Forebygger språkvansker med Bravo-leken

Forebygger språkvansker med Bravo-leken

Tilje har en sjelden diagnose med høy risiko for forsinket språkutvikling. Med Bravo-leken fra NAV hjelpemiddelsentralen har Tilje tatt igjen de andre barna.

– Hun ser den i taket, på melkekartongen, ute, inne og overalt. Hun kan broren, foreldrene, naboene sine bokstaver også. Hun kan rundt 15 bokstaver nå og finner noen hver dag, forteller mamma Aslaug Styve.

For Tilje er dette over all forventning. Årsaken til det er at Tilje har NF1, en sjelden diagnose med høy risiko for forsinket språkutvikling. Rundt 80 prosent av barn og voksne med denne diagnosen får kognitive problemer som påvirker blant annet læring, forståelse og språk. Halvparten av de som har denne diagnosen får lærevansker. Hos barn inkluderer dette problemer med både språkforståelse og motorikk, opplyser Frambu kompetansesenter for sjeldne diagnoser.

Forebygger språkvansker med Bravo-leken.jpg

Nå kan hun tidlig fortelle hva hun tenker, hun får uttrykt seg både til barn og voksne og slipper frustrasjonen med å ikke bli forstått og forstå andre

Aslaug Styve, mor

Hjelp fra NAV

– Da vi fant ut om diagnosen søkte vi NAV hjelpemiddelsentralen om Bravo-leken. Jeg vet hvor viktig tidlig innsats er, så jeg ønsket å være tidlig ute med å stimulere Tiljes språkutvikling hjemme, sier Aslaug, som studerer for å bli lærer.

I søknaden måtte familien vise at hjelpemiddelet de søkte om var nødvendig og hensiktsmessig for Tilje, at Tiljes behov er varig og at hjelpemiddelet kunne brukes for å lære seg å kommunisere med andre barn i lek og i samfunnet.

Hjelpemiddelet måtte også være til hjemmebruk, og familien måtte vise at de ville få oppfølging i bruken av hjelpemiddelet.

En måned etter at søknaden var sendt fikk familien positivt svar fra  hjelpemiddelsentralen i Førde, og da Tilje var litt over ett år gammel, var de i gang med Bravo-runder hjemme.

Konkretiserer ordene

De første 5-6 månedene lekte de hver dag utenom helgene. De lekte som oftest om morgenen, for da var Tilje mest uthvilt.

–  Motivasjonen min var stor, så det var bare å sette i gang og følge ukeplanene.

Jeg leste bruksansvisningen som fulgte med og så infofilmene om Bravo-leken på YouTube. Jeg startet med plansjene og la til konkreter etter hvert som vil ble mer kjent med materiellet, forteller Aslaug.

Familien har brukt det de har hjemme for å konkretisere begrepene i Bravo-leken og for å gi Tilje en sanseerfaring å koble til de ulike ordene.

– Det å få smake og lukte på ulike grønnsaker og krydder er noe av det Tilje likte best, og det liker hun fortsatt, forteller Aslaug.

Rask utvikling

Barnehagen, PPT og Frambu har observert Tiljes språkutvikling. I starten lå hun bak de andre barna, men det siste året har hun hatt en rask utvikling og fagmiljøene mener nå at hun ikke trenger videre tiltak, forteller Aslaug.

– Om denne utviklingen hadde gått så fort uansett, får vi aldri vite, men jeg er veldig glad for at vi hadde Bravo-leken og at vi brukte den så mye, for jeg tror ikke ordforrådet hadde vært så enormt uten den innsatsen vi har gjort hjemme. Hun lærer til og med litt engelsk gjennom Bravo-leken. Nå kan hun tidlig fortelle hva hun tenker, hun får uttrykt seg både til barn og voksne og slipper frustrasjonen med å ikke bli forstått og forstå andre, sier Aslaug.

Nå leker familien Bravo-leken 3-4 ganger i uken, og legger leken til tidspunkt der Tilje selv etterspør leken.

– Nå leker vi med lillebror også, og begge ser ut til å ha stor glede av å både se, smake og oppleve ordene sammen. Det har vært viktig for meg at det skal være moro og ikke et ork, for henne. Derfor får hun nå velge når hun vil leke, og vi ser at hun fremdeles synes det er gøy, sier Aslaug. 

Hva kan du gjøre?

Har du et barn med forsinket språkutvikling? Bravo-leken er et lek-med-språket-opplegg som tar 15 minutter daglig.

Les om muligheten til å få innvilget Bravo-leken som et hjelpemiddel gjennom NAV. 

Del gjerne!