”Bokstaven min” har fenget aller mest!

Tre barnehager i Strand kommune deltok i perioden 2016-2018 i språkprosjektet Språksatsing for flyktningbarn finansiert av Egmontfondet«De tre barnehagene som deltok var så fornøyde at kommunen søkte Stiftelsen SR-bank Rogaland – og fikk innvilget midler til å videreføre satsingen i alle våre barnehager,» forteller Arild Tid Johannessen, barnehagekonsulent i Strand kommune. 

Solgunn Førde har lekt Bravo-leken med to-åringene i Barnas Kulturhage det siste halvåret og konklusjonen er klar; Å finne sin egen bokstav har absolutt vært det som fenget barna aller mest. Barnehagene i Strand kommune er godt i gang med implementeringen av språkverktøyet for de aller minste seks måneder etter det første felleskurset.

Les artikkelen fra oppstarten av prosjektet her.

Hver formiddag samles 4-5 barn og en voksen til dagens Bravo-runde. Fire stasjoner er lagt ut og terningen bestemmer hvordan barnegruppen skal forflytte seg fra stasjon til stasjon. I Barnas Kulturhage får barna smake og kjenne på kiwi på første stasjon denne morgenen. Solgunn viser hvordan ordene skrives og deler ut smaksprøver til alle. De er enig i at det smaker godt og kanskje litt surt? Så kastes terningen og den lander på åle. Alle legger seg på magen og åler til stasjon nr. 2 der det handler om barnas forbokstaver.

«Det barna har interessert seg mest for på vår avdeling, har vært det med sin egen bokstav», forteller Solgunn Førde. Barna er ivrige og roper «Min, min, se min! Det er den store!», mens de leter etter sine bokstaver. «Det har blitt mye samtaler om bokstaver, hvilke bokstaver de har i navnet sitt. Det er virkelig det som har fenget aller mest», forteller Førde videre.

Etter å ha krabbet videre til stasjon nr. 3 får barna se og høre bokstavlydene til u-l-v, og samtidig muligheten til å se og kjenne på en liten lekeulv. Et av barna bryter så ut: «Det er ulven sin bokstav»! Det er liten tvil om at bokstavene fenger! Så triller et av barna terningen og alle ruller bort til siste stasjon.

Grunnleggende motoriske øvelser
Kari Halsne Idsø, pedagogisk leder i Barnas kulturhage, forteller at terningen har vært et fint supplement utenom Bravo-runden også. Når de er i gymsalen bruker de den i kombinasjon med hinderløype for å få inn nye bevegelser. Selv om mange kan de vanligste grunnbevegelsene, som åle, krabbe, rulle, og snurre, er det alltid noen som ikke kan dem. Da blir det å få trille terningen motivasjonsfaktoren som skal til, for å bli med på å gjøre grunnbevegelsene.

Les artikkelen fra tre måneder ut i prosjektet.

På fjerde og siste stasjon får barna i dag oppleve kontrastene tung og lett gjennom ord- og bildekort og konkretene fjær og stein. Før de til slutt kaster terningen og åler tilbake til avdelingen. På bare fem minutter har barna fått oppleve bokstaver, ord og begreper med alle sansene, og best av alt, det går lett som en lek! Grunnlaget for trivsel og læring legges på småbarnsavdelingen!

Her finner du underveisevalueringen fra Strand kommune, våren 2018.

Om Egmontfondet
15 % av barnebefolkningen i både Norge og Danmark kan karakteriseres som «utsatte», med vansker for sosiale og faglige ferdigheter.Egmontfondet støtter initiativer om bidrar til å sikre barn og unge mot nåtidens ´fattigdom` – mangel på læring og livsmestring. Et bredt forebyggende tiltak, som Bravo-leken, kan være med på å forebygge og rigge barnas hjerner for resten av livet.

Egmontfondet er et forretningsdrevet fond. Det betyr at hele overskuddet går til reinvestering i konsernet og til humanitære og almennyttige formål. Siden 1920 har Egmontfondet utdelt over 2,9 milliarder DKK til utsatte barn og unge i Norge og Danmark. Å sikre at barna selv blir sett og hørt i arbeidet, er et viktig premiss for at initiativene får støtte. Prosjekter og organisasjoner som bidrar til at alle barn og unge innen 2030 vil være i stand til å gjennomføre videregående skole, oppfordres til å søke om støtte hos Egmontfondet.

Om Stiftelsen SR-bank Rogaland
Stiftelsen kan disponere overskudd og utdele gaver til allmennyttige formål . Stiftelsen skal i sin utdeling av gaver fortinnsvis ta hensyn til de distrikter som har bygget opp grunnfondskapitalen til tidligere SpareBank 1 SR-Bank.

Kjenner du noen som bør lære mer om Bravo-leken? Del gjerne!