Helsestasjon

De første 1000 dagene er viktigst

– Når foreldrene får høre det samme på helsestasjonen og i barnehagen blir betydningen av innsatsen mot de yngste enda større, forteller Tone Lillian Larsen som er veileder på helsestasjonen på Mysen.

Eidsberg kommune har siden 2016 satset ekstra på de yngste barna. Målet er å gi dem en god start på livet. Hjemmet, helsestasjonen og barnehagen er barnets første møte med samfunnet og det viktige grunnlaget for videre utvikling legges nettopp her. Prosjektet “Se hele meg”  inkluderer alle voksne som har omsorg for barna de 1000 første dagene. De får tilgang til ny kunnskap om barns hjerneutvikling og verktøy som kan fremme læring og forebygge vansker.

– Når også Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus gir økonomisk støtte som sikrer et godt pedagogisk materiell i barnehagen og til utlån på helsestasjonen, er dette en vinn-vinn situasjon for alle som vi i kommunen er svært fornøyd med, sier virksomhetsleder Anne-Beate Leistad.

Sosialt entreprenørskap + Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus = sant
Eidsberg kommune samarbeidet med Intempo AS, som er en av Ferds sosiale entreprenører, i perioden 2016-2018. Se hele meg-prosjektet setter fokus på trygghet, kosthold, språk og fysisk aktivitet for bedre folkehelse. Sosial entreprenør og spesialpedagog Heidi Aabrekk forteller at det er stor interesse fra fond og stiftelser som ønsker samarbeidsprosjekt med kommuner og Intempo. – Sosialt entreprenørskap er spennende, for vi ønsker å gi tilbake til lokalsamfunnet. Vi ser at vi kan nå nærmest alle barna gjennom helsestasjonene og barnehagene gjennom et slikt prosjekt, sier Just Erik Næss i Sparebank 1 Stiftelsen Østfold Akershus.

– Interesserte kommuner må gjerne ta kontakt slik at vi sammen kan søke om midler til oppstart, fortsetter Heidi Aabrekk. Prosjektet er toårig, og inkluderer to kurs for de ansatte inkludert materiell til bruk i samlingsstundene i barnehagen. Helsestasjonene deler ut materiell til foreldre i foreldrepermisjon. – Jeg gleder meg over mulighetene som ligger i denne aldersgruppen både for barna selv, men også for samfunnet og folkehelsa, avslutter Aabrekk.

I 2019 har prosjektet blitt evaluert og resultatene av prosjektet kan leses her.

Samspillsverktøy for foreldre og barn til utdeling fra helsestasjonen.

1.490,00krVelg alternativ

Materiell, nettkurs og ferdig opplegg til 48 uker med Bravo i samlingsstunden.

9.490,00krVelg alternativ

Multifunksjonelle aktivitetsmøbler for aktivt innemiljø på avdelingen.

9.990,00krKjøp