Språksatsing på flyktningbarn

40 barnehager og asylmottak inviteres til oppstart av et innovativt språkprosjekt utviklet av Intempo, med støtte fra Egmont Fonden. Familier på asylmottak og barnehager med høy andel flyktningbarn prioriteres. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningebakgrunn. Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Nettopp dette … Les mer

Månedens Bravo-sjef i september

Vi har kåret “Månedens Bravo-sjef” i september. Pedagosisk leder Silje Lia Lindal er Bravo-sjef i Dyrebo gårdsbarnehage i Vegårshei. Hun ble nominert av styrer og eier Elin Esperås som skriver følgende: “Silje har jobbet med språkutvikling lenge i barnehagen, og hatt ansvaret for det. Etter at vi begynte med Bravo, fikk ho fort ansvaret for det, og er flink til … Les mer

5 tips til deg som vil leke Bravo med babyen din

Jeg heter Elisabeth og jobber i Intempo. To ganger har jeg vært i fødselspermisjon og lekt Bravo, og jeg har ikke angret! Jeg har gjort meg mange ulike Bravo-erfaringer og har derfor lyst til å dele noen gode tips for å komme i gang med Bravo-leken! Å stimulere til nysgjerrighet, lek og læring har blitt en naturlig del av min rolle … Les mer

Månedens Bravo-sjef i august

Etter to måneder med mer og mindre ferie i barnehagene landet over, og derfor ingen kåring i juni og juli,  har vi nå kåret “Månedens Bravo-sjef” for august. Barnehagemedarbeider Lill Dahle er primus motor og Bravo-sjef i Norlandia Andungen barnehage. Hun ble nominert av daglig leder Anniken Johansen som skriver følgende: “Jeg vil nominere Lill Dahle, fordi hun ser Bravo … Les mer

5 tips til å inkludere nye barn i leken

Et nytt barnehageår står på trappene. Mange nye barn skal tilvennes barnehagelivet. Og mange nye barn skal leke Bravo-leken. Men hvordan inkludere de nye barna i leken? Her kommer fem tips til hvordan du kan stille godt forberedt og la både nye og gamle barn ta del i leken. Finn frem Bravo-materiellet, se over, sorter og rydd i kortene. Velg … Les mer

Seminarsuksess og nye sjanser

2. juni holdt vi seminaret “Tidlig innsats: Du trenger ikke «vente og se» – konkrete verktøy for språk og kommunikasjon” i Oslo for fullt hus. Vi følger opp suksessen med nye seminar i Trondheim 15. september og i Stavanger 16. september til høsten. Professor i nevropsykologi Audrey Van Der Meer vil åpne seminarene med nyere funn i hjerneforskning. Vi samarbeider … Les mer

Månedens Bravo-sjef i mai

Vi har nå kåret årets femte “Månedens Bravo-sjef”. Ped. leder Birgit Jensen Nes har hatt ansvar for Bravo-leken i en årrekke og jobber i Vågsmarka barnehage.  Hun ble nominert av styrer Eldbjørg Knudsen som skriver følgende: “Eg ønsker å nominere Birgit Jensen Nes i Vågsmarka barnehage som Månedens Bravo-sjef. Det er fordi ho no har jobba med Bravo-leken kontinuerleg i … Les mer

Stille – heilt stille!

Årets femte gjesteblogger er  Anne Brith Tangenes som har mange års erfaring med systematisk ekstra tidlig og helhetlig innsats i barnehagen, med bl.a. Bravo-leken. Hun deler her sine tanker rundt Meld. St. 19: Tid for lek og læring i barnehagen.  Stille – heilt stille! Eg har i lengre tid vore stille, alt for stille. Diskusjonen om norske barnehagar rullar i … Les mer

Hanne ble "Månedens Bravo-sjef" i april

Vi har nå kåret årets fjerde “Månedens Bravo-sjef”. Ped. leder Hanne Reinskou Velle er en aktiv Bravo-sjef i Ikornnes FUS barnehage og leker Bravo-leken der.  Hun ble nominert av Bjørg Astrid Vik fordi hun mener at Hanne gjør en flott jobb med Bravo-leken. Dette er vi selvsagt helt enig i, og har derfor kåret henne til “Månedens Bravo-sjef” i april. … Les mer

Et usolidarisk ramaskrik fra velmenende pedagoger?

