Barnehagebarn kommer styrket inn i skolen

Vi er ikke overrasket over resultatet fra en ny studie fra Statistisk sentralbyrå (SSB) som viser at tidlig barnehagestart har positive effekter for barnets senere språk- og regneferdigheter som Aftenpostens Jørgen Svarstad skriver om i dag. I veldig mange norske barnehager har du idag flinke ansatte og pedagoger som er bevisst på viktigheten av å lære barna våre alt fra sosial kompetanse, å kle på seg til å bygge opp et godt språk og som artikkelen sier «Det er læring i alle aktiviteter et barn gjør i barnehagen og … de ansatte i barnehagen skal være mer bevisst på dette..».

Les hele artikkelen her.

Så det handler ikke om at det er den tidlige barnehagestarten som gjør barn bedre forberedt på skolestart, men det handler om å være i et miljø der de voksne tar barna på alvor og inkluderer bevisst læring inn i lek og det daglige. Dette har kanskje ikke alle foreldre overskudd eller kapasitet/bakgrunn til.

Vi slår derfor et slag for at alle barnehager skal få inn pedagogisk opplegg helt fra småbarnsavdelingen. Gi også småbarnsavdelingene tid, materialet, opplæring og nok ansatte til dette. En kommune som har hatt utrolig gode resultater med å inkludere tidlig læring inn i lek i barnehagen er Andøy kommune. Andøy kommune har opplevd at satsningen på tidlig innsats og Bravo-leken de første årene i barnehagen har ført til redusering i spes.ped.tiltak i 1.- og 2. klasse. Les mer om Andøy kommune og deres tiltak her.

Del gjerne – så får andre vite at det er hva vi gjør sammen som betyr noe.

Hvilke erfaringer har du gjort?