Helsestasjon

Slik kan helsestasjonen bruke Bravo-leken

Intempo ønsker å rette fokuset mot de første 1000 dagene av barnas liv, for aldri senere vil barn lære så raskt som i de første leveårene. Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Erfaringsmessig ønsker ofte foreldre helt konkrete råd og verktøy i møte med helsestasjonen. Ønsker din helsestasjonen å bruke Bravo Mini som samspillsverktøy?

Bravo Mini
Bravo Mini kan gjerne tilbys som en gave til alle foreldre på 4-måneders-konsultasjonen og kan brukes som et utgangspunkt for samtale i de videre konsultasjonen. Bravo Mini gir 30 tips til samspillsaktiviteter som skaper øyeblikk med felles fokus. Aktivitetene og begrepene er valgt ut med tanke på utforske verden og ha det gøy sammen, være i fysisk aktivitet og gi en introduksjon til de vanligste lydene i det norske språket. Aktivitetene kan gjennomføres ved kjøkkenbordet, i gangen, på badet eller på sengekanten. Leketipsene i Bravo Mini-kalenderen hjelper mødre og fedre til å støtte barnets tidlige hjerneutvikling, gjennom felles sanseopplevelser, samtaler, fysisk aktivitet og nærhet. Les mer om Bravo Mini i nettkurset.

Bravo Mini inneholder:

 • En bordkalender med 30 samspillsaktiviteter
 • 10 ord- og bildekort
 • 10 bokstavkort
 • bObles-kylling, et aktivitetsmøbel for barn
 • Tilgang til nettkurs og informasjonsvideoer for foreldre

Prosjektbasert
Satsingen på Bravo Mini kan også være en del av et større folkehelseprosjekt i kommunen, “Se hele meg” eller “Inkluderende språksatsing”. Helsestasjonen er da en av flere aktører, sammen med barnehagene, PPT, familiesentre osv. I den toårige prosjektperioden implementeres Bravo Mini på helsestasjonen, og blir en del av  helsesykepleiernes og foreldrenes felles verktøykasse. Innholdet i prosjektet er:

 • Helsestasjonens ansatte deltar på Bravo-kurs med spesialpedagog og gründer Heidi Aabrekk eller Bravo-pedagog Elisabeth Hunnes
 • Helsestasjonen får ett sett med bObles aktivitetsmøbler: en pakke med aktive møbler for barn. Les mer om bObles her.
 • Får Bravo Mini til å dele ut til foreldre og barn.

Prosjektene kan være hel- eller delfinansiert av en sparebankstiftelse. Ta kontakt ved ønske om veiledning til å søke om et slikt prosjekt.

Sansestimulering og motorikk
Gjennom bruk av Bravo Mini er målet å øke samspillet og legge til rette for sanseopplevelser gjennom synet, hørselen, smak, lukt og taktilsansen, fysiske aktiviteter og mestringsopplevelser. Å starte med systematisk stimulering allerede fra 4 måneders alder er hensiktsmessig fordi språkinnlæringen skjer fra første dag og utvikles gradvis gjennom de første leveårene. Noen barn trenger mer enn tilfeldige stimuli og gjennom dette verktøyet kan kanskje noen av disse barna bli fanget opp tidligere.

“Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.”

Anne Helen Strandabø, Helsesykepleier i Luster kommune

Bravo for barn og/eller foreldre med særlige behov
Du som helsesykepleier treffer alle familier. Familiene har ulike behov og noen har ekstra behov for oppfølging. Å øve sammen på positive aktiviteter som skaper handlekraft fremfor ”vent og se” kan være verdifullt både for deg som helsesykepleier, men også for familien. Vi ønsker å inspirere til å stimulere hjernen på alle positive måter for å så tidlig som mulig fremme tilknytning, utvikling og læring.

Foreldrene og barnas verdi av Bravo-leken kan være:

 • Foreldrene får oppleve mestring i daglige situasjoner
 • En daglig samspillsaktivitet er en fin måte å bli bedre kjent med barnet sitt på
 • Økt selvfølelse i forhold til foreldrerollen
 • Oppleve felles glede av å se at barnet mestrer grunnleggende ferdigheter
 • Gi barnet utviklingsfordeler
 • Bedre grunnlaget for læring og mestring på mange felt
 • Det skjerper sansene
 • Å investere tid med sine barn gir en relasjonell avkastning både for foreldrene og barnet

Hjelpemiddel til hjemmebruk
For barn med forventet forsinket språklig eller motorisk utvikling eller en kjent diagnose kan du som helsesykepleier hjelpe foreldrene med å søke om Bravo-leken og bObles som hjelpemiddel hos NAV Hjelpemiddelsentralen. Dette kan du lese mer om her.

Ta kontakt
Ta kontakt på post@intempo.no eller på 970 43 426 om du ønsker mer informasjon eller Bravo-leken på din helsestasjon.

Aktivitetsmøbler til venterommet, hinderløype eller som aktive sittemøbler.

9.990,00krKjøp

Materiell til 30 gode samspillsøkter. For babyer fra 4-12 mnd, inkl. nettkurs.

1.490,00krVelg alternativ

Utforsk verden og lek Bravo sammen med barnet ditt de to første årene.

1.650,00krLes mer