Vi trenger voksenstyrte læringsaktiviteter i barnehagen, fordi tilfeldige språkleker ikke forebygger vanskene for de som trenger det mest. Vi har tilstrekkelig tid til både frilek, relasjonsbygging, barns medvirkning og systematisk språkarbeid på småbarnsavdelingene. Forebygging må skje tidlig. Alle barn uavhengig av behov nyter godt av dette. Men det er spesielt viktig for barn med spesielle behov å få en sjanse til å bli lese- og skrivedyktige, kunne følge undervisningen i skolen og delta sosialt i årene fremover. Vi trenger ikke kartlegging, men forebygging gjennom aktiv læring i tidlige år, fordi det i 5 – 10 – 15-årsalderen er for sent.

Tidlig innsats, ikke nødvendigvis tidlig resultat!

Årets fjerde gjesteblogger blir vår egen Thomas Flach Eide. Han er vår ferskeste ansatte, men har allerede jobbet i Intempo AS i et par måneder og har kommet godt i gang! Som salgssjef er han klar for å spre Bravo-leken til nye markeder og er ellers et godt tilskudd til en til nå kvinnedominert stab. Alt har sin første gang. … Les mer

Seminar om tidlig innsats 2.6. 2016: Leter du etter konkrete verktøy for språk og kommunikasjon?

Tobiidynavox, Barnas språksenter og Bravo-leken inviterer til seminar 2. juni i Oslo. Tema er tidlig innsats og hvilke verktøy som kan tas i bruk allerede barnas første leveår. Professor i nevropsykologi Audrey van der Meer åpner dagen med funn fra nyere hjerneforskning. Målgruppene for seminaret er helsesøstre, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, HMS hjelpemiddelsentral, pedagogiske ledere og annet støttepersonell rundt barn … Les mer

Se meg, snakk til meg, hør meg!

Vår tredje gjesteblogger i 2016 er Hilde Haugen Kallevig, styremedlem i Intempo AS. Som trebarnsmor opplevde hun å få ny kunnskap og innsikt da minstemann ble født og hun startet å leke Bravo-leken. Følgende innlegg ønsker hun å dele med dere. “Ta de minste på alvor – de forstår så mye mer enn du tror!”

Tøffe kjøretøy og statistikk

Førresdalen barnehage har sendt oss noen ord og bilder som viser litt av hvordan de bruker Bravo-leken i sin barnehagehverdag. Tommel opp for Mørkegrønn avdeling som kombinerer Bravo-leken med statistikkfokus. Synnøve Brekke forteller at kategorien “Tøffe kjøretøy” fra den gamle Skattekista har blitt en favorittkategori i Førresdalen barnehage.  Barnehagen har hatt den flere ganger i Bravo-leken og de har brukt … Les mer

Ordbadar kvar morgon

Har du sett artikkelen “Ordbadar kvar morgon” i siste utgave av Første Steg? En flott artikkel om Bravo-leken og Velledalen naturbarnehage. Daglig leder Torild Hole og pedagogisk leder Renate Martha Skjortnes forteller bl.a. om konkrete resultat av å bruke Bravo-leken. – Vi ser ein auke i talet på barn som kan å lese allereie i barnehagen, men kan ikkje svare … Les mer

Steffen ble "Månedens Bravo-sjef"

Vi har nå kåret årets andre “Månedens Bravo-sjef”. Vinneren for februar ble Steffen Årstad Høyland som jobber som pedagogisk leder i Soria Moria barnehage Arendal. Han ble nominert av kollega Ingeborg Evensen på facebook. “Han fortjener dette fordi han er så god til å se hver enkelt av ettåringene våre. Og han setter i gang med Bravo på deres premisser.” Tusen … Les mer

«Dei lærer heile tida – vi må ikkje vente!»

Korte økter kvar dag, med innlagt fysisk aktivitet er prioritert. Lett å velje vekk i ein travel kvardag prega av sjukdom og sjukefråvær tenkjer kanskje du? Tvert imot seier eg. Opplegget er klart, ungane synes det er kjekt – og vips så er det kvarteret fylt med ein positiv og stimulerande aktivitet.

Det satses på samisk for de yngste

Pressemelding fra Intempo AS og prosjektleder for Bravo på samisk; Ellen Cecilie Triumf, 28.1.16
– I samarbeid med utvalgte barnehager skal vi tilpasse samlingsstundene til samisk miljø og samiske uttrykk, sier Ellen Cecilie Triumf, prosjektleder for en av Sametingets nyeste satsinger på de aller yngste i barnehagen.

Stor kommunal satsning på tidlig innsats

Det er med stor glede vi rapporterer om at det første “Se HELE meg-prosjektet» sparkes i gang 10. februar i Eidsberg kommune! I samarbeid med Sparebankstiftelsen Østfold Akershus, Ferd Sosiale Entreprenører og Intempo AS etablerer Eidsberg kommune i Østfold et treårig tverretatlig prosjekt der Bravo-leken tilbys de aller fleste 0 til 3 åringene i kommunen – både hjemme og i … Les mer

Hvem ble "Månedens Bravo-sjef"?

