Intempo bidrar i inspirasjonsheftet for sosialt entreprenørskap fra departementet

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har arbeidet med en “kokebok” for innovative samarbeid mellom offentlige virksomheter og sosiale entreprenører. Regjeringen vil fornye, forenkle og forbedre offentlig sektor. De økonomiske rammene blir strammere i fremtiden. Velferdssamfunnet møter utfordringer som offentlig sektor ikke kan løse alene. Derfor må ressursene i samfunnet brukes bedre, på tvers av tradisjonelle skiller. Sosiale entreprenører er en slik ressurs. De … Les mer

Vi opplever at barna tør bruke språket mer!

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Barnehagene har blitt støttet av Egmont Fonden. Etter tre måneders innsats besøker vi to av barnehagene som er med i prosjektet. I Varatun barnehage på Sandnes er Thone-Heidi Hevrøy Rognstad pedagogisk leder på … Les mer

De første 1000 dagene er viktigst!

-Når foreldrene får høre det samme på helsestasjonen og i barnehagen blir betydningen av innsatsen mot de yngste enda større, forteller Tone Lillian Larsen som er veileder på helsestasjonen på Mysen. Eidsberg kommune har det siste året satset ekstra på de yngste barna. Målet er å gi dem en god start på livet. Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte … Les mer

Språksatsing for flyktningbarn er godt i gang!

40 barnehageavdelinger i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane deltar på et innovativt språkprosjekt utviklet av Intempo med støtte fra Egmont Fonden. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for å legge et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Bravo-leken er utviklet som et systematisk supplement … Les mer

Månedens Bravo-sjef i desember

Vi har kåret fjorårets siste “Månedens Bravo-sjef”! Pedagogisk leder Siv Bente Tørresdal er Bravo-sjef i Førresdalen barnehage i Tysvær kommune. Styrer Marthe Amundsen nominerte Siv Bente, og skriver følgende: “Siv Bente viser eit engasjement, glede og glød for Bravo-leken i vår barnehage. Dette viderefører ho til barn, dei andre tilsette og foreldra. Ho har god kontroll på kategoriane, og deler … Les mer

Bravo-leken på samisk

Intempo AS fikk i 2016 prosjektmidler fra Sametinget til å oversette og kulturtilpasse språkverktøyet Bravo Kickstart til sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk. I prosjektperioden har pilotbarnehager prøvd ut leken og gitt tilbakemeldinger på utvalget av de kulturspesifikke ordene og barnas respons på leken. Morten Berg er pedagogisk leder i Suaja maanagïerte, som er en sørsamisk barnehage for samiske barn mellom 1-5 år, som drives … Les mer

Vi rigger en hjerne for livet!

Vi vet nå at vi kan rigge en hjerne for livet! Innsatsen som gjøres de første 1000 dagene er avgjørende for barnas framtid – og “alle” er enig om det; hjerneforskere, samfunnsøkonomer, politikere og vi som arbeider med de yngste. Spørsmålet er: Hvordan gjør vi det? Siden 2009 har Intempo arbeidet for konkrete tiltak for de aller yngste  – framfor kartlegging. Vi … Les mer

Månedens Bravo-sjefer i november

Vi har kåret “Månedens Bravo-sjefer” i november. Fagarbeiderne May Kristin Haugen og Marianne Kalland er Bravo-sjefer i Haugatun barnehage på Kyrksæterøra. De ble nominert av hverandre, og styreren synes de gjør en fantastisk jobb, og hun skriver følgende: “May Kristin er alltid glødende engasjert – den som drar oss i gang og Marianne er alltid forberedt. Hver økt er gjort klar til egen gruppe og … Les mer

Ekstra tidlig innsats for 0 til 3 åringer i Oslo

15 barnehager og 3 helsestasjoner i Oslo inviteres til en tverrfaglig språksatsing vi kaller “Se hele meg”! Prosjektet er utviklet av Intempo, og med støtte fra Sparebankstiftelsen Bien er målet å skape økt trivsel og god språkutvikling hos alle barn i Oslo. En ekstra tidlig og helhetlig innsats legger grunnlaget for språkutvikling og lærelyst. Nettopp dette er bakgrunnen for Bravo-leken, som er et språkverktøy for de … Les mer

En fin måte å lære norsk på, sier månedens Bravo-sjef i oktober

Vi har kåret “Månedens Bravo-sjef” i oktober! May Gunn Ellingsen er barne- og ungdomsarbeider og Bravo-sjef i Solund barnehage i Solund kommune. Hun ble nominert av styrer Anne-Brith Tangenes som skriver følgende: “May Gunn Ellingsen har lang fartstid i barnehagen, vi snakker snart 30 år! Ho er ein av våre mest erfarne medarbeidarar. Då ho høyrde om og vart kjent med Bravo … Les mer

