Oppgave om sosialt entreprenørskap

Denne våren har student Jonas Sletten skrevet sin eksamensoppgave i emnet «Sosialt entreprenørskap» med Intempo og Bravo-leken som tema. Oppgaven var å ta utgangspunkt i en allerede etablert sosial entreprenør for å studere deres egenskaper. Jonas valgte nettopp Intempo fordi han likte ideen om ekstra tidlig stimulering. Sosialt entreprenørskap er et begrep som er ukjent for mange, og i oppgaven … Les mer

Gratis Bravo-kurs i Oslo 13. juni!

Vi inviterer igjen til gratis Bravo-kurs i Oslo for en introduksjon og innføring i Bravo-leken. På kurset går vi gjennom materiellet som brukes i Bravo-runden, og gjennomgår også ukeplanene som gjør det enkelt å gjennomføre leken. Hovedvekten i dette kurset er på språk- og sansestimulering og fysisk aktivitet. Kurset passer for styrere, ped.ledere, fagarbeidere og assistenter i barnehage, fysioterapeuter, ergoterapeuter, … Les mer

Gavemidler fra SR-stiftelsen

Ligger din barnehage i Hordaland? Da kan du melde på din avdeling til et toårig løp med Bravo-leken. Vi er veldig glade og takknemlige for SR-stiftelsen har tildelt midler til Bravo-materiell for barnehager i Hordaland og Rogaland! Språk og fysisk aktivitet i samlingsstunden Intempo har utviklet Bravo-leken og har fått midler til å dele ut 20 sett Bravo Kickstart/Level up … Les mer

Nytt og enda bedre Bravo-materiell

Kalde, hvite knoker tviholder rundt håndtaket på trillekofferten. Jeg glir litt bakover for hvert steg på fortauet som er fint måkt, mens jeg hører grusen skrape i hjulene. Kofferten er full av Bravo-utstyr, svetten renner,  gatenummerene stemmer nesten, og endelig, der ser jeg et huskestativ og et fargerikt skilt på veggen! Nå blir det Bravo-kurs! Slik har det vært til nå, … Les mer

Temadag om språk og motorikk i Oslo 11. april

Maja skolestarter

Temdagen er dessverre avlyst på grunn av for få deltakere. Leter du etter konkrete verktøy for sansestimulering, språk og motorikk for barn med spesielle behov? I samarbeid med Amajo as inviterer vi til en temadag om helhetlig innsats for barn med spesielle behov. Vi ønsker å vise fram konkrete verktøy og gi gode råd for sansestimulering, språk og motorikk. Barn … Les mer

Sondematkurs med Margit Vea

– Maten vi spiser påvirker både humøret og helsa, det har derfor vært viktig for meg å gi min sønn ekte mat selv om han har knapp, sier Heidi Aabrekk. Hun har de siste 10 årene laget middagssupper til alle sønnens måltider. Han er veldig frisk, kaster aldri opp lenger og har ikke hatt slim eller luftveisinfeksjoner siden han var liten. … Les mer

Resultater 2017: Tidligere stimulering gir bedre læringsutbytte for flere

tidligere stimulering

Stor fortellerglede, økt motivasjon for å lære og at langt flere knekker lesekoden tidligere, er tilbakemeldingene fra årets lærere på 1. og 2. trinn. Fem år etter oppstart med Bravo-leken har de yngste barna blitt skolebarn, og vi har lært at det ikke er ett tiltak alene som bedrer leseferdighetene og reduserer behovet for spesialundervisning. Fokus på aldersgruppen 0 til … Les mer

Han får ekte mat rett i magen!

Go sondemat til knapp

– Maten vi spiser påvirker både humøret og helsa, og det har vært viktig for meg å gi min sønn ekte mat selv om han har knapp, sier Heidi Aabrekk. Nå inviterer hun andre familier til å prøve den nyutviklede suppen Go sondemat Elg og Go sondemat Kylling. I lang tid har jeg ønsket å kunne bestille ferdige supper, som … Les mer

Inspirasjonssamling for Bravo-sjefer 22. november!

Vi inviterer til storsamling for alle Bravo-sjefer! TEMA: Fysisk aktivitet Oslo, 22. november kl 12-16 Meld deg på ved å følge denne linken. Folkehelse angår oss alle og grunnlaget for barns trivsel og læring legges de første 1000 dagene i barnas liv – altså hjemme, i barnehagene og på helsestasjonen. Det er derfor vi må ha tilstrekkelig med ressurser her! … Les mer

Seminar om tidlig innsats i Oslo 28. september!