Vi har nå kåret årets første “Månedens Bravo-sjef”. Vinneren for januar ble Linda Kristiansen som jobber som barne- og ungdomsarbeider i Blåfjell barnehage på Sortland. Hun ble nominert av assisterende styrer Lena Kristiansen som sendte oss disse gode ordene om Linda. “Jeg vil nominere Bravo-sjefen vår, Linda. Det er fordi hun alltid er positiv, og tar tak i Bravo-leken. Hun … Les mer

Bacheloroppgave i pedagogikk

På bloggen vår vil det i det kommende året bli publisert noen blogginnlegg skrevet av ulike gjestebloggere. Først ut i det nye året er Fernanda Hofset, som våren 2015 leverte sin bacheloroppgave i pedagogikk til Høgskolen i Lillehammer. Temaet for oppgaven var “Det faglige grunnlaget for Bravo-leken”. Nå jobber Fernanda som barnehagelærer. Her får hun bruke mye av sin nyervervede … Les mer

Bravo-leken for asylbarna

Et lite barn har kommet til Norge. Et liv som utvikler seg hver dag. Livet viser seg i form av et smil, et håndgrep, et nytt ord. Det er nå, før barnet fyller 3 år, at det legger grunnlaget for resten av livet.  Derfor anbefaler vi et pedagogisk tilbud på barnebasene på asylmottakene. Et daglig språktilbud til de som ikke har rett … Les mer

Julehilsen fra Bravo-leken

Print ut julehilsenen, heng den opp eller del den ut til foreldrene i barnehagen. Tenk at alt dette får barna oppleve gjennom Bravo-leken! God jul fra Heidi og Elisabeth!

Månedens Bravo-sjef 2016

I 2016 ønsker vi å kåre “Månedens Bravo-sjef” i slutten av hver måned. Målet med dette er å løfte frem ansatte som gjør en ekstra innsats for å gi barna i barnehagen eller på skolen en utvikling som varer gjennom Bravo-leken. Om den ansatte har tittelen Bravo-sjef eller ei, spiller ingen rolle. Det er jobben personen gjør som er viktig … Les mer

Husk å bestille innen den 15.

Julaften nærmer seg og vi vet at det vil ligge mange spennende Bravo-pakker under forskjellige juletrær i år! Har du tenkt at årets julegave skal gi en utvikling som varer? Da må du bestille din Bravo-pakke innen 15. desember. Vi pakker og sender fortløpende, men posten har satt frist 16. desember for å garantere at pakkene kommer frem til julaften. … Les mer

Ja takk, hjerne!

Jobber du som hjerneutvikler? Det gjør jeg. Jeg er en hjerneutvikler. Jeg utvikler gjerne hjernen. Aller helst vil jeg bidra til å utvikle barnehjernen, men jeg er ikke fremmed for å utvikle min egen eller andre voksnes hjerne heller. Dette er jobben min, både som mor og som sosial entreprenør. Jeg sier: “Ja takk, hjerne!” Men hvorfor og hvordan kan … Les mer

Lek deg gjennom alfabetet

I artikkelen “Prat småbarna smarte” i DN 9. oktober 2015 presenteres Dana Suskinds bok “Thirty Million Words”. Hovedbudskapet fra kirurgen og professoren ved Universitetet i Chicago, er at vi skal snakke mer med barna våre mens de er små – selv om de ikke kan svare enda. Forskerne har funnet ut at gapet mellom hvor mange ord 3-åringen fra en … Les mer

Et hjelpemiddel for begrepsutvikling og mer nyansert kommunikasjon

I Bravo Kickstart/Level up finner du materiell for intensiv språkstimulering for barn i alderen 0-12 år med spesielle behov. Mange av barna med spesielle behov får i dag for lite språkstimulering når de egentlig trenger mer. Det å kunne kommunisere med venner og familie er den viktigste ferdigheten vi har. Søk om hjelpemiddel Produktet kan søkes NAV Hjelpemiddelsentral med artikkelnummer: 240404 … Les mer

Nynorsk + Bravo = sant

Elisabeth var i førre veke på Nynorskkonferansen 2015 i Bergen, arrangert av Nynorsksenteret. Mange av barnehagane som nyttar Bravo-leken som språkstimuleringsverktøy er nynorskbrukarar, og sjølvsagt tilbyr Intempo AS materiellet til Bravo-leken på nynorsk. Dette vil seie at i materialpakken Bravo Kickstart har alle ord- og biletkorta nynorske ord, og vekeplanane til bruk for systematiseringa av leiken ligg også føre på … Les mer