Bravo-leken på samisk

Intempo AS fikk i 2016 prosjektmidler fra Sametinget til å oversette og kulturtilpasse språkverktøyet Bravo Kickstart til sørsamisk, nordsamisk og lulesamisk.

I prosjektperioden har pilotbarnehager prøvd ut leken og gitt tilbakemeldinger på utvalget av de kulturspesifikke ordene og barnas respons på leken. Morten Berg er pedagogisk leder i Suaja maanagïerte, som er en sørsamisk barnehage for samiske barn mellom 1-5 år, som drives av Snåsa kommune. – Vi fikk spørsmål om å være en pilotbarnehage for å teste ut Bravo-leken på sørsamisk. Vi syntes det virket veldig spennende, så vi kastet oss på. Vi har fått et meget godt inntrykk av Bravo-leken, og kommer til å fortsette med den. Barna synes det er gøy og de viser interesse, og vi ser at de lærer ulike ord og begreper veldig fort!

Her finner du ukeplanene for Bravo Kickstart på samisk

Bravo-stoagus váhkkoplána 1-12

Bravo-stoagus váhkkoplána 13-24

Lulesamisk Bravooajve vahkkupládna 1-12

Lulesamisk Bravooajve vahkkupládna 13-24

Sørsamisk Bravoåvtehken våhkoesoejkesje 1-12

Sørsamisk Bravoåvtehken våhkoesoejkesje 13-24

093 IMG_7732

Barna ruller videre til neste stasjon der de får erfare geometriske figurer! 

Bravo Kickstart brukes i barnehager landet over og gir forslag og innhold til 120 samlingsstunder med fokus på språk og fysisk aktivitet. Dette er et konkret verktøy som supplerer det pedagogiske arbeidet og gjør det mulig å dele barna inn i mindre grupper. Med Bravo-leken har hele personalet tilgang på et pedagogisk språkmateriell til daglig bruk – og bidrar med dette til folkehelse for framtida. Les mer om Bravo Kickstart her.

ellencecilie_680Prosjektperioden er nå over og prosjektleder Ellen Cecilie Triumf, en gruppe oversettere og Intempo AS har nå ferdigstilt materiellet! Vi har nå delt ut 11 sett nordsamisk, 3 sett sørsamisk og 3 sett lulesamisk til barnehager som ønsker å leke Bravo-leken i samlingsstunden! 

Innhold:

  • Tilgang til nettkurs i Bravo-leken for alle ansatte i barnehagen
  • Nærmere 400 ord- og bildekort
  • Lykkehjul med fysiske aktiviteter
  • 2 sett alfabetkort
  • 24 ukeplaner i PDF-format
  • 1 stativ

Vet du om en barnehage dette kan være aktuelt for? Del gjerne!