Leter du etter konkrete verktøy for språk og kommunikasjon? Vi gjentar sukessen fra i fjor og arrangerer seminar om tidlig innsats i Oslo 28. september. Tema er tidlig innsats og hvilke verktøy som kan tas i bruk allerede barnas første leveår. Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi NTNU, åpner dagen med funn fra nyere hjerneforskning. Målgruppene for seminaret er … Les mer

Ekstra tidlig innsats for 0-3 åringer i Oslo – godt i gang i barnehagene!

15 barnehageavdelinger og 2 helsestasjoner i Grorud og Østensjø bydel er med i den tverrfaglige språksatsingen «Se hele meg». Prosjektet er utviklet av Intempo, og med støtte fra Sparebankstiftelsen Bien er målet å skape økt trivsel og god språkutvikling hos de aller yngste i bydelene. Ansatte i barnehagene og på helsestasjonen har deltatt på kurs januar 2017 og har gjennom våren … Les mer

Se hele meg – prosjekt

Se hele meg-prosjektet er et toårig samarbeid  om ekstra tidlig innsats mellom kommunen og Intempo. Det nylige avsluttede forskningsprosjektet “Stavangerprosjektet” viser tydelig til at det er før barna er tre år at tiltakene må settes inn. Gjennom Se hele meg-prosjektet settes tiltakene i verk allerede fra barna er 4 mnd, og med intensive og helhetlige intervensjoner i barnas første og andre barnehageår. … Les mer

Intempo bidrar i inspirasjonsheftet for sosialt entreprenørskap fra departementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har arbeidet med en “kokebok” for innovative samarbeid mellom offentlige virksomheter og sosiale entreprenører. Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. De økonomiske rammene blir strammere i fremtiden. Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor ikke kan løse alene. Derfor må ressursene i samfunnet brukes bedre, på tvers av tradisjonelle skiller. Sosiale entreprenører er en slik ressurs. De … Les mer

Vi opplever at barna tør bruke språket mer!

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Barnehagene har blitt støttet av Egmont Fonden. Etter tre måneders innsats besøker vi to av barnehagene som er med i prosjektet. I Varatun barnehage på Sandnes er Thone-Heidi Hevrøy Rognstad pedagogisk leder på … Les mer

De første 1000 dagene er viktigst!

-Når foreldrene får høre det samme på helsestasjonen og i barnehagen blir betydningen av innsatsen mot de yngste enda større, forteller Tone Lillian Larsen som er veileder på helsestasjonen på Mysen. Eidsberg kommune har det siste året satset ekstra på de yngste barna. Målet er å gi dem en god start på livet. Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte … Les mer

Språksatsing for flyktningbarn er godt i gang!

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt utviklet av Intempo med støtte fra Egmont Fonden. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for å legge et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Bravo-leken er utviklet som et systematisk supplement … Les mer

Månedens Bravo-sjef i desember

Vi har kåret fjorårets siste “Månedens Bravo-sjef”! Pedagogisk leder Siv Bente Tørresdal er Bravo-sjef i Førresdalen barnehage i Tysvær kommune. Styrer Marthe Amundsen nominerte Siv Bente, og skriver følgende: “Siv Bente viser eit engasjement, glede og glød for Bravo-leken i vår barnehage. Dette viderefører ho til barn, dei andre tilsette og foreldra. Ho har god kontroll på kategoriane, og deler … Les mer

Bravo-leken på samisk

Intempo AS fikk i 2016 prosjektmidler fra Sametinget til å oversette og kulturtilpasse språkverktøyet Bravo Kickstart til sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk. I prosjektperioden har pilotbarnehager prøvd ut leken og gitt tilbakemeldinger på utvalget av de kulturspesifikke ordene og barnas respons på leken. Morten Berg er pedagogisk leder i Suaja maanagïerte, som er en sørsamisk barnehage for samiske barn mellom 1-5 år, som drives … Les mer

Vi rigger en hjerne for livet!

Vi vet nå at vi kan rigge en hjerne for livet! Innsatsen som gjøres de første 1000 dagene er avgjørende for barnas framtid – og “alle” er enig om det; hjerneforskere, samfunnsøkonomer, politikere og vi som arbeider med de yngste. Spørsmålet er: Hvordan gjør vi det? Siden 2009 har Intempo arbeidet for konkrete tiltak for de aller yngste  – framfor kartlegging. Vi … Les mer

Månedens Bravo-sjefer i november

Vi har kåret “Månedens Bravo-sjefer” i november. Fagarbeiderne May Kristin Haugen og Marianne Kalland er Bravo-sjefer i Haugatun barnehage på Kyrksæterøra. De ble nominert av hverandre, og styreren synes de gjør en fantastisk jobb, og hun skriver følgende: “May Kristin er alltid glødende engasjert – den som drar oss i gang og Marianne er alltid forberedt. Hver økt er gjort klar til egen gruppe og … Les mer

