kickstart til sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.

Språkverktøyet Bravo Kickstart brukes i barnehager landet over og gir forslag og innhold til 120 samlingsstunder med fokus på språk og fysisk aktivitet. Dette er et konkret verktøy som supplerer det pedagogiske arbeidet og gjør det mulig å dele barna inn i mindre grupper. Med Bravo-leken har hele personalet tilgang på et pedagogisk språkmateriell tilpasset Rammeplanen til daglig bruk – og bidrar med dette til folkehelse for framtida.

Innholdet i pakken:

Samisk prosjektleder
I prosjektutviklingsperioden har pilotbarnehager prøvd ut leken og gitt tilbakemeldinger på utvalget av de kulturspesifikke ordene og barnas respons på leken. Morten Berg er pedagogisk leder i Suaja maanagïerte, som er en sørsamisk barnehage for samiske barn mellom 1-5 år, som drives av Snåsa kommune. – Vi fikk spørsmål om å være en pilotbarnehage for å teste ut Bravo-leken på sørsamisk. Vi syntes det virket veldig spennende, så vi kastet oss på. Vi har fått et meget godt inntrykk av Bravo-leken, og kommer til å fortsette med den. Barna synes det er gøy og de viser interesse, og vi ser at de lærer ulike ord og begreper veldig fort!

Prosjektleder Ellen Cecilie Triumf, en gruppe oversettere og Intempo AS har sammen ferdigstilt materiellet. Flere barnehager har vært på kurs og fått lære mer om Bravo-leken på samisk. Hør hva prosjektleder Ellen Cecilie Triumf forteller selv.

Materiell på samisk, nettkurs og ferdig opplegg til 24 uker med Bravo-leken.

6.237,00krVelg alternativ

Materiell, nettkurs og ferdig opplegg til 48 uker med Bravo i samlingsstunden.

9.490,00krVelg alternativ

Multifunksjonelle aktivitetsmøbler for aktivt innemiljø på avdelingen.

9.990,00krKjøp