Ekstra tidlig innsats for 0-3 åringer i Oslo – godt i gang i barnehagene!

snurre_680

15 barnehageavdelinger og 2 helsestasjoner i Grorud og Østensjø bydel er med i den tverrfaglige språksatsingen «Se hele meg». Prosjektet er utviklet av Intempo, og med støtte fra Sparebankstiftelsen Bien er målet å skape økt trivsel og god språkutvikling hos de aller yngste i bydelene.

Ansatte i barnehagene og på helsestasjonen har deltatt på kurs januar 2017 og har gjennom våren tatt i bruk språkverktøyet Bravo-leken i barnehagen og på helsestasjonen. Intempo har gjennom telefonsamtaler og mail til styrere i barnehagene og helsestasjonene, hørt hvordan det går med prosjektet. Her er en statusrapport!

entusiasme_680

Barnehagene
I alt er det med 15 barnehager som leker Bravo-leken på sine småbarnsavdelinger. Barna som deltar i leken er mellom 1-2 år. Tilbakemeldingene er at barnehagene er godt i gang med Bravo på avdelingene og syntes det går bra. En styrer har gitt tilbakemelding om at «prosjektet er en gavepakke, personalet får økt kunnskap om språk- og sansestimulering og barnehagen får gratis materiell!»

«Syntes det går veldig fint med bruk av Bravo på avdelingen! Bruker leken hver dag med ettåringene og toåringene. Virker som toåringene har mest utbytte og liker å gjenta ordene, ettåringen er med og skjønner hva som skal skjer, men det er litt mer kaotisk».

Tilbakemeldingene vi får er at organiseringen av leken er utfordrende for noen, mens det ligger litt lettere for andre. Dette kan ha sammenheng med om personalet har vært på kurs eller ikke. Flere ansatte i barnehagene var skeptisk til at det var litt vanskelige ord og at det gikk så raskt, men har blitt overrasket over at barna henger med både på ordene og tempo. Noen ansatte opplever at Bravo-leken fenger alle barn, mens noen opplever at de eldste barna er enklest å fenge.

De ansatte opplever at barna lar seg engasjere av mange av begrepene og viser interesse for konkretene som blir brukt, slik som når de får kjenne på varmt og kaldt eller lukter på krydder og urter Noen av begrepene gir litt mindre respons fra barna, slik som klokka og vinklene, mens preposisjonene «ved siden av, over og under» faller godt i smak hos barna. Barna synes det er veldig spennende med bevegelsene på terningen. Foreldrene har kommet med tilbakemelding om at barna gjør disse bevegelsene hjemme og går rundt og sier BRAVO! En barnehage gir tilbakemelding om at de bruker Bravo-leken i de pedagogiske tilbakeblikkene om barna. Flere barnehager har snakket med foreldrene om Bravo-leken, og det er varierende hvor stor interesse foreldrene viser.

Helsestasjonene
Det er to helsestasjoner med på prosjektet, men de har ikke kommet i gang med Bravo-leken. Tilbakemeldingene vi har fått er at det har vært utfordrende å bestemme hvilke barn som skal inkluderes og bruke Bravo Explore siden hver helsestasjon bare har 30 pakker med materiell og mellom 500 og 750 barnefødsler i året. Dersom de hadde hatt en Bravopakke til hvert barn, så hadde det vært enklere og organisere tilbudet gjennom de faste konsultasjonene.

Kurs nr 2 i prosjektet – GRATIS
15. august er det tid for nytt kurs med Bravo Level Up. Her får deltakerne en oppfriskning fra forrige kurs og videre idéer til implementering av leken både for små og store i barnehagen. Vi gjennomgår det nye materiellet som brukes i Bravo-runden, vi blir kjent med ukeplanene for samlingsstundene og tips til mange variasjoner av leken. Hovedvekten i dette kurset er på språk- og sansestimulering og fysisk aktivitet. Kurset vil være i bydel Grorud.

Meld på antall deltakere her

Gleder oss til å se dere på kurs!

PS! Vi har muligheten til å utvide tilbudet til flere barnehager og helsestasjoner – ta kontakt på post@intempo.no for å melde din interesse!