Kommunens folkehelse starter med de aller yngste. Bli derfor med på folkehelseprosjektet «Se hele meg», der du kan bidra til bedre folkehelse i din kommune i samarbeid med Intempo – en av Ferds sosiale entreprenører. Er du oppvekstsjef, ledende helsesøster, enhetsleder for barnehagene eller folkehelsekoordinator? Forskning viser at det ikke bare er barna som har glede av ekstra tidlig innsats. En engangsinvestering i folkehelse i denne aldersgruppen står i sterk kontrast til dyre kompenserende tiltak senere.

I artiklene under finner du ytterligere informasjon om pågående prosjekter. Ta gjerne kontakt med oss på heidi@intempo.no

 

Se hele meg-prosjekt i din kommune?
Se hele meg-prosjektet handler om at vi i dag vet mye om hjernens utvikling og hvor viktig de tre første årene i barnets liv er i et folkehelseperspektiv. Her finner du prosjektbeskrivelse med mer info om kursene og verktøyene.

Les og se mer her

De første 1000 dagene er viktigst
Eidsberg kommune har det siste året satset ekstra på de yngste barna. Målet er å gi dem en god start på livet. Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte med samfunnet og det viktige grunnlaget for videre utvikling legges nettopp her. Sparebankstiftelsen Østfold Akershus har finansiert satsingen.

Les mer

Barna tør bruke språket mer
40 barnehageavdelinger med tilsammen 45 % flerspråklige barn er i gang med ekstra tidlig innsats. Målet er å skape økt trivsel og god språkutvikling hos barn med flyktningbakgrunn. Etter tre måneders innsats besøkte vi Varatun barnehage og Espira Ree barnehage. Prosjektet er finansiert av Egmont Fonden.

Se filmene og les mer

Intempo bidrar i «kokebok» for sosialt entreprenørskap fra departementet
Hvorfor satse på sosiale entreprenører? Kommunal- og moderniseringsdepartementet har laget en «kokebok» om innovative samarbeid mellom offentlige virksomheter og sosiale entreprenører. Mange av løsningene til de sosiale entreprenørene vil kunne hjelpe det offentlige med å møte ulike samfunnsutfordringer på en annen og bedre måte.

Les mer

Vi rigger en hjerne for livet
Siden 2009 har Intempo AS arbeidet for konkrete tiltak for de aller yngste  – framfor kartlegging, for å rigge hjernen for livet. I 2016 og 2017 opplever vi den største etterspørselen noensinne etter verktøy for ekstra tidlig innsats og aldri har så mange nye kommuner tatt i bruk Bravo-leken for alle barn!

Les mer