Født til å lære

Les Heidi Aabrekks kronikk i Aftenposten om tidlig språkstimulering i barnehagen. Det vil gi store gevinster i form av bedre læringsutbytte for alle.

Les kronikken i sin helhet her.

Vi blir også glad om du deler!