#høross -så langt det er mulig!


I anledning 25-årsjubileet for FNs Barnekonvensjon ønsker vi å kaste lys over Artikkel 29 som sier at: “Barnets utdanning skal ta sikte på å utvikle barnets personlighet, talenter og psykiske og fysiske evner så langt det er mulig.”

Hva er mulig i 2014?
20% av dagens barn og unge har lese- og skrivevansker. 30% dropper ut fra videregående. Er disse tallene de samme om tyve år? Svaret er forhåpentligvis nei. Koden er knekt! Kunnskapen er tilgjengelig og det er ettåringene som er nøkkelen! Foreldre og barnehagene har en mulighet til å justere kursen i dag.

Audrey van der Meer, professor i nevropsykologi ved NTNU  sier:

“Den voksende hjernen er plastisk, den har evnen til å endre seg under påvirkning av forholdene som omgir den, og hjernen hos de minste mellom 0 og 3 år har størst plastisitet. Også de minste barna trenger mulighet for utfoldelse for å sikre allsidig erfaring, slik at deres naturlige nysgjerrighet blir pirret til å utforske seg selv og verden rundt seg gjennom sansene, kroppen og språket. For at et barn skal nå sitt fulle utviklingspotensial, skal det få lov til å vokse opp i støttende og stimulerende omgivelser. Det er viktig å satse tidlig og helhetlig på de minste.”  

Er det et sprik mellom kunnskap og praksis?
Har vi satt denne kunnskapen om hjernen og barnets behov for et støttende utviklingsmiljø ut i praksis? Hva anbefaler helsestasjonene i barnets første leveår? Hvilke tiltak følger av all kartleggingen i barnehagen? Hvor mye av pensum på barnehagelærerutdanningen er forankret i nyere hjerneforskning? Er hjerneforskere invitert med i arbeidet med ny Barnehagelov og Rammeplan for barnehagen?

Tverrfaglig samarbeid gir helhetlig satsing på de yngste
Et samarbeid på tvers av helse- og utdanningssektoren vil gi en mulighet for tiltak både hjemme, på helsestasjonen og i barnehagen.

200 barnehager har allerede tatt kunnskapen i bruk. Her er noen av deres erfaringer:

“Vi registrerer at barna har stor interesse for ord og bokstaver, de leker med ord, de leker med bokstaver og lyder, og har interesse for ord og rimeleker både seg i mellom og sammen med voksne. Flere av våre barn begynner å knekke lesekoden før skolestart. Dette gjelder også våre flerspråklige barn. Og når vi vet at lesing står i særstilling i forhold til å mestre alle fag er dette positivt.”
Torunn Jacobsen Sæther, Bogerudsletta barnehage

“Førsteklasselærere gir tilbakemelding om økt ordforråd, bedre begrepsforståelse og språklig bevisshet enn hos tidligere kull med elever. Barna er svært interessert i å lære og innlæring går fort.”
Anne Brith Tangenes, Solund barnehage

Vi ønsker, så langt det er mulig, å utvikle barnets personlighet, talenter, psykiske og fysiske evner hjemme og i barnehagen – litt hver eneste dag! Følg oss, del med oss og få gode tips til hvordan vi kan støtte de aller yngste i deres utviklingen.

Vi blir også glad om du deler!