De første 1000 dagene er viktigst!

Susanne-se-hele-meg--_680

-Når foreldrene får høre det samme på helsestasjonen og i barnehagen blir betydningen av innsatsen mot de yngste enda større, forteller Tone Lillian Larsen som er veileder på helsestasjonen på Mysen.

Eidsberg kommune har det siste året satset ekstra på de yngste barna. Målet er å gi dem en god start på livet. Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte med samfunnet og det viktige grunnlaget for videre utvikling legges nettopp her. Prosjektet inkluderer alle voksne som har omsorg for barna de 1000 første dagene. De får tilgang til ny kunnskap om barns hjerneutvikling og verktøy som kan fremme læring og forebygge vansker.

-Når også Sparebankstiftelsen Østfold Akershus gir økonomisk støtte som sikrer et godt pedagogisk materiell i barnehagen og til utlån på helsestasjonen, er dette en vinn-vinn situasjon for alle som vi i kommunen er svært fornøyd med, sier virksomhetsleder Anne-Beate Leistad.

Sosialt entreprenørskap + Sparebankstiftelsen ØstfoldAkershus = sant
Eidsberg kommune samarbeider med Intempo AS, som er en av Ferds sosiale entreprenører. Se hele meg-prosjektet setter fokus på trygghet, kosthold, språk og fysisk aktivitet for bedre folkehelse. Sosial entreprenør Heidi Aabrekk forteller at det er stor interesse fra fond og stiftelser som ønsker samarbeidsprosjekt med kommuner og Intempo. –Vi har flere invitasjoner til tilsvarende prosjekt fra høsten 2017, så interesserte kommuner må gjerne ta kontakt, sier gründeren. Hun gleder seg over mulighetene som ligger i denne aldersgruppen både for barna selv, men også for samfunnet og folkehelsa. Prosjektet er toårig, og inkluderer to kurs for de ansatte inkludert materiell til bruk i samlingsstundene i barnehagen. Helsestasjonene får materiell de kan låne ut til foreldre i foreldrepermisjon.

– Sosialt entreprenørskap er spennende, for vi ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet. Vi ser at vi kan nå alle barna gjennom helsestasjonene og barnehagene gjennom et slikt prosjekt, sier Just Erik Næss i Sparebankstiftelsen Østfold Akershus.