Bravo-kurs i Bergen, 28. august 2018

Vi inviterer til Bravo-kurs i Bergen for en introduksjon av og innføring i Bravo-leken. På kurset går vi gjennom materiellet som brukes i Bravo-runden, og gjennomgår også ukeplanene som gjør det enkelt å gjennomføre leken. Hovedvekten i dette kurset er på språk- og sansestimulering og fysisk aktivitet.

Kurset passer for styrere, ped.ledere, fagarbeidere og assistenter i barnehage, fysioterapeuter, ergoterapeuter, helsesøstre, lærere i småskolen, PPT-rådgivere, spesialpedagoger, hjelpemiddelansvarlig i kommunen, foreldre til barn med spesielle behov og foreldre som ønsker å leke en meningsfull lek hjemme.

PRAKTISK INFORMASJON:
Dato og klokkeslett: Tirsdag 28. august, kl 18-21
Sted: Fana Gymnas, Bergen
Pris: 950 kr pr. delt.
Påmeldingsfrist: 20. august 2018
Meld deg på her.

Kjenner du noen dette kunne være aktuelt for? Del gjerne.