Helsestasjon

Vi rigger en hjerne for livet

Vi vet nå at vi kan rigge en hjerne for livet! Innsatsen som gjøres de første 1000 dagene er avgjørende for barnas framtid – og “alle” er enig om det; hjerneforskere, samfunnsøkonomer, politikere og vi som arbeider med de yngste. Spørsmålet er: Hvordan gjør vi det?

Siden 2009 har Intempo arbeidet for konkrete tiltak for de aller yngste  – framfor kartlegging. Vi vet nemlig ikke alltid hvem det er av ettåringene som trenger noe ekstra, derfor gir vi tilbudet til alle barna og dette utjevner forutsetningene ved skolestart for flere! Gjennom fagseminar, kursrekker, samarbeid med Sparebankstiftelser og Egmont Fonden formidler vi vårt forslag til HVORDAN; intensiv språk- og sansestimulering, variert bevegelse, næringsrikt kosthold, trygg tilknytning og tilstrekkelig hvile.

Tidlig innsats en anbefaling fra hjerneforskerne
Hjerneforsker Audrey van der Meer fra NTNU deler sine funn på våre fagseminar og gir råd om å ikke vente å se, men sette i gang tiltak så tidlig som mulig for å på best mulig måte støtte barns utvikling.

Her er utdrag fra hennes foredrag:

Babyer som bryner seg får hjerneboost
Hundre år gammel teori påvirker fortsatt hvordan vi behandler babyene våre. Det kan gå ut over ungenes læring, mener hjerneforsker.

I den vestlige verden tenker mange nybakte foreldre fortsatt at babyer bør utvikle seg i sitt eget ulike tempo, og at de ikke må «pushes» med utfordringer som de ikke er klare for. Smårollingene skal lære å rulle seg rundt for egen maskin, uten «hjelpende» dytt – og ikke holde sin egen vekt før de selv klarer å stå eller gå. De bør heller ikke slutte med bleie før de er klare for det.

– Nervecellene hos de minste barna danner opp mot tusen nye koblinger i sekundet, forteller professor Audrey van der Meer. Hun forsker på babyers hjerneutvikling. 

Ifølge hjerneforsker Audrey van der Meer, kan denne tankegangen spores tilbake til tidlig på 1900-tallet, da fagfolk var overbeviste om at alt lå i genene, og at barns utvikling skjedde uavhengig av stimuleringen som en baby utsettes for. De mente det var skadelig å skynde på utviklingen, fordi utviklingen ville og måtte skje naturlig.

Tidlig innsats mot de yngste
Siden det skjer så mye i hjernen i løpet av de første leveårene, mener Van der Meer at det er lettere både å fremme læring og forebygge vansker hos de aller yngste.

Begrepet «tidlig innsats» dukker stadig opp i diskusjoner om barnehage og skole, undervisning og læring. Tidlig innsats handler om å hjelpe barn så tidlig som mulig, for å sikre at flest mulig barn lykkes i utdanningsløpet sitt og videre inn i voksenlivet – nettopp fordi det er tidlig i livet at hjernen har størst evne til å endre seg under påvirkning av forholdene som omgir den.

– Når jeg snakker om tidlig innsats, tenker jeg ikke på seksåringene, men på de minste barna mellom null og tre år. I dag går 98 prosent av norske barn i barnehage, og da blir kvaliteten på tiden som barna tilbringer der, ekstra viktig. Jeg er opptatt av at barnehager ikke bare er en oppbevaringsplass, men en læringsarena – og da mener jeg at lek er læring, forklarer Van der Meer. Se hele hennes artikkel som er publisert her!

Les også denne ferske rapporten om sammenhengen mellom risikofaktorer i 2 – 3 års alderen og samfunnskostnader senere i livsløpet.

Egmont Fondens strategi for de først 1000 dagene
Egmont Fonden bevilget midler til Intempos språksatsing for flyktningbarn, der 40 barnehageavdelinger fikk implementert verktøyet Bravo-leken og økt sin kompetanse på de yngstes hjerneutvikling. Satsingen er en del av Egmont Fondens strategi for de kommende årene, der 0 til 3 åringer har et særlig fokus. De lanserte nylig sin årsrapport med tittelen: En bedre start. Hvordan bryter vi den negative sociale arv tidlig nok og sammen? Livsduelighet hos de allermindste. Den er soleklar i sin konklusjon; de “allermindste” er nøkkelen for alt forebyggende arbeid. Foreldre, helsesøstre og barnehagepersonale er avgjørende for barns livsduelighet – eller livsmestring som vi vil kalle det. Les hele den lettleste rapporten her!

Se resultatene fra Egmont Fonden -prosjektet her!

NRK TV – og Bravo Mini på helsestasjonen
Er det håp for hjernen? Et innblikk i teknologien som både spiller på lag med barns utvikling og som kan utgjøre en trussel for barn løftes frem i dette programmet. Vi får bli med inn i Audrey van der Meers laboratorium og se hvordan de forsker på barns hjerneutvikling. Vi får også se konsekvensene av foreldrenes mobilbruk. Se hele programmet her!

Vårt forslag til å øke foreldres bevissthet omkring tilknytning og viktigheten av samspill er verktøyet Bravo Mini! Se her hvordan du enkelt kan støtte barnets utvikling i hyggelige morgenstunder!

Fokus på sosialt entreprenørskap som en del av løsningen
Kommunal – og moderniseringsdepartementet lanserte i vår et inspirasjonshefte for samarbeid med sosiale entreprenører.  En støtte for kommunene som ønsker å ta i bruk innovative løsninger – blant annet Se hele meg-prosjekter i regi av Intempo. Se presentasjonen fra årets Sosentkonferanse i regi av FERD  – og departementets kokebokblogg finner du her!

Materiell til 30 gode og sansestimulerende samspillsøkter. For babyer fra 4 – 12 mnd.

1.490,00krVelg alternativ

Utforsk verden og lek Bravo sammen med barnet ditt de to første årene.

1.650,00krLes mer

Materiell for 24 uker med artige Bravo-økter hjemme.

2.250,00krKjøp