Språksatsing på flyktningbarn

40 barnehager og asylmottak inviteres til oppstart av et innovativt språkprosjekt utviklet av Intempo, med støtte fra Egmont Fonden. Familier på asylmottak og barnehager med høy andel flyktningbarn prioriteres. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningebakgrunn. Tidlig innsats for barn med flyktningbakgrunn er viktig for et godt grunnlag for språkutvikling og lærelyst. Nettopp dette … Les mer

Månedens Bravo-sjef i september

Vi har kåret “Månedens Bravo-sjef” i september. Pedagosisk leder Silje Lia Lindal er Bravo-sjef i Dyrebo gårdsbarnehage i Vegårshei. Hun ble nominert av styrer og eier Elin Esperås som skriver følgende: “Silje har jobbet med språkutvikling lenge i barnehagen, og hatt ansvaret for det. Etter at vi begynte med Bravo, fikk ho fort ansvaret for det, og er flink til … Les mer

5 tips til deg som vil leke Bravo med babyen din

Jeg heter Elisabeth og jobber i Intempo. To ganger har jeg vært i fødselspermisjon og lekt Bravo, og jeg har ikke angret! Jeg har gjort meg mange ulike Bravo-erfaringer og har derfor lyst til å dele noen gode tips for å komme i gang med Bravo-leken! Å stimulere til nysgjerrighet, lek og læring har blitt en naturlig del av min rolle … Les mer

Månedens Bravo-sjef i august

Etter to måneder med mer og mindre ferie i barnehagene landet over, og derfor ingen kåring i juni og juli,  har vi nå kåret “Månedens Bravo-sjef” for august. Barnehagemedarbeider Lill Dahle er primus motor og Bravo-sjef i Norlandia Andungen barnehage. Hun ble nominert av daglig leder Anniken Johansen som skriver følgende: “Jeg vil nominere Lill Dahle, fordi hun ser Bravo … Les mer

5 tips til å inkludere nye barn i leken

Et nytt barnehageår står på trappene. Mange nye barn skal tilvennes barnehagelivet. Og mange nye barn skal leke Bravo-leken. Men hvordan inkludere de nye barna i leken? Her kommer fem tips til hvordan du kan stille godt forberedt og la både nye og gamle barn ta del i leken. Finn frem Bravo-materiellet, se over, sorter og rydd i kortene. Velg … Les mer

Seminarsuksess og nye sjanser

2. juni holdt vi seminaret “Tidlig innsats: Du trenger ikke «vente og se» – konkrete verktøy for språk og kommunikasjon” i Oslo for fullt hus. Vi følger opp suksessen med nye seminar i Trondheim 15. september og i Stavanger 16. september til høsten. Professor i nevropsykologi Audrey Van Der Meer vil åpne seminarene med nyere funn i hjerneforskning. Vi samarbeider … Les mer

Månedens Bravo-sjef i mai

Vi har nå kåret årets femte “Månedens Bravo-sjef”. Ped. leder Birgit Jensen Nes har hatt ansvar for Bravo-leken i en årrekke og jobber i Vågsmarka barnehage.  Hun ble nominert av styrer Eldbjørg Knudsen som skriver følgende: “Eg ønsker å nominere Birgit Jensen Nes i Vågsmarka barnehage som Månedens Bravo-sjef. Det er fordi ho no har jobba med Bravo-leken kontinuerleg i … Les mer

Stille – heilt stille!

Årets femte gjesteblogger er  Anne Brith Tangenes som har mange års erfaring med systematisk ekstra tidlig og helhetlig innsats i barnehagen, med bl.a. Bravo-leken. Hun deler her sine tanker rundt Meld. St. 19: Tid for lek og læring i barnehagen.  Stille – heilt stille! Eg har i lengre tid vore stille, alt for stille. Diskusjonen om norske barnehagar rullar i … Les mer

Hanne ble "Månedens Bravo-sjef" i april

Vi har nå kåret årets fjerde “Månedens Bravo-sjef”. Ped. leder Hanne Reinskou Velle er en aktiv Bravo-sjef i Ikornnes FUS barnehage og leker Bravo-leken der.  Hun ble nominert av Bjørg Astrid Vik fordi hun mener at Hanne gjør en flott jobb med Bravo-leken. Dette er vi selvsagt helt enig i, og har derfor kåret henne til “Månedens Bravo-sjef” i april. … Les mer

Et usolidarisk ramaskrik fra velmenende pedagoger?

