Bravo-sjefens ressurser

Her finner du noen dokumenter til hjelp for å komme i gang med leken og lettere kunne svare når det blir stilt spørsmål.

1) Slik kommer du raskt i gang med Bravo-samlingsstund! 
Last ned PDF-en, Bravo på 123, heng den opp sammen med materiellet og/eller del den ut til dine kollegaer.

2) Foreldremøtepresentasjon – Slik leker vi Bravo-leken i barnehagen og tips til hjemmebruk!
Mange foreldre lurer på hva Bravo-leken er. Bruk gjerne foreldremøtene til å informere og la dem prøve selv. Her finner du en ferdig powerpoint-presentasjon du kan laste ned og bruke: Foreldremøte Språksatsing flyktningbarn.pptx

3) Statusrapport fra “Språksatsing for flyktningbarn”, mai 2017
Rapporten er delt i tre deler, 1) obeservert effekt, 2) utfordringer og 3) tips. Den kan være nyttig å lese for alle som leker Bravo-leken, for å lære mer om både resultater og få gode tips. Rapporten er basert på tilbakemeldinger fra 16 Bravo-sjefer som deltok på veiledningsmøter i Bergen og på Sandnes i mai 2017, telefonsamtaler til styrere/Bravo-sjefer i løpet av vinteren og svar fra en elektronisk spørreundersøkelse: Statusrapport mai 2017 Språksatsing for flyktningbarn

4) Svar på debattinnlegg i Første Steg 01/2017. 
Får du spørsmål fra andre fagpersoner om hvorfor dere leker Bravo-leken? I dette debattinnlegget forklarer Heidi Aabrekk kort hvorfor Bravo-leken er et godt supplerende verktøy til språkstimulering: 05/17_Svar på debattinnlegg i Utdanningsnytt.pdf

5) Slik arbeider vi helhetlig på vår avdeling. Kartleggingsverktøy for de voksne.
Ønsker dere å jobbe videre med helhetstankegangen? Øk bevisstheten hos alle ansatte og sett fokus på konkrete mål innen fysisk aktivitet, språk, kosthold og trygghet: Kartleggingsskjema for barnehageansatte.pdf

6) Vi anbefaler ellers de andre nettressursene for mange gode tips og morsomme aktiviteter.