Ekstra tidlig innsats for 0 til 3 åringer i Oslo

15 barnehager og 3 helsestasjoner i Oslo inviteres til en tverrfaglig språksatsing vi kaller “Se hele meg”! Prosjektet er utviklet av Intempo, og med støtte fra Sparebankstiftelsen Bien er målet å skape økt trivsel og god språkutvikling hos alle barn i Oslo. En ekstra tidlig og helhetlig innsats legger grunnlaget for språkutvikling og lærelyst. Nettopp dette er bakgrunnen for Bravo-leken, som er et språkverktøy for de … Les mer

En fin måte å lære norsk på, sier månedens Bravo-sjef i oktober

Vi har kåret “Månedens Bravo-sjef” i oktober! May Gunn Ellingsen er barne- og ungdomsarbeider og Bravo-sjef i Solund barnehage i Solund kommune. Hun ble nominert av styrer Anne-Brith Tangenes som skriver følgende: “May Gunn Ellingsen har lang fartstid i barnehagen, vi snakker snart 30 år! Ho er ein av våre mest erfarne medarbeidarar. Då ho høyrde om og vart kjent med Bravo … Les mer

Språksatsing på flyktningbarn

40 barnehager og asylmottak inviteres til oppstart av et innovativt språkprosjekt utviklet av Intempo, med støtte fra Egmont Fonden. Familier på asylmottak og barnehager med høy andel flyktningbarn prioriteres. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningebakgrunn. Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Nettopp dette … Les mer

Månedens Bravo-sjef i september

Vi har kåret “Månedens Bravo-sjef” i september. Pedagosisk leder Silje Lia Lindal er Bravo-sjef i Dyrebo gårdsbarnehage i Vegårshei. Hun ble nominert av styrer og eier Elin Esperås som skriver følgende: “Silje har jobbet med språkutvikling lenge i barnehagen, og hatt ansvaret for det. Etter at vi begynte med Bravo, fikk ho fort ansvaret for det, og er flink til … Les mer

5 tips til deg som vil leke Bravo med babyen din

Jeg heter Elisabeth og jobber i Intempo. To ganger har jeg vært i fødselspermisjon og lekt Bravo, og jeg har ikke angret! Jeg har gjort meg mange ulike Bravo-erfaringer og har derfor lyst til å dele noen gode tips for å komme i gang med Bravo-leken! Å stimulere til nysgjerrighet, lek og læring har blitt en naturlig del av min rolle … Les mer

Månedens Bravo-sjef i august

Etter to måneder med mer og mindre ferie i barnehagene landet over, og derfor ingen kåring i juni og juli,  har vi nå kåret “Månedens Bravo-sjef” for august. Barnehagemedarbeider Lill Dahle er primus motor og Bravo-sjef i Norlandia Andungen barnehage. Hun ble nominert av daglig leder Anniken Johansen som skriver følgende: “Jeg vil nominere Lill Dahle, fordi hun ser Bravo … Les mer

5 tips til å inkludere nye barn i leken

Et nytt barnehageår står på trappene. Mange nye barn skal tilvennes barnehagelivet. Og mange nye barn skal leke Bravo-leken. Men hvordan inkludere de nye barna i leken? Her kommer fem tips til hvordan du kan stille godt forberedt og la både nye og gamle barn ta del i leken. Finn frem Bravo-materiellet, se over, sorter og rydd i kortene. Velg … Les mer

Seminarsuksess og nye sjanser

2. juni holdt vi seminaret “Tidlig innsats: Du trenger ikke «vente og se» – konkrete verktøy for språk og kommunikasjon” i Oslo for fullt hus. Vi følger opp suksessen med nye seminar i Trondheim 15. september og i Stavanger 16. september til høsten. Professor i nevropsykologi Audrey Van Der Meer vil åpne seminarene med nyere funn i hjerneforskning. Vi samarbeider … Les mer

Månedens Bravo-sjef i mai

Vi har nå kåret årets femte “Månedens Bravo-sjef”. Ped. leder Birgit Jensen Nes har hatt ansvar for Bravo-leken i en årrekke og jobber i Vågsmarka barnehage.  Hun ble nominert av styrer Eldbjørg Knudsen som skriver følgende: “Eg ønsker å nominere Birgit Jensen Nes i Vågsmarka barnehage som Månedens Bravo-sjef. Det er fordi ho no har jobba med Bravo-leken kontinuerleg i … Les mer