Bravo Skattejakt

Se og hør ordene. Let, finn og opplev med sansene.

DU TRENGER:
– En kategori med fem ord du kan lete etter eller fem bokstaver
Bravo terning eller Aktivitetslykkehjulet
– Uthvilte og mette barn og voksne med godt humør

SLIK GJØR DU DET:
Inviter med barna og be dem om å sette seg på startstreken på gulvet. Si: “Nå skal dere få se noen kort om… (si kategorien som står i nedre høyre hjørne på baksiden av kortene). Vis ordbildene i høyt tempo mens du sier ordene høyt. Bla bakfra slik at du kan se hvilket ord som kommer. Snu kortene og vis bildene i høyt tempo, nens du sier ordene. Snu kortene igjen, stokk dem litt og vis ordene en gang til.

Dersom du bruker bokstaver velger du på forhånd om du vil vise små bokstaver eller store bokstaver og om du skal si bokstavenes navn eller lyd. Si for eksempel: “Nå skal du få se de små bokstavenes lyd”.

mango_680Velg et av kortene, for eksempel mango. Se på ordet og bildet igjen. Trill den store tøyterningen eller snurr på aktivitetslykkehjulet og gjør aktivitetene på jakt etter en mango. Når dere finner mangoen blir dere kjent med den ved å bruke alle sansene.

Bruker dere bokstavkortene velger dere en av bokstavene. Si lyden høyt og la barna også få prøve. Led an på jakt etter noe som begynner med for eksempel bokstaven b. Når dere finner noe, blir dere kjent med tingen ved å bruke alle sansene.

På vei tilbake til de andre kortene gjør dere den samme aktiviteten igen. Deretter kan dere velge et nytt kort eller en ny bokstav som dere kan utforske til alle fem er funnet, eller til barna har lyst å gjøre noe annet.

Se hvordan denne familien leker Skattejakt hjemme. Skattejakt kan like godt lekes i barnehagen!