Vi trenger voksenstyrte læringsaktiviteter i barnehagen, fordi tilfeldige språkleker ikke forebygger vanskene for de som trenger det mest. Vi har tilstrekkelig tid til både frilek, relasjonsbygging, barns medvirkning og systematisk språkarbeid på småbarnsavdelingene. Forebygging må skje tidlig. Alle barn uavhengig av behov nyter godt av dette. Men det er spesielt viktig for barn med spesielle behov å få en sjanse til å bli lese- og skrivedyktige, kunne følge undervisningen i skolen og delta sosialt i årene fremover. Vi trenger ikke kartlegging, men forebygging gjennom aktiv læring i tidlige år, fordi det i 5 – 10 – 15-årsalderen er for sent.

Tidlig innsats, ikke nødvendigvis tidlig resultat!

Årets fjerde gjesteblogger blir vår egen Thomas Flach Eide. Han er vår ferskeste ansatte, men har allerede jobbet i Intempo AS i et par måneder og har kommet godt i gang! Som salgssjef er han klar for å spre Bravo-leken til nye markeder og er ellers et godt tilskudd til en til nå kvinnedominert stab. Alt har sin første gang. … Les mer

Seminar om tidlig innsats 2.6. 2016: Leter du etter konkrete verktøy for språk og kommunikasjon?

Tobiidynavox, Barnas språksenter og Bravo-leken inviterer til seminar 2. juni i Oslo. Tema er tidlig innsats og hvilke verktøy som kan tas i bruk allerede barnas første leveår. Professor i nevropsykologi Audrey van der Meer åpner dagen med funn fra nyere hjerneforskning. Målgruppene for seminaret er helsesøstre, spesialpedagoger, logopeder, ergoterapeuter, fysioterapeuter, HMS hjelpemiddelsentral, pedagogiske ledere og annet støttepersonell rundt barn … Les mer

Se meg, snakk til meg, hør meg!

Vår tredje gjesteblogger i 2016 er Hilde Haugen Kallevig, styremedlem i Intempo AS. Som trebarnsmor opplevde hun å få ny kunnskap og innsikt da minstemann ble født og hun startet å leke Bravo-leken. Følgende innlegg ønsker hun å dele med dere. “Ta de minste på alvor – de forstår så mye mer enn du tror!”

Tøffe kjøretøy og statistikk

Førresdalen barnehage har sendt oss noen ord og bilder som viser litt av hvordan de bruker Bravo-leken i sin barnehagehverdag. Tommel opp for Mørkegrønn avdeling som kombinerer Bravo-leken med statistikkfokus. Synnøve Brekke forteller at kategorien “Tøffe kjøretøy” fra den gamle Skattekista har blitt en favorittkategori i Førresdalen barnehage.  Barnehagen har hatt den flere ganger i Bravo-leken og de har brukt … Les mer

Ordbadar kvar morgon

Har du sett artikkelen “Ordbadar kvar morgon” i siste utgave av Første Steg? En flott artikkel om Bravo-leken og Velledalen naturbarnehage. Daglig leder Torild Hole og pedagogisk leder Renate Martha Skjortnes forteller bl.a. om konkrete resultat av å bruke Bravo-leken. – Vi ser ein auke i talet på barn som kan å lese allereie i barnehagen, men kan ikkje svare … Les mer

Steffen ble "Månedens Bravo-sjef"

Vi har nå kåret årets andre “Månedens Bravo-sjef”. Vinneren for februar ble Steffen Årstad Høyland som jobber som pedagogisk leder i Soria Moria barnehage Arendal. Han ble nominert av kollega Ingeborg Evensen på facebook. “Han fortjener dette fordi han er så god til å se hver enkelt av ettåringene våre. Og han setter i gang med Bravo på deres premisser.” Tusen … Les mer

«Dei lærer heile tida – vi må ikkje vente!»

Korte økter kvar dag, med innlagt fysisk aktivitet er prioritert. Lett å velje vekk i ein travel kvardag prega av sjukdom og sjukefråvær tenkjer kanskje du? Tvert imot seier eg. Opplegget er klart, ungane synes det er kjekt – og vips så er det kvarteret fylt med ein positiv og stimulerande aktivitet.

Det satses på samisk for de yngste

Pressemelding fra Intempo AS og prosjektleder for Bravo på samisk; Ellen Cecilie Triumf, 28.1.16
– I samarbeid med utvalgte barnehager skal vi tilpasse samlingsstundene til samisk miljø og samiske uttrykk, sier Ellen Cecilie Triumf, prosjektleder for en av Sametingets nyeste satsinger på de aller yngste i barnehagen.