Vi bruker alle sansene med BibelBravo

Lukten av taco og lyden av et tjuetalls familier fyller sjømannskirken i Arguineguin på Gran Canaria denne onsdagen. Det er familiemiddag med det påfølgende barneopplegget Liv og Røre, og i dag får de minste leke BibelBravo!

Aileen Zahl jobber til vanlig som kateket i Hammerfest, og i desember var familien på ferie på Gran Canaria og la inn flere besøk på sjømannskirken i Arguineguin. På onsdager er det familiemiddag med påfølgende barneopplegg og hun var en liten tur innom de minste, og ble veldig nysgjerrig på hva de drev med der.

De siste ukene har Heidi Aabrekk, en av utviklerne av den opprinnelige Bravo-leken, fått lov til å prøve ut og lære bort BibelBravo til barna og de voksne på Liv og Røre Mini. – Vi ønsker at barna skal få bruke alle sansene og hele kroppen aktivt for å støtte språkutviklingen og legge grunnlaget for samtaler om tro og kristenliv, forteller Heidi engasjert. – Vi vet nå at barn aldri lærer så raskt, så enkelt og så mye som de første tusen dagene. Derfor kan vi som foreldre, faddere, besteforeldre og alle som jobber med trosopplæring gripe sjansen mens barna er små. Det er veldig gøy å se materiellet i bruk og det ser virkelig ut som om barna liker det!

– Sammen med de minste bruker vi alltid å starte samlingen med litt frilek, før vi samler oss i ring og synger velkomstsang og hilser på hverandre, forteller Ingrid Løining Ørum som de siste 3,5 årene har vært diakonal medarbeider i sjømannskirken. – Det var enkelt å få barna med, og både de store og de små ble fort engasjerte. På Mini-gruppa har vi rundt 10 barn fra 0 til 6 år.  Jeg kan absolutt anbefale BibelBravo!

Kateketen Aileen synes opplegget virker veldig spennende og utdyper: –  BibelBravo er laget slik at både barn og foreldre får et redskap for å snakke om tro. Dette tror jeg foreldre vil ta med hjem slik at utbyttet blir langt mer enn det barna opplever på samlingen.

BibelBravo er laget for de yngste barna, men jeg ser for meg at dette kan brukes for flere aldersgrupper. Samlingene er laget over samme lest slik at rammene er like fra gang til gang. Dette fører til at opplegget er svært godt egnet for barn med spesielle behov. Jeg tror dette opplegget også kan brukes for noen av våre konfirmanter.

Det er også spennende at opplegget bygger på noen av de samme pedagogiske prinsippene og de samme arbeidsmåtene som Bravo-leken som brukes i noen barnehager. Da vil de kjenne igjen rammene for det som skjer når de møter BibelBravo i kirka.

Det er laget ni temaopplegg i BibelBravo. Samlingene er tilpasset Trosopplæringsplanen for Den norske kirke og kan brukes på ulike måter i Trosopplæringen. De kan fungere som selvstendige opplegg, som andaktstund på småbarnssang eller som en del av en gudstjeneste. Og de kan selvfølgelig brukes igjen og igjen, og selvsagt også i andre kristne sammenhenger enn i kirken.

Helt nye barnesanger
– Det har vært inspirerende å følge utviklingen av BibelBravo fra sidelinjen i høst, forteller Ingrid, og det var spennende å se det i bruk. Det er mange elementer som kan skape variasjon i samlingene vi har med de minste mange steder, reflekterer hun og forteller videre at hun varmt anbefaler de fem nye sangene som følger med opplegget under artisten SICO på digitale strømmetjenester. Sangene er produsert her på Gran Canaria under kantor Bjørn WW Jørgensens ledelse og både komponisten og sangstemmene er fra vår egen menighet, så dette synes vi er moro å være med på!

– Kan vi gjøre det sånn neste gang også? Spør Pauline (4) etter endt samling og kaster terningen en siste gang, før verdens beste vafler er neste stopp.

Her er link til de helt nye barnesangene. Sangene finnes på digitale plattformer som Youtube, Tidal og Spotify.

Innhold i Bravo-runden
Voksenlederen gjør for eksempel klar Bravo-runden til temaet «Gud har skapt meg» og plasserer de fire stasjonene på gulvet i passelig avstand. I løpet av Bravo-runden får alle se og lytte til en lettlest bok som handler om at Gud har skapt hele meg. En skumterning med ulike motorisk utfordringer bestemmer hvordan gruppen skal bevege seg til neste stasjon. Der utforsker barna og de voksne begrepene øye, øre, nese, kinn og munn med alle sansene. Videre får barna erfaring med bokstaver og tilslutt en aktivitet eller rekvisitt som illustrerer dagens tema. Til denne samlingen hører det et lite speil med som ta med hjem-ressurs, og dette kan de eventuelt dekorere. I samlingen får barna også lære enkle sanger med godt innhold. Terningen og stasjonene gjør at en slik runde blir aktiv, sansestimulerende og morsom. I pakken følger det med temahefte med forslag til gjennomføring, sangtips, tilhørende bibeltekster og flere tips!

Det som går igjen under hvert tema og i hver Bravo-runde er

  • Bravo Maxibok – en lettlest bok som ved hjelp av stor tekst og illustrasjon forteller om temaet
  • Ord- og bildekort – som utdyper og forklarer temaet eller sentrale begreper videre
  • Bokstavkort – som kan brukes til å skrive/stave nøkkelord og som løfter frem nøkkelord fra temaet
  • Opplevelse/aktivitet – som bidrar til at barna får en rikere erfaring og kan bruke sansene sine aktivt
  • Fysisk aktivitet mellom stasjonene
  • Sangforslag

Det er også utviklet en liten «ta med hjem-ressurs» tilpasset målgruppen.

Ni temaopplegg fra Trosopplæringsplanen
Tre tema hører inn under den første hovedbolken i trosopplæringsplanen; Livstolking og livsmestring. Temaene som er valgt er: Gud har skapt meg, trygghet og tilgivelse. Under den andre bolken;  Kristen tro og tradisjon, er temaene pinse, dåp og kirkerommet. Under den siste hovedbolken; Kristen tro i praksis, følgende tre tema valgt ut: bønn, fellesskap og nåde.

Alt materiellet er samlet i en kasse som er oversiktlig, slik at det skal være enkelt å forberede og rydde opp etter hver samling.

Materiellet finnes på bokmål og nynorsk og samisk oversettelse vil komme etterhvert!

Se mer informasjon og inspirasjon her og på emneknaggen #bibelbravo! Følg oss også gjerne på facebook.com/bibelbravo.

Hva er Bravo-leken?
Flere enn 350 barnehager i Norge leker Bravo-leken, og i barnehagene handler Bravo-runden om bl.a. grunnleggende begreper som farger, kjøretøy, klær, grønnsaker og er en del av samlingsstunden på ca. 10-15 minutter. Se mer om Bravo-leken for barnehager her.

Del gjerne med noen som bør få høre om BibelBravo!