Barnehage

Tilpasset Rammeplanen og ferdig planlagt

Bravo-leken er et innovativt verktøy som sikrer barnehagens og spesielt småbarnsavdelingens fokus på språk og fysisk aktivitet gjennom lek. Heidi Aabrekk ble kåret til årets gründerkvinne for sitt arbeide med Bravo-leken i 2014. Begynn i dag og ligg et skritt foran!

  • 180 ferdige planlagte samlingsstunder som gjør at dere får mer tid med barna
  • et konkret verktøy som sikrer at personalet har et pedagogisk språkmateriell til daglig bruk
  • passer for alle barn uavhengig av morsmål, alder og utgangspunkt

Materiell, nettkurs og ferdig opplegg til 48 uker med Bravo i samlingsstunden.

9.490,00krVelg alternativ

Materiell på samisk, nettkurs og ferdig opplegg til 24 uker med Bravo-leken.

6.237,00krVelg alternativ

Multifunksjonelle aktivitetsmøbler for aktivt innemiljø på avdelingen.

9.490,00krVelg alternativ

Hva får du i Bravo Kickstart/Level up?

Med Bravo-leken får du materiell og 180 ferdig planlagte stasjonsbaserte samlingsstunder. Barna får gjennom ulike sanseopplevelser introdusert inntil 25 bokstaver og begreper hver uke. Dette er et høyintensivt og innovativt språktilbud til alle barn, organisert i de ordinære samlingsstundene i tre måneder på høsten og tre måneder på våren. Barn med spesielle behov anbefales en ekstra Bravo-økt senere på dagen, med de samme stasjonene.

Bravo-leken er et innovativt språkstimuleringsverktøy basert på nyere hjerneforskning. Verktøyet kombinerer lek og læring, og tar høyde for tidspresset i barnehagene. Derfor følger det med ukeplaner som raskt kan tas i bruk. Her får du forslag til tema i samlingsstundene som er synkronisert med Rammeplanen. Gjennom motiverende aktiviteter får barna leke seg til mestringsopplevelser og en lettere skolestart.

Et godt eksempel er Solund kommune. Her har de lekt Bravo-leken i barnehagen siden 2010 og i 2015 lærte alle 1. klassingene å lese før høstferien. Godt språk er nøkkelen til vennskap og forebygger mobbing! Og det beste av alt? Barna synes det er gøy!

”I Solund har vi særleg fokus på dei yngste, fordi vi ser at tidleg innsats gir kompetente og glade barn. Bravo-leken er eit viktig verktøy for oss. Hausten 2015 knekte alle 1. klassingane lesekoden før haustferien”

Anne-Brith Tangenes, styrer

Hvorfor bruke Bravo-leken i din barnehage?

  1. Motiverende aktiviteter for å utvikle barnas språk
  2. Dere får ukeplaner som kan brukes hver dag år etter år
  3. Samlingsstundene med Bravo-leken tar kun 10-15 minutt
  4. Bravo-leken kan enkelt brukes av alle ansatte og for alle barn
  5. Leken frigjør tid til planlegging for den som er faglig ansvarlig
  6. Systematisk fokus på språk hever den faglige kvaliteten
  7. Tidlig innsats på språk gir resultat og reduserer sjansen for å utvikle lese- og skrivevansker