Blanke Maxibøker

Skal dere i gang med Bravo Level up? Slik lager dere egne Maxibøker! Disse gir deg muligheten til å tilpasse innhold og tema til barnegruppen. Oskar som starter i barnehagen i høst har fått sin egen “tilvenningsbok”. Andre forslag til titler er bursdagsbarnet, foreldrenes yrker, turlogg fra turer i barnehagen etc.

En Maxibok er en lettlest bok med fem nøkkelord og fem setninger som utdyper hvert av nøkkelordene. Blanke spiraliserte Maxibøker finner du i vår nettbutikk.