Eidsberg kommune satser videre på barnas første 1000 dager!

Gjennom et samarbeid med Intempo og Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus har det de tre siste årene vært mulig å rette et større fokus på språkstimulering for de yngste barna – både i kommunale og private barnehager i Eidsberg. Tilbud om kurs, oppdatert kunnskap om nyere forskning  og tilgang til materiell har vært god støtte i arbeidet. Vi ønsker å videreføre innsatsen, konkluderer virksomhetsleder for barnehagene, Anne Beate Oraug Leistad, med støtte fra barnehagene, helsestasjonen og foreldrene.

Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte med samfunnet og det viktigste grunnlaget for videre utvikling legges i barnets første 1000 dager. Prosjektet har inkludert alle voksne som har hatt omsorg for de minste barna, fordi kunnskap fra nyere forskning og kunnskap fra erfaring viser at nøkkelen til et effektivt forebyggende arbeid ligger her. Eidsberg har gjennom flere år arbeidet med området både gjennom Helsefremmende barnehager, prioritert ressursfordeling og nå gjennom Se hele meg-prosjektet i regi av Intempo.

Helt konkret handler kommunens arbeid om å ha ekstra fokus på de minste barnas tidlige hjerneutvikling ved å legge til rette for en systematisk språkstimulering, øke mulighetene til variert bevegelse, sørge for et næringsrikt kosthold og sikre alle en trygg tilknytning. Målet er rett og slett å gi barna i kommunen en kickstart på livet og inspirere til en varig endring av praksis og videreføring av arbeidet. Hvordan har det gått? Gir investeringen til Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus og ikke minst innsatsen til de voksne avkastning? Kan de se noen resultater?

Se film fra oppstarten av prosjektet i 2016 under.

Eidsberg barnehagene holder stø kurs mot svært god kvalitet på småbarnsavdelingene
14 representanter fra småbarnsavdelingene i Eidsberg kommune svarte på en spørreundersøkelse som fagperson eller på vegne av flere i personalet. Det er innholdet på småbarnsavdelingen vi har ønsket å undersøke og ikke resultatene til hvert enkelt barn. Vi kaller resultatene en temperaturmåler på dagens praksis, og den  viser at Eidsberg barnehagene holder stø kurs mot svært god kvalitet på innholdet i barnehagedagen til barna. Oppsummert opplever 78% at barna liker næringsrik mat som fisk og grønnsaker. 85% mener at de lykkes med den systematiske språk- og sansestimuleringen og at barna viser fortellerglede. 93% opplever at de lykkes med å skape trygghet og sikre barnas tilknytning. 100% mener at barna liker å være i variert bevegelse og at de selv lykkes med å legge til rette for dette hver dag. Tallene viser at personalet er fornøyd med egen innsats og ledelsens fokus på de yngste. De ønsker seg vel og merke mer støtte fra lokalpolitikerne i den viktige jobben de står i og håper på videreføring av arbeidet inn i storkommunen.

Inspirerer til tidlig samspill hjemme
Resultatene fra helsestasjonen er hentet fra intervju med en av de ansatte og to av foreldrene som har deltatt i prosjektet. Helsestasjonen fikk 40 sett med foreldrepakker som de har lånt ut til familier siden  ”Se hele meg” -prosjektet startet i 2016. I forkant av hver firemånederskonsultasjon samler eidsberg_gutt_680helsestasjonen inn nok Bravo-pakker til hver familie for å sette fokus på språk og motorikk når de samles. Helsestasjonen har, som alle andre helsestasjoner, fokus på mange områder i programmet sitt, men velger å bruke tid på Bravo-konseptet også.

Kevi Abdi er hjemme med sitt første barn og har nettopp vært på fire månederskonsultasjon på helsestasjonen på Mysen. – Jeg trodde først vi måtte betale det selv, men vi skulle få låne det! Det er jo helt supert, forteller Kevi entusiastisk.  Hun forteller at hun har lekt Bravo med sønnen i fire uker og han er like fokusert og interessert som om det skulle være den første gangen. Han blir rolig av leken og er motivert hele veien uansett om vi leker to eller fem ganger om dagen. – Jeg tenker at det er mange gode grunner for å gjøre noe sammen. Det er kanskje det jeg setter mest pris på; å ha fått noe gøy å gjøre sammen når babyen likevel er våken! sier Kevi Abdi.

Helsesøstrene og veilederne på Mysen helsestasjon legger vekt på at de ønsker å inspirere til tidlig samspill. Helsesøster Kari Lausund, forteller at tankesettet kan være litt uvant for mange og pakken er litt omfattende, men de har med en pedagog som er flink til å forklare hvorfor det kan være fint å bruke samspillsituasjonene til å dele sanseinntrykk og snakke sammen om dem. Et ønske fra helsestasjonen er et mindre sett, som er enklere. Denne erfaringen har Intempo tatt med videre og i 2017 kom en enklere versjon som kalles Bravo Mini, og denne er allerede i bruk i Se hele meg-prosjektet i Skiptvet kommune som startet i fjor.

– Nå har vi fått inn noen foreldre for andre gang, og det er fint å se hvor stor iver de eldre søsknene viser når lillebror eller lillesøster får med seg Bravo-leken hjem. De kjenner det tydeligvis igjen fra barnehagen også, og det er bare positive kommentarer fra foreldrene og for så vidt barnehagene når vi er i kontakt med dem, forteller Lausund. Hun forteller om instruksjonsfilmene som faller i smak og det at det er praktisk i bruk gjør at omtrent alle takker ja til tilbudet. Hun legger samtidig til at det nok er ulikt hvor mye brukt det blir i hver familie, men informasjonen og muligheten har de i alle fall fått.

Susanne-se-hele-meg--_680Susanne Thing Stenberg er en av mødrene med erfaring både fra helsestasjonen og barnehagen. – Jeg er veldig fornøyd med tilbudet mine barn har fått, både på helsestasjonen og i barnehagen. Det var veldig fint at vi kunne låne med oss Bravo hjem når jeg var i permisjon. Jeg brukte det mye når jeg gikk hjemme. Det er fint at barna er kjent med det når de kommer i barnehagen. Som en følge av at vi lekte det når Leon var så liten, er jeg nå mye mer bevisst på at barna kan lære alt tidlig. Han viste veldig fort at han visste hva vi skulle når jeg kom med terningen. Han fulgte ivrig med på kortene. Barnehagen bruker Bravo aktivt. Vi kan se ukas ord som henger på eidsberg_gutt2_680veggen, dette liker jeg godt, da kan vi følge opp med de samme ordene hjemme. Barnehagen har også sagt at han er
positiv til Bravo i barnehagen nå også. Det er vanskelig å gi eksempler på hva de har lært hjemme eller i barnehagen, men jeg tror beskrivelse som stor/liten, tung/lett, varm/kald er lært gjennom leken. Jeg tror også ord som sol, snø, regn o.l er lært gjennom leken. Farger og kroppsdeler er også viktig. Jeg kan se at Leon er spesielt opptatt av slike ord/uttrykk i ukene hvor de jobber med dette i barnehagen. Frukt og former er andre eksempler. Barna lærer så mye på kort tid, satt i system.

Jeg råder alle foreldre som får tilbudet om Bravo til å si ja. Bruk tid på barnets utvikling fra de er helt små. Selv om du tenker at det blir mye, så er noe bedre enn ingenting, avslutter Stenberg entusiastisk.

Håper på videreføring av satsingen når kommunene slås sammen.
Et av målene med Se hele meg-prosjektet er bedre samarbeid mellom helsestasjon og barnehagene. Fra helsestasjonens side forteller de at samarbeidet med barnehagene går bra. I Eidsberg er det nå et pilotprosjekt med 2-årskontrollen i barnehagen. – Det er fint å bo i en kommune som satser på forebygging og totalinnsatsen vi gjør for de minste har absolutt noe for seg.  I disse kommunesammenslåingstider håper helsestasjonen at all den gode innsatsen de gjør blir videreført etter 2020. Susanne følger opp; – Jeg ønsker at lokalpolitikerne fortsetter å ha fokus på de yngste barna i kommunen, også når kommunene skal slås sammen. De yngste barna er viktig. Jeg er veldig glad for å bo i en kommune som har satset på de yngste barna og håper storkommunen fortsetter med det.

Erfaringsbasert kunnskap fra andre kommuner
Flere andre kommuner har satset på de minste barna over flere år og tilbakemeldingene fra lærere på 1. og 2. trinn, der alle barnehagene i kommunen har hatt fokus på de minste og brukt Bravo-leken i samlingsstundene, viser at barna som begygnner på skolen demonstrerer stor fortellerglede, økt motivasjon for å lære og at langt flere knekker lesekoden tidligere. Like gledelig er det at PP-tjenesten i fire av kommunene, som har fulgt utviklingen tett, rapporterer om en merkbar nedgang i behovet for spesialundervisning siden oppstarten av satsingen på de yngste. Les mer om resultatene her. 

Kommunene vet at det ikke er ett tiltak alene som bedrer leseferdighetene og reduserer behovet for spesialundervisning, men en helhetlig og vedvarende satsing på de minste gjennom bemanning og ressurser til helsestasjonen og barnehagene. I Eidsberg går barna i prosjektet fremdeles i barnehagen, men om få år vil de begynne på skolen og så langt kan det se ut som om investeringen er verdt det.

Vi ønsker Eidsberg kommune lykke til videre og takker Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus for støtten.

 

Del gjerne de gode historiene!