Barnehage

En helhetlig barnehagehverdag

“Vi har alltid vært opptatt av helhet. Vi arbeider for at barna skal være trygge, at de får sanseopplevelser, fysisk aktivitet og spiser sunn mat. Med Bravo-leken har vi fått ny innsikt i hvorfor det er så viktig. Kunnskap om hjernen gir oss inspirasjon til å gjøre enda mer i hverdagen og knytter aktivitetene våre sammen. Barnehagen vår har rett og slett blitt bedre med Bravo-leken”, sier Eva-Lill Nilsen i Engehaugen menighetsbarnehage på Gjøvik

På veggen i barnehagen henger en imponerende oversikt over temaer, begreper, verktøy, turer, måltid og mye mer som hører med i en hektisk barnehagehverdag. ”Vi har alltid hatt mange jern i ilden, forteller Eva-Lill, men siden vi lærte om Bravo-leken i 2010 har vi hatt hjernen som utgangspunkt i planleggingen. Vi vet at de største sporene i hjernen lages disse første årene, og da ønsker vi at alt henger sammen, både her i barnehagen og i informasjonen til foreldrene.”

Bravo-leken er mer enn samlingsstundene med kortene og sanseopplevelsene. Det er helhetstankegangen som skiller den fra andre pedagogiske opplegg.

Tryggheten
”Vi arbeider konstant med tryggheten til hvert enkelt barn. Det er det aller viktigste vi gjør.” Eva Lill peker på de ulike målene i forhold til trygghet som barnehagen arbeider mot: Bruke barnas navn, sikre overgangen mellom aktivitetene, god informasjonsutveksling med foreldrene.

Kosthold
Måltidene skal gi kroppen byggeklosser til å lagre minner, skape entusiasme og utholdenhet til lange turer. Derfor serverer vi grønnsaker, kutter ut sukker og spiser mer fisk enn før.”

Fysisk aktivitet
”Vi vet at barn som mestrer også holder seg i aktivitet videre i livet og får et bedre utbygd nettverk i hjernen. Derfor er variert bevegelseserfaring en rød tråd gjennom hele dagen.

Språk og sansestimulering
”Vi setter navn på alt vi sanser, og sørger for at barna har rikelig med sanseopplevelser knyttet til begrepene vi har i Bravo-runden og det vi ellers opplever. Bevisste voksne som sørger for korte økter hver dag, sang og regler, høytlesing og tekstskaping er bare noen av aktivitetene barnehagen bruker for å skape et rikt språkmiljø for barna i Engehaugen.

Etter så mange år med Bravo-inspirasjon på Østlandsk lærerstevne er leken godt innarbeidet. Gjennomføringen går i perioder, akkurat slik ukeplanene foreslår, men når vi først kjører Bravo-runder er det med høy intensitet og stor entusiasme”, smiler Eva-Lill og roser sine medarbeidere for strålende innsats i hverdagen. ”Det er de små dryppene som gjør forskjellen. Vi liker å høre at vi har verdens viktigste jobb, for det ser vi selv når barna har gått fra å være bortimot hjelpeløse ettåringer til å bli kompetente femåringer som både leker godt med hverandre, leser, skriver litt og tar initiativ til egne Bravo-runder med de yngste.”

Engehaugen menighetsbarnehage har fulgt vårt kursløp og bruker både Kickstart og Level Up i barnehagehverdagen.

Materiell, nettkurs og ferdig opplegg til 48 uker med Bravo i samlingsstunden.

9.490,00krVelg alternativ

Materiell på samisk, nettkurs og ferdig opplegg til 24 uker med Bravo-leken.

6.237,00krVelg alternativ

Multifunksjonelle aktivitetsmøbler for aktivt innemiljø på avdelingen.

9.990,00krKjøp