Bravo-runden

Lærer du deg Bravo-runden kan du variere Bravo-leken i det uendelige. Bravo-runden passer både for dere som leker hjemme og dere som leker i barnehagen. I dette innlegget får du se korte filmsnutter av hvordan stasjonene i en Bravo-runde kan se ut. Bravo-runden kan være et utgangspunkt for all Bravo-lek fra barnet er 4 måneder gammelt, og vil følge barnet etter hvert som det vokser. Når dere leker på denne måten vil barnet få kjennskap til flere bokstaver og ord om dagen, samtidig som det er i fysisk aktivitet. Selve runden tar ikke mer enn 10-15 minutter daglig.

DU TRENGER:
I Bravo-runden kan alle bokstaver, ord og begreper brukes. En kategori er fem bokstaver, fem ord som naturlig hører sammen med hverandre eller nøkkelordene eller faktasetningene i en Maxibok/eBok. Bokstavkategorier kan være bokstavens navn, bokstavens lyd, små bokstaver, store bokstaver, konsonanter eller vokaler. På ord- og bildekortene står kategorien på baksiden av kortet nederst i høyre hjørne.

Finn gjerne også frem ting som konkretiserer et av ordene/bokstavene i en eller flere av kategoriene. Dette betyr for eksempel at barnet får smake blomkål når dere har om grønnsaker.

SLIK GJØR DU DET:
Markér gjerne en startstrek på gulvet. Da vet barnet hvor hun skal starte runden hver gang, og det blir lettere å organisere for deg.

Plasser tre kategorier av ord og/eller bokstaver i en trekant på gulvet. Avstanden regulerer du ut i fra hvor mobilt barnet er. Inviter barnet til å være med å leke, og si at hun skal sette seg på startstreken ved den første stasjonen og se på deg.

På den første stasjonen viser du for eksempel ord- og bildekort om dagligvarer. Si: «Nå skal du få se noen dagligvarer (kategorien står i nedre høyre hjørne på baksiden av kortene)». Vis ordbildene i høyt tempo mens du sier ordene høyt. Dersom du blar bakfra kan du se hva som står på kortet på baksiden. Snu kortene og vis bildene i høyt tempo, mens du sier ordene. Snu kortene igjen, stokk dem litt, og vis ordene en gang til. Velg et av ordene, og la ungene få smake, lukte, kjenne, se og høre på konkreten. Se hvordan her:

Kast så terningen og gjør aktiviteten den lander på til neste stasjon. Hjelp barnet så mye det trenger. Se hvordan her:

Når dere har kommet fram til stasjon nr. 2 bruker dere for eksempel en Maxibok eller en eBok. En kategori her er enten nøkkelordene og bildet eller setningene og bildet. Si: «Nå skal dere få se nøkkelordene til boka om ulven». Vis ordene/setningene, vis bildet og vis ordene/setningene igjen. Se hvordan her:

Kast terningen igjen og gjør aktiviteten den lander på til neste stasjon. Hjelp barnet så mye det trenger.

På stasjon nr. 3 viser dere for eksempel bokstavene til ordet ku. Si: «Nå skal du få se bokstavene vi trenger for å skrive ordet ku, og dette er bokstavens lyd. K, U.» Vis bokstavkortene i høyt tempo mens du sier bokstavene høyt. Dersom du blar bakfra kan du se hviken bokstav som kommer. Konkretiser en av bokstavene med å vise til noe som begynner på bokstaven eller la barnet få kjenne på bokstavens form. Stokk bokstavene og vis dem en gang til. Du kan gjerne også stave det du har skrevet for barnet. Se hvordan her:

Velg så en ny aktivitet til start. Nå kan dere enten ta runden en gang til, eller så kan dere ta runden en gang til senere på dagen. Målet er at barnet skal få fire repetisjoner av ordene, bokstavene eller setningene, noe som er optimalt på en dag! For å sikre rask progresjon og høy intensitet på leken anbefaler vi å ta ut en gammel kategori og sette inn en ny hver dag. Slik får barnet alltid tilgang på nye bokstaver, ord og setninger, og slik blir ordforrådet utvidet og den språklige bevisstheten øker.

Det følger med ukeplaner i produktpakkene våre. Der har vi satt opp planer for ferdige Bravo-runder i 12-24 uker. Send oss en mail om dere har spørsmål om produktpakkene på post@intempo.no.

Ønsker du flere tips til hvordan du kan leke? Ta vårt nettkurs.