Helsestasjon

Slik kan helsestasjonen bruke Bravo-leken

Intempo ønsker å rette fokuset mot de første 1000 dagene av barnas liv, for aldri senere vil barn lære så raskt som i de første leveårene. Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Erfaringsmessig ønsker ofte foreldre helt konkrete råd og verktøy i møte med helsestasjonen. Kanskje ønsker helsestasjonen og du å bruke Bravo Mini som samspillsverktøy?

Bravo Mini
Bravo Mini kan gjerne tilbys alle foreldre på 4-måneders-konsultasjonen.  i de faste konsultasjonene på helsestasjonen. Dette er et verktøy som brukes i daglig samspill hjemme, mellom foreldre og barn. De daglige lekeøktene med Bravo Mini er til god hjelp for mødre og fedre for å sette fokus på sansestimulering, tilknytning, språklek, motorikk og kosthold hjemme. Les mer om Bravo Mini i nettkurset.

Bravo Mini inneholder:

 • En bordkalender med 30 samspillsaktiviteter
 • 10 ord- og bildekort
 • 10 bokstavkort
 • bObles-kylling, et aktivitetsmøbel for barn
 • Tilgang til Bravo-nettkurs for foreldre

Folkehelseprosjektet «Se hele meg»
Satsingen på Bravo-leken kan også være en del av et større folkehelseprosjekt i kommunen, «Se hele meg-prosjektet». Helsestasjonen vil da være en av flere aktører, sammen med barnehagene, PPT, familiesentre osv. I prosjektperioden implementeres Bravo Mini på helsestasjonen, og blir en del av  helsesøstrenes verktøykasse. Prosjektet på helsestasjonen er ettårig og har følgende innhold:

 • Helsestasjonens ansatte deltar på Bravo-kurs med spesialpedagog og gründer Heidi Aabrekk
 • Helsestasjonen får ett sett med bObles-helsestasjon: en pakke med aktive møbler for barn. Les mer om bObles her.
 • Får Bravo Mini til å dele ut til foreldre og barn.

Sansestimulering og motorikk
Gjennom bruk av Bravo Mini er målet å øke samspillet og legge til rette for sanseopplevelser gjennom synet, hørselen, smak, lukt og taktilsansen, fysiske aktiviteter og mestringsopplevelser. Å starte med systematisk stimulering allerede fra 4 måneders alder er hensiktsmessig fordi språkinnlæringen skjer fra første dag og utvikles gradvis gjennom de første leveårene. Noen barn trenger mer enn tilfeldige stimuli og gjennom dette verktøyet kan kanskje noen av disse barna bli fanget opp tidligere.

“Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.”

Anne Helen Strandabø, Helsesøster i Luster kommune

Bravo for barn og/eller foreldre med særlige behov
Du som helsesøster treffer alle familier. Det er mange med ulike behov og du treffer kanskje disse oftere enn bare de tradisjonelle månedskonsultasjonene. Å øve sammen på positive aktiviteter som skaper handlekraft fremfor ”vent og se” kan være meningsfullt både for deg som helsesøster, men også for familien. Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Foreldrene og barnas verdi av Bravo-leken kan være:

 • Foreldrene får oppleve mestring i daglige situasjoner
 • En daglig samspillsaktivitet er en fin måte å bli bedre kjent med barnet sitt på
 • Økt selvfølelse i forhold til foreldrerollen
 • Oppleve felles glede av å se at barnet mestrer grunnleggende ferdigheter
 • Gi barnet utviklingsfordeler
 • Bedre grunnlaget for læring og mestring på mange felt
 • Det skjerper sansene
 • Å investere tid med sine barn gir en relasjonell avkastning både for foreldrene og barnet

Ta kontakt
Ta kontakt på post@intempo.no eller på 970 43 426 om du ønsker mer informasjon eller Bravo-leken på din helsestasjon.

Aktivitetsmøbler til venterommet, hinderløype eller som aktive sittemøbler.

9.990,00kr Kjøp

Materiell til 30 gode samspillsøkter. For babyer fra 4-12 mnd, inkl. nettkurs.

1.490,00kr Se innholdet

Utforsk verden og lek Bravo sammen med barnet ditt de to første årene.

1.650,00kr Kjøp