Ekstra tidlig innsats for 0 til 3 åringer i Oslo

6tipstilførskolegruppa_680

15 barnehager og 3 helsestasjoner i Oslo inviteres til en tverrfaglig språksatsing vi kaller «Se hele meg»! Prosjektet er utviklet av Intempo, og med støtte fra Sparebankstiftelsen Bien er målet å skape økt trivsel og god språkutvikling hos alle barn i Oslo.

En ekstra tidlig og helhetlig innsats legger grunnlaget for språkutvikling og lærelyst. Nettopp dette er bakgrunnen for Bravo-leken, som er et språkverktøy for de minste barna. Bravo-leken er et supplement til annet språkarbeid som tar sikte på begrepslæring gjennom sansene og er forankret i nyere hjerneforskning.

For moro skyld og for hjernens skyld
Bravo-leken er et innovativt verktøy som sikrer fokus på språk og fysisk aktivitet gjennom lek. Materiellet brukes i samlingsstunden for å erfare begreper gjennom alle sansene. Bravo-leken er i bruk i nærmere 350 barnehager over hele landet der lek og læring går hånd i hånd. Torunn Jakobsen Sæther, styrer i Bogerud gård barnehage sier: ”De gleder seg til Bravo-samlingene, etterspør Bravo og er engasjerte i samlingene – dette synes de er gøy”.

Sammen med Sparebankstiftelsen Bien har vi nå mulighet til å gi enda flere barn tilgang til – og en systematisk introduksjon til verden som omgir dem, for på den måten kan vi støtte barnas utvikling og gjøre det enklere å få venner og bli integrert i samfunnet på en god måte, sier Heidi Aabrekk.

Barnehager og helsestasjoner i Oslo – se her!
Vi har lyst å være med!  

(Påmeldingsfrist 22. desember 2016. Barnehagene kan sende tre ansatte fra hver barnehage på kurs. Bravo-materiell mottas i forkant av kurset. Alle utgifter til kurs og materiell er dekket av Sparebankstiftelsen Bien, reise til og fra dekker barnehagen/helsestasjonen)

Kurs Kuben yrkesarena, Oslo

Fagseminar for helsesøstre 31. januar kl 12 – 13.30

Barnehagekurs 31 . januar kl 18 – 21

Foreldremøte 31. januar kl 14-16

Del gjerne med barnehager eller helsesøstre du tror kan være interessert i å lære mer om tidlig innsats og få et konkret verktøy i gave!