Månedens Bravo-sjef i februar

Maud Evensen fra forsterket tilbud på Gokstad skole i Sandefjord er månedens Bravo-sjef i februar! Bravo-sjefens oppgaver er å forberede og legge til rette for gode Bravo-runder i barnehager og på skoler. Maud Evensen gjør dette på en forbilledlig måte og hun ble nominert av sine kolleger som skriver følgende: 

Vi ønsker å nominere Maud Evensen som “Månedens Bravo-sjef”. Det er fordi hun engasjerer alle våre 7 elever på forsterket tilbud på Gokstad skole hver eneste dag! Hun organiserer all undervisning i grupper og alene! Holder ukene oppdatert og får oss gjennom undervisningen på en fantastisk inspirerende og engasjerende måte! Vi ser at ungene har stor glede og utbytte av å bruke Bravoleken aktivt i skoledagen og vi voksne synes det er fantastisk å ha Maud som pådriver for dette!” 

maud2_680Siden september 2017 har 7 elever ved forsterket tilbud ved Gokstad skole lekt Bravo-leken som en del av undervisningen. Dette er en egen elevgruppe, som har behov for ekstra hjelp og støtte i undervisningen. Vi er imponerte over hvor godt dere har fått Bravo-leken til å fungere for deres elever og sender et stort Bravo-rop til dere! Maud og elevene fikk tilsendt et spesiallaget opplegg med ord- og bildekort, diplom til Bravo-sjefen og diplomer til alle barna i gjennomført Bravo-stil. Maud fikk også noen spørsmål i forbindelse med kåringen og her er hennes svar til inspirasjon for alle dere andre som leker Bravo-leken

1. Hvem bruker Bravo-leken på Gokstad skole og hvordan bruker dere verktøyet?

Vi bruker Bravo-leken med nesten alle elevene på Pav 3, vår forsterkede avdeling. Det brukes både i eneundervisning og i grupper. De elevene som får Bravo-leken i eneundervisning er ofte barn med konsentrasjonsvansker. Disse elevene kan også være med i grupper med flere, men vi legger hovedinnsatsen i mer skjermede omgivelser. Vi ser at en kombinasjon fungerer bra.

maud3_680I større grupper på 3-4 elever har vi tilpasset Bravo-leken for å inkludere alle elevene våre, uansett forutsetninger. Et eksempel kan være vanskeligheter med å utføre terningens aktiviteter. Da har vi gått over til å bruke sanger med bevegelser mellom stasjonene. Sangene får elevene velge på elektronisk PODD. Sangene motiverer, samtidig som vi bruker kroppen og får et fokusskifte. Her kan alle elevene delta. Vi danser mens vi sitter i rullestoler, NF-Walker (stå- og gåhjelpemidler), hopper på trampoline, sitter på ryggen til en voksen til fengende musikk osv. Vi er så heldige å ha en egen musikkterapeut på avdelingen som ofte spiller opp til sangene som blir valgt.

På stasjonene følger vi Bravo-ukeplanen uke for uke. Vi viser kortene hurtig før vi etterpå knytter sansene til ordene. Vi har ofte tre stasjoner hvor vi har konkreter eller noe knyttet til sanseopplevelser, og en stasjon hvor vi kun går gjennom kortene. I tillegg til puslestasjon, bokstaverer vi og stiller spørsmål om første og siste lyd i ord. Vi knytter rett og slett enkle norskoppgaver inn i Bravo-leken, noe elevene synes er gøy. Elever som har et non-verbalt språk kan vi gi to valg. For eksempel jobber vi med bokstaver. Jeg holder opp b og i og sier til eleven «pek på bokstaven b» eller « pek på første lyden i rev».

For oss er det kjempe viktig at vi alltid gjør Bravo-leken til en morsom og lystbetont undervisning. Vi kan derfor også legge inn overraskelser på en post. Dette kan være
smakspost med bind for øynene osv. Gjennom samtale rundt det elevene har fått smake på, jobber vi med over- og underbegreper, for eksempel: Er det en frukt? Et pålegg? Hva kan vi bruke den til? m.m. Elevene setter ord på hva de bruker maten til, f.eks. ost. «Jeg pleier å ha det på pizza, mens noen andre liker å ha det på brødskiven.

2. Hva har du blitt mest overrasket over etter at du begynte med Bravo-leken?

Barna synes det gøy og de lærer raskt! Bravo-øktene har blitt en av de morsomste undervisningsøktene i uka. Gjennom raske repetisjoner ser vi at både bokstaver og ord innlæres. Barna får et økt og bredere begrepsreportoar, og en større bevissthet på lyder, bokstaver, bokstavering, bokstavlyd vs bokstavnavn osv. Det fine med Bravo-leken er at vi uten vanskeligheter kan tilpasse den til alle barn uansett funksjonsnivå. Vi knytter smak, lukt, hørsel og taktile konkreter opp mot begrepene. Barna uttrykker glede, viser økt blikkkontakt og en større forståelse for lyder, ord, bokstaver m.m. De er forventningsfulle og viser stor iver etter å leke Bravo-leken.

3. Hva er ditt beste Bravo-tips til andre?maud4_680

Vær kreativ, gi av deg selv og bruk dette som et viktig språklig verktøy for alle barn, uansett funksjonsnivå. Det er ikke vår jobb å sette begrensinger, men å “bade” elevene i gode sanseinntrykk og opplevelser. Språk er ikke bare det vi uttrykker, men også forståelsen av begreper. Et eple er ikke kun et rødt syrlig eple. Et eple kan være gult og søtt, grønt og surt. Det er her vi kan være med på å gi elevene en bredere forståelse av begrepene. Bruk det på barn med og uten verbalt språk og barn med sansebegrensninger. Dersom du har barn med konsentrasjonsvansker; vis kortene raskt og legg til flere sanseopplevelser som gjør det spennende. Det er mye vi kan smake, lukte, riste, kjenne, høre på og gjennomføre. Legg til tegn til tale ved behov. Lag gjerne også egne kategorier ut fra temaer det jobbes med, og ikke minst temaer du vet fenger og motiverer eleven din. Ta utgangspunkt i barnets interesser når du starter  opp med Bravo-leken, og la en av postene være basert på det du vet barnet liker!

Månedens Bravo-sjef i 2019
Det er fremdeles fem kåringer igjen i 2019, mars, april, september, oktober og november. Det er derfor fem nye sjanser til at nettopp deres Bravo-sjef stikker av med tittelen! Har du en Bravo-sjef som gjør en ekstra innsats for å gi barna i barnehagen eller på skolen en utvikling som varer gjennom Bravo-leken? Vi tar i mot flere forslag på Bravo-sjefer, skriv gjerne kort hvorfor hun/han fortjener å vinne! Og vet du hva – det er også lov å nominere seg selv! Klikk her for å sende oss en e-post.

Egen facebookgruppe for Bravo-sjefer
Det finnes også en egen gruppe for Bravo-sjefer på Facebook. I denne gruppen kan Bravo-sjefer over hele Norge stille spørsmål, få hjelp og dele av sine tips og erfaringer. Slik kan vi sammen gjøre Bravo-leken enda bedre! Du finner gruppen her, den er lukket, slik at bare Bravo-sjefene kan se innholdet. Be om å få bli medlem ved å følge lenken: https://www.facebook.com/groups/BravosjefNorge/. Facebook-siden Bravo-leken blir som før med oppdateringer fra oss. Følg oss gjerne der også for å få med dere siste nytt!

Kjenner du noen dette kunne være aktuelt for? Del gjerne.