BibelBravo – et helt nytt trosopplæringsverktøy

BibelBravo er et helt nytt trosopplæringsverktøy for de aller yngste. Det er utviklet over samme lest som Bravo-leken, et språkverktøy som de siste ti årene har vært i bruk i over 350 barnehager i Norge og Danmark. BibelBravo kan bidra til variert og konkret trosopplæring i hjemmet, i kirken, i barnehagen og på skolen.

Den sosiale entreprenøren Intempo AS står bak utviklingen av både Bravo-leken og BibelBravo, og har ti års erfaring med å jobbe frem innovative løsninger for lekende læring. De siste ti årene har Intempo AS rettet fokuset mot de aller yngste barna, og gir helsestasjoner, foreldre, barnehager, skoler og nå også menigheter og de som jobber med trosopplæring tilgang til kunnskap om hjernen og konkrete verktøy.

Flere enn 350 barnehager i Norge og Danmark  leker Bravo-leken, mange foreldre leker det også hjemme og etterhvert har flere skoler tatt det i bruk i begynneropplæringen i lesing. For disse handler leken om ulike grunnleggende begreper som for eksempel farger, kjøretøy, klær og grønnsaker og tar 10-15 minutter i løpet av dagen. Om ønskelig kan du lære mer om hva Bravo-leken er og hvem den passer for.

De første tusen dagene
Vi vet at barn aldri lærer så raskt, så enkelt og så mye som de første 1000 dagene. Derfor har vi som foreldre, faddere, besteforeldre og alle som arbeider med trosopplæring en unik mulighet til å gjøre troen tilgjengelig mens barna er små! Når vi sammen ser, hører, smaker, lukter og kjenner på begreper som hører tros- og kristenlivet til, støtter vi barnas egen utvikling av språket og troen sin. Leken er derfor basert på kunnskapen om at jo flere sanseopplevelser barna får når de er små, jo lettere blir læring senere. Slik legges også grunnlaget for gode samtaler og vaner på sikt. Vi håper BibelBravo inspirerer til aktivitet og at opplegget blir et supplement til alt det viktige som skjer i hjemmet og i kristne sammenhenger.

Ni temaopplegg fra Trosopplæringsplanen
BibelBravo gjør det enklere for deg å skape aktive samlinger der barna får bruke hele kroppen og alle sansene sine. BibelBravo består av materiell til ni temasamlinger som setter fokus på grunnleggende tema ved kristen tro og tradisjon, kristen tro i praksis og livstolking og livsmestring. De ni samlingene dåp, kirkerommet, pinse, bønn, fellesskap, nåde, trygghet, tilgivelse og Gud har skapt meg inkluderer alle ulike sanseopplevelser som gjør at barnet sammen med den voksne tilnærmer seg temaet på flere ulike måter. Temaheftet som følger med forklarer det hele og gjør det lett å gjennomføre en samling med BibelBravo ut i fra materiellet som er ferdig laget. Materiellet finnes på bokmål og nynorsk, samisk oversettelse vil forhåpentligvis komme etterhvert!

Samlingene er tilpasset Trosopplæringsplanen for Den norske kirke og kan brukes på ulike måter i Trosopplæringen. De kan fungere som selvstendige opplegg, som andaktstund på småbarnssang eller som en del av en gudstjeneste. Og de kan selvfølgelig brukes igjen og igjen, og selvsagt også i andre kristne sammenhenger enn i kirken.

Verktøyets innhold
BibelBravo er lagt opp slik at voksne og barn kan møtes rundt en felles aktivitet som gir glede og mening. Leken fungerer godt som hoveddelen av en trosopplæringssamling eller som lekeandakt på søndagsskolen. Rammeverket rundt BibelBravo kan gjerne bestå av fri lek, velkomst, sang, Bravo-runde, aktivitet, sang og avslutning. Materiellet ligger klart i pakken og temaheftet gir forslag og instruksjoner til hele gjennomføringen av selve Bravo-runden, og også forslag til sangtips og tilhørende bibeltekster. Bruker du temaheftet aktivt er planleggingen av samlingen allerede gjort, og du kan konsentrere deg om å gjennomføre dem. Under samlingen utforsker barna og de voksne korte tekster, illustrasjoner, bokstaver og gjør ulike aktiviteter. Sangressurser finnes på musikkstrømmetjenester under artistnavnet SICO, eller på denne spillelisten på Spotify «BibelBravo – Sanger for de minste».

Bravo-runden er selve grunntanken for hvordan BibelBravo blir gjennomført, og er hoveddelen i samlingen. I forkant og etterkant kan det gjerne være fri lek, velkomst, sang og avslutning. Selve Bravo-runden består av tre inntrykkstasjoner og en aktivitetsstasjon som plasseres utover gulvet. På de fire stasjonene får barna ulike sanseopplevelser knyttet til temaet for Bravo-runden. Mellom stasjonene beveger barna seg aktivt, og det er terningen som bestemmer på hvilken måte! Ved å leke på denne måten får barna kjennskap til og erfaring med flere bokstaver og begreper, samtidig som de er i fysisk aktivitet. Selve runden tar ikke mer enn 10-20 minutter, avhengig av varigheten på aktivitetsstasjonen.

Tema: Gud har skapt meg
Voksenlederen gjør for eksempel klar Bravo-runden til temaet «Gud har skapt meg» og plasserer de fire stasjonene på gulvet i passelig avstand. I løpet av Bravo-runden får alle se og lytte til en lettlest bok som handler om at Gud har skapt hele meg. En skumterning med ulike motorisk utfordringer bestemmer hvordan gruppen skal bevege seg til neste stasjon. Der utforsker barna og de voksne begrepene øye, øre, nese, kinn og munn med alle sansene. Videre får barna erfaring med bokstaver og tilslutt en aktivitet eller rekvisitt som illustrerer dagens tema. Til denne samlingen hører det et lite speil med som ta med hjem-ressurs, og dette kan de eventuelt dekorere. I samlingen får barna også lære enkle sanger med godt innhold. Terningen og stasjonene gjør at en slik runde blir aktiv, sansestimulerende og morsom.

Fem nye barnesanger følger med opplegget og du kan allerede nå lytte til dem under under artisten SICO på digitale strømmetjenester. Sangene finnes på digitale plattformer som Youtube, Tidal og Spotify. Her er link til de helt nye barnesangene i Spotify.

BibelBravo fås kjøpt hos Bok og Media på nett og i butikk i Oslo, og i vår egen nettbutikk, og der kan du se mer av innholdet i pakken.

Følg oss gjerne på facebook.com/bibelbravo!

Kjenner du noen som burde lære mer om BibelBravo? Del gjerne.