Hva gjør Intempo?


Hva te
nker du om et spedbarn?
Se for deg et lite barn, bare noen måneder gammelt. All hans oppmerksomhet er vendt mot deg. Han venter spent på at du skal si noe, gjøre noe, hva som helst. Han kan herme lyder og uttrykk, han kan se, høre, smake og føle, han kan sanse. Og viktigst av alt – han lærer, og dette lager varige spor i hjernen hans. Du er hans viktigste støtte i utviklingen. Visste du at det du lar ham erfare nå, kan gjøre ham bedre rustet til å lære når han blir eldre? Og at det faktisk kan forebygge lese- og skrivevansker? Hvis du visste hvor mye han forstår og hvilke behov han har for støtte i utviklingen sin, vil din måte å se på ham endre seg for alltid.

Et helhetlig og støttende utviklingsmiljø – hva betyr det?
Gjennom trygghet i de nære relasjonene, variert fysisk aktivitet, sunt kosthold og språk- og sansestimulering for barn i alderen 0 til 3 år kan man støtte barnas utvikling for fremtidig læring. Vi kan forklare det med at barns tidlige utvikling handler om å bygge veier i hjernen, akkurat som et kart som viser hvor de skal og hvilke veier de skal kjøre på senere livet. Dette støttes av hjerneforskere. Vi har ny kunnskap om hvordan hjernen vår lærer. Derfor må vi endre på når og hvordan vi lærer bort ting. Analyser viser at samfunnet har mest å vinne på å sette inn tiltak som retter seg mot barn i alderen 0 til 3 år. Men i dag har vi et sprik mellom kunnskap og praksis.

Hvorfor haster denne retningsendringen?
15-20 % av dagens unge har lese- og skrivevansker. 30 % dropper ut av videregående skole. Fremmedspråklige barn strever på skolen. Mobbing er dagsaktuelt. Kan en brøkdel av dette forebygges, har vi ingen tid å miste. Vi har hastverk! Politikerne krever mer kvalitet i barnehagen, og mener løsningen er mer læring og kartlegging. Pedagogene svarer at barn må få være barn, og at leken må være i sentrum. De vil ha økt bemanning og mer tid til barna.

Liten forskjell i hverdagen, stor forandring i hjernen
Intempo AS vil gjerne være bindeleddet mellom kunnskap og praksis, og jobber med helhetlige løsninger som bedrer barns forutsetninger for læring. Samtidig kan samfunnet spare penger. Det gjør oss til en sosial entreprenør. En sosial entreprenør er ikke som andre entreprenører. Vi vil skape sosiale verdier, og lever av å finne nye løsninger på problemer og utfordringer i samfunnet. Det kalles innovasjon. Derfor er også Intempo og gründer Heidi Aabrekk  Årets Gründerkvinne 2014 Vestlandet. Vår innovasjon er utviklingen av Bravo-leken – et verktøy for helhetlig språk- og sansestimulering for barn i alderen 0 til 3 år. Dette tankesettet kombinerer den nye kunnskapen fra hjerneforskningen med tradisjonell pedagogikk.  Og det er ikke snakk om å sitte stille og høre etter – vi har laget en aktiv samlingsstund, der barna blir kjent med begreper gjennom alle sansene. Ordet ”brokkoli” blir fulgt opp av smaksprøve av, ja nettopp – brokkoli. Slik økes begrepsforståelsen, ordforrådet og den språklige bevisstheten. Samtidig opplever barna motoriske utfordringer og mestring. For dem utgjør dette en ny lek i 10-15 minutter daglig, mens de voksne tar i bruk kunnskapen gjennom hele dagen.

En pedagogisk innovasjon
Spesialpedagog Heidi Aabrekk ble gründer da hun som mor til en alvorlig hjerneskadet gutt erfarte at det ikke fantes gode nok verktøy som støttet utviklingen hans. Kunnskapen om hjernen ble oppdaget og satt ut i praksis. I denne prosessen innså hun noe viktig: Dette må alle barn få ta del i fordi det kan fremme læring og forebygge lese- og skrivevansker. I dag er Intempo helt i front i utviklingen av nye pedagogiske tiltak for barn i aldersgruppen 0 til 3 år hjemme og i barnehagen.

Vi blir også glad